Taisyklės

Antrojo kvietimo teikti vietos projektų paraiškas dokumentacija:

Vietos projektų, teikiamų pagal Švenčionių rajono vietos veiklos grupės „Švenčionių partnerystė“ teritorijos 2015-2023 m. Vietos plėtros strategijos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sritį „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą Reglamentuoja KKP“ finansavimo sąlygų aprašas (patvirtintas Švenčionių rajono vietos veiklos grupės Švenčionių partnerystė“ 2017 m. spalio 23 d. valdybos posėdžio protokolu Nr. 4)

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašo derinimo su Nacionaline mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos išvada


Pirmojo kvietimo teikti vietos projektų paraiškas dokumentacija:

 Vietos projektų, teikiamų pagal Švenčionių rajono vietos veiklos grupės „Švenčionių partnerystė“ teritorijos 2015-2023 m. Vietos plėtros strategijos priemonę „Ūkio ir verslo plėtra“, veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ finansavimo sąlygų aprašas (patvirtintas Švenčionių rajono vietos veiklos grupės „Švenčionių partnerystė“ 2017 m. birželio 13 d. valdybos posėdžio protokolu Nr. 3)

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašo derinimo su Nacionaline mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos pažyma

Vietos projektų, teikiamų pagal Švenčionių rajono vietos veiklos grupės „Švenčionių partnerystė“ teritorijos 2015-2023 m. Vietos plėtros strategijos priemonę „Ūkio ir verslo plėtra“, veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ finansavimo sąlygų aprašas (patvirtintas Švenčionių rajono vietos veiklos grupės „Švenčionių partnerystė“ 2017 m. birželio 13 d. valdybos posėdžio protokolu Nr. 3)

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašo derinimo su Nacionaline mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos pažyma