Sausio 30 d. baigėsi Kvietimas Nr. 11 paraiškoms teikti

Sausio 30 d. baigėsi Kvietimas Nr. 11 paraiškoms teikti pagal VPS priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ Nr. LEADER-19.2.-6.2 ir veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ Nr. LEADER-19.2.-6.4. Iš viso gautos ir užregistruotos 8 paraiškos.

 Informacija apie užregistruotas vietos projektų paraiškas-2020-01-30