Kvietimas Nr.1

Skelbiamas paprastas kvietimas Nr.1 vietos projektų paraiškoms pagal priemones:

 1. „Ūkio ir verslo plėtra“, veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ (LEADER-19.2.-6.2)
 2. „Ūkio ir verslo plėtra“, veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ (LEADER-19.2.-6.4)

irmojo kvietimo dokumentų formos pagal veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ (LEADER-19.2.-6.2):

 1. Pirminė paraiška
 2. Galutinė paraiška
 3. Verslo planas
 4. Vienos įmonės deklaracija
 5. SVV deklaracija

Pirmojo kvietimo dokumentų formos pagal veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ (LEADER-19.2.-6.4):

 1. Pirminė paraiška
 2. Galutinė paraiška
 3. Verslo planas
 4. Vienos įmonės deklaracija
 5. SVV deklaracija

Pirmojo kvietimo teikti vietos projektų paraiškas dokumentacija:

 1. FSA verslui pradėti
 2. NMA išvada Nr. BRK-2673
 3. FSA verslui plėtoti
 4. NMA išvada Nr. BRK-2918