Kvietimas Nr.3

Paprastas kvietimas teikti vietos projektus

Skelbiamas paprastas kvietimas Nr.3 vietos projektų paraiškoms pagal priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“:

 1. veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ (LEADER-19.2.-6.2)
 2. veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ (LEADER-19.2.-6.4)

Trečiojo kvietimo teikti teikti vietos projektų paraiškas dokumentacija:

 1. Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas veiklos sričiai „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ (patvirtintas Švenčionių rajono vietos veiklos grupės „Švenčionių partnerystė“ 2017 m. lapkričio 27 d. valdybos posėdžio protokolu Nr.5 FSA verslui pradėti
 2. 2017 m. spalio 13 d. Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašo derinimo su Nacionaline mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos išvada Nr. BRK-5059
 3. Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas veiklos sričiai „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ (patvirtintas Švenčionių rajono vietos veiklos grupės „Švenčionių partnerystė“ 2017 m. lapkričio 27 d. valdybos posėdžio protokolu Nr. FSA verslui plėtoti
 4. 2017 m. spalio 13 d. Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašo derinimo su Nacionaline mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos išvada Nr. BRK-5057

Trečiojo kvietimo dokumentų formos pagal veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ (LEADER-19.2.-6.2):

 1. Paraiškos forma
 2. Verslo plano forma
 3. SVV deklaracija
 4. Vienos įmones deklaracija

Trečiojo kvietimo dokumentų formos pagal veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ (LEADER-19.2.-6.4):

 1. Paraiškos forma
 2. Verslo plano forma
 3. SVV deklaracija
 4. Vienos įmones deklaracija