Dokumentų formos

Antrojo kvietimo dokumentų formos pagal veiklos sritį „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą (reglamentuoja KPP)“:

Vietos projekto paraiškos forma

Pavyzdinė jungtinės veiklos sutarties forma

Savanoriško darbo lentelės forma


Pirmojo kvietimo dokumentų formos pagal veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ (LEADER-19.2.-6.2):

Pirminė vietos projekto paraiška

Galutinė vietos projekto paraiška

Verslo planas

Vienos įmonės deklaracija

SVV deklaracija

Pirmojo kvietimo dokumentų formos pagal veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ (LEADER-19.2.-6.4):

Pirminė vietos projekto paraiška

Galutinė vietos projekto paraka

Verslo planas

Vienos įmonės deklaracija

SVV deklaracija