Informacija apie paraiškų vertinimą

Kvietimas Nr.5

Informacija apie užregistruotas paraiškas 2018-07-02

Vietos projektų pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo rezultatų sąrašas 2018-07-16

Informacija apie vietos projektų paraiškų atrankos vertinimo rezultatus 2018-08-02

Kvietimas Nr. 4

Informacija apie užregistruotas paraiškas  2018-04-06

Informacija apie vietos projektų pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo rezultatus 2018-04-11

Informacija apie paraiškų atrankos vertinimo rezultatus 2018-04-20

Kvietimas Nr. 3

Informacija apie užregistruotas vietos projektų paraiškas 2018-02-19

Informacija apie vietos projektų pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo rezultatus 2018-03-05

Informacija apie paraiškų atrankos vertinimo rezultatus 2018-03-23

Vietos projektų pridėtinės vertės (kokybės) pakartotinio vertinimo rezultatai 2018 05 03

Informacija apie pakartotinius vietos projektų paraiškų atrankos vertinimo rezultatus 2018 05 07

Kvietimas Nr. 2

Informacija apie užregistruotas vietos projektų paraiškas 2017 12 06

Informacija apie vietos projektų paraiškų vertinimo rezultatus 2017 12 14

Informacija apie paraiškų atrankos vertinimo rezultatus 2018 01 26

Kvietimas Nr. 1

Informacija apie užregistruotas pirmines vietos projektų paraiškas 2017 07 18

Informacija apie pirminių vietos projektų paraiškų vertinimo rezultatus 2017 08 14

Informacija apie galutinių vietos projektų paraiškų administracinės atitikties vertinimo rezultatus 2017 09 14

Informacija apie galutinių vietos projektų paraiškų tinkamumo finansuoti vertinimo razultatus 2017 11-14

 

PROJEKTŲ ATRANKOS KOMITETO POSĖDŽIŲ PROTOKOLAI

2017 12 21 Vietos projektų atrankos komiteto darbo reglamentas

2018-04-25 Vietos projektų atrankos komiteto darbo reglamentas (aktuali redakcija)

2017 12 21 PAK posėdžio protokolas Nr. 1

2018 01 05 PAK posėdžio protokolas Nr. 2, dėstomoji dalis

2018 01 05 PAK posėdžio protokolas Nr. 2, nutariamoji dalis

2018 04 25 PAK posėdžio protokolas Nr. 3, dėstomoji dalis

2018 04 25 PAK posėdžio protokolas Nr. 3, nutariamoji dalis

2018-06-01 PAK posėdžio protokolas Nr. 4, dėstomoji dalis

2018-06-01 PAK posėdžio protokolas Nr. 4, nutariamoji dalis