SKIRTA PARAMA 2 PROJEKTAMS

Gruodžio 14 d. Nacionalinėje mokėjimo agentūroje vyko projektų atrankos komiteto posėdis, kuriame buvo priimti sprendimai skirti paramą vietos projektams:

Kvietimo Nr. 14 – pagal VPS priemonę „NVO socialinės veiklos skatinimas ir įvairinimas“ Švenčionėlių bendruomenės „Švenčionėlių bičiuliai“ vietos projektui „Švenčionėlių krašto užimtumo ir sveikatingumo didinimas“ – 29 958,00 Eur;

Kvietimo Nr. 16 – pagal VPS priemonę „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ Švenčionių rajono savivaldybės administracijos vietos projektui „Svirkų bendruomenės namų statyba Svirkų kaime“ – 72 975,00 Eur.