SADM rekomendacijos NVO ekstremaliosios situacijos metu

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija atsiuntė raštą dėl rekomendacijų nevyriausybinėms organizacijoms veiklos organizavimo klausimais ekstremaliosios situacijos dėl COVID-19 plitimo metu. Susipažinti su rekomendacijomis NVO, valstybės ir savivaldybių institucijoms, kaip saugiai organizuoti savanorišką veiklą pandemijos metu (https://socmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/nevyriausybiniu-organizaciju-politika/savanoriska-veikla) ir pagal kompetencijas imtis reikalingų veiksmų rekomendacijoms įgyvendinti.

SADM raštas dėl NVO veiklos COVID-19 situacijoje_2020-11-13