Informaciniai renginiai

Informaciniai renginiai/konsultacijos pareiškėjams

2019 metai

2019 m. balandžio 5 d., 13 val., Stoties g. 4, Švenčionys vyko informacinis renginys pagal VVG „Švenčionių partnerystė“ teritorijos 2015-2023 m. vietos plėtros strategijos priemonę „Ūkio ir verslo plėtra“, veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“  ir  „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“.  Informacinio renginio metu pristatytos aštuntojo  vietos plėtros strategijos kvietimo priemonės veiklos sritys. Pranešimo metu buvo akcentuojama vietos projektams ir pareiškėjams taikomi tinkamumo reikalavimai. Supažindinta su atrankos kriterijais ir jų taikymu.

Renginio medžiaga 2019 04 05

2018 metai

2018 m. sausio 25 d., 13 val., Švenčionėlių kultūros centre (Vilniaus g. 1, Švenčionėliai) vyko informacinis renginys pagal VVG „Švenčionių partnerystė“ teritorijos 2015-2023 m. vietos plėtros strategijos priemonę „Ūkio ir verslo plėtra“, veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“  ir  „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“.  Informacinio renginio metu pristatytos trečiojo  vietos plėtros strategijos kvietimo priemonės veiklos sritys. Pranešimo metu buvo akcentuojama vietos projektams ir pareiškėjams taikomi tinkamumo reikalavimai. Supažindinta su atrankos kriterijais ir jų taikymu.

2018 m. sausio 26 d., 13 val., Švenčionių seniūnijoje (Švenčionėlių g. 6A, Švenčionys) vyko informacinis renginys pagal VVG „Švenčionių partnerystė“ teritorijos 2015-2023 m. vietos plėtros strategijos priemonę „Ūkio ir verslo plėtra“, veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“  ir  „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“.   Informacinio renginio metu pristatytos trečiojo  vietos plėtros strategijos kvietimo priemonės veiklos sritys. Pranešimo metu buvo akcentuojama vietos projektams ir pareiškėjams taikomi tinkamumo reikalavimai. Supažindinta su atrankos kriterijais ir jų taikymu.

Pranešimas

2018 m. rugsėjo 26 d. 18 val. Švenčionių VVG buvo pakviesta į Trūdų bendruomenės susirinkimą, kurio metu pristatyta Kvietimo Nr. 6 priemonė „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“. Informacinio renginio metu buvo akcentuojama vietos projektams ir pareiškėjams taikomi tinkamumo reikalavimai. Supažindinta su atrankos kriterijais ir jų taikymu.

2017 metai

Šių metų birželio 30 d., liepos 7 d. ir 14 d. nuo 9 val. iki 12 val. Švenčionių VVG patalpose (Stoties g. 4, Švenčionys) vyko informaciniai renginiai/konsultacijos pareiškėjams, norintiems teikti paraiškas pagal VVG „Švenčionių partnerystė“ teritorijos 2015-2023 m. vietos plėtros strategijos priemonę „Ūkio ir verslo plėtra“.

Medžiaga. Parama verslui