Kvietimai teikti vietos projektus

Skelbiamas paprastas kvietimas Nr.3 vietos projektų paraiškoms pagal priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“:

1. veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ (LEADER-19.2.-6.2)

2. veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ (LEADER-19.2.-6.4)

Paprastas kvietimas teikti vietos projektus: Kvietimas Nr. 3


Skelbiamas paprastas kvietimas Nr. 2 vietos projektų paraiškoms pagal priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sritį „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą (reglamentuoja KPP)“

Kvietimas Nr 2


Skelbiamas paprastas kvietimas Nr.1 vietos projektų paraiškoms pagal priemones:

1. „Ūkio ir verslo plėtra“, veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ (LEADER-19.2.-6.2)

2. „Ūkio ir verslo plėtra“, veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ (LEADER-19.2.-6.4)

Paprastas kvietimas teikti vietos projektus: Kvietimas-1

__________________________________________________________________________