Dokumentų formos

Trečiojo kvietimo dokumentų formos pagal veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ (LEADER-19.2.-6.2):

Paraiškos forma

Verslo plano forma

SVV deklaracija

Vienos įmones deklaracija

Trečiojo kvietimo dokumentų formos pagal veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ (LEADER-19.2.-6.4):

Paraiškos forma

Verslo plano forma

SVV deklaracija

Vienos įmones deklaracija


Antrojo kvietimo dokumentų formos pagal veiklos sritį „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą (reglamentuoja KPP)“:

Vietos projekto paraiškos forma

Pavyzdinė jungtinės veiklos sutarties forma

Savanoriško darbo lentelės forma


Pirmojo kvietimo dokumentų formos pagal veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ (LEADER-19.2.-6.2):

Pirminė paraiška

Galutinė paraiška

Verslo planas

Vienos įmonės deklaracija

SVV deklaracija

Pirmojo kvietimo dokumentų formos pagal veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ (LEADER-19.2.-6.4):

Pirminė paraiška

Galutinė paraiška

Verslo planas

Vienos įmonės deklaracija

SVV deklaracija