Taisyklės

Trečiojo kvietimo teikti teikti vietos projektų paraiškas dokumentacija:

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas veiklos sričiai „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ (patvirtintas Švenčionių rajono vietos veiklos grupės „Švenčionių partnerystė“ 2017 m. lapkričio 27 d. valdybos posėdžio protokolu Nr.5 FSA verslui pradėti

2017 m. spalio 13 d. Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašo derinimo su Nacionaline mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos išvada Nr. BRK-5059

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas veiklos sričiai „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ (patvirtintas Švenčionių rajono vietos veiklos grupės „Švenčionių partnerystė“ 2017 m. lapkričio 27 d. valdybos posėdžio protokolu Nr. FSA verslui plėtoti

2017 m. spalio 13 d. Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašo derinimo su Nacionaline mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos išvada Nr. BRK-5057


Antrojo kvietimo teikti vietos projektų paraiškas dokumentacija:

Vietos projektų, teikiamų pagal Švenčionių rajono vietos veiklos grupės „Švenčionių partnerystė“ teritorijos 2015-2023 m. Vietos plėtros strategijos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sritį „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą Reglamentuoja KKP“ finansavimo sąlygų aprašas (patvirtintas Švenčionių rajono vietos veiklos grupės Švenčionių partnerystė“ 2017 m. spalio 23 d. valdybos posėdžio protokolu Nr. 4)

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašo derinimo su Nacionaline mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos išvada


Pirmojo kvietimo teikti vietos projektų paraiškas dokumentacija:

FSA verslui pradėti

NMA išvada Nr. BRK-2673

FSA verslui plėtoti

NMA išvada Nr. BRK-2918