Skiriama parama verslo projektui

2018 m. spalio 5 d. Nacionalinés mokéjimo agentüros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus įsakymu Nr. BRI -305  patvirtinta paramos skyrimas projektui „UAB „ALVIVA“ verslo plétra“ Nr. SVEN-LEADER-6A-D-4-1/42VS-PV-18-1-04391 (paraiška pateikta 2018 m. balandžio 5 d. pagal vietos veiklos grupés „Švenčionių partnerystė“ vietos plėtros strategijos priemonę „Ūkio ir verslo plėtra“ ) iki 47 400,00 Eur (keturiasdešimt septynių tūkstančių keturių šimtų eurų ir 00 ct) dydžio parama (50 proc. paramos intensyvumas).