Projektų atrankos komiteto posėdis

2019 m. vasario 11 d. kviečiamas vietos projektų atrankos komiteto posėdis adresu Stoties g. 4, Švenčionys. Pradžia 10:00 val. Bus svarstomi šie klausimai:

  1. Vietos projektų atrankos komiteto darbo reglamento pakeitimas ir papildymas.
  2. Kvietimo Nr. 7 VP paraiškų atrankos vertinimo rezultatų suvestinės svarstymas.
  3. Kvietimo Nr. 7 VP paraiškų vertinimo ataskaitų svarstymas ir VP tvirtinimas.