Naujiena Vidutinės kaime

Spalio 9 dieną smagiai nusiteikę Vidutinės kaimo gyventojai rinkosi į aikštelę prie buvusio vaikų darželio pastato. Čia vos prieš dieną buvo atgabenti ir įtvirtinti įvairiaspalviai  įrengimai – aikštelės vaikų žaidimams  ir sporto treniruokliai. Reikėjo matyti, su kokiu pasitenkinimu žmonės apžiūrinėjo šį turtą, dauguma tuoj pat ėmėsi išbandyti savo jėgas, ragino ir kitus prisijungti. Kaip reta kada visi tik gerai įvertino šią naujovę, linksmai komentavo ir čia pat siūlė, ką dar reikėtų nuveikti, kad tokia jauki ir visiems sava erdvė taptų dar patrauklesnė, – smėlio reikės atvežti vaikučiams, taką pasivaikščiojimams… Bet tai jau kasdienybė, bendruomenė tokius darbus nuveikia neraginama.

Patvirtintos įgyvendinimo taisyklės verslo startuoliams

2018-10-10. Jau lapkritį visi norintys pradėti verslą kaimo vietovėse galės teikti paraiškas, o šios savaitės pradžioje žemės ūkio ministro įsakymu buvo patvirtintos Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse“ įgyvendinimo taisyklės, taikomos nuo 2018 metų pateiktoms paraiškoms.

Svarbu žinoti, kad šiais metais paraiškos pagal KPP veiklos sritį bus renkamos 2 etapais: nuo lapkričio 2 d. iki lapkričio 30 d. bus renkamos projektų, kurių vertė viršija 16 tūkst. Eur paramos sumos, paraiškos, bei nuo lapkričio 19 d. iki gruodžio 21 d. – projektų, kurių vertė yra iki 16 tūkst. Eur paramos sumos, paraiškos. Patvirtintos įgyvendinimo taisyklės bus taikomos „didiesiems“ projektams – jei prašoma paramos suma didesnė nei 16 tūkst. Eur. Numatyta paramos suma šiam paraiškų surinkimo etapui – 3,4 mln. Eur.

Patvirtintose įgyvendinimo taisyklėse pakoreguotos nuostatos dėl galimų pareiškėjų, sumažintas neremiamų veiklų sąrašas, supaprastinti reikalavimai valdyti nekilnojamąjį turtą, patikslinti atrankos kriterijai, supaprastintos paramos paraiškos ir verslo plano formos. Raginame pareiškėjus – būsimus verslo pradininkus kaimo vietovėse – atkreipti dėmesį į įgyvendinimo taisyklių nuostatas.

Skatinama smulkių ūkių bendradarbiavimas

Dviem projektams pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonės „Bendradarbiavimo“ veiklos sritis „Parama smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimui“ ir „Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu“ Žemės ūkio ministerijos Projektų atrankos komitetas rekomenduoja skirti paramą.

Viename projekte numatytas 5 žemės ūkio produkcijos gamintojų, auginančių daržoves, vaisius, bendradarbiavimas su įmone, užsiimančia didmenine ir mažmenine prekyba, internetine prekyba. Tai leis padidinti ūkių produkcijos pardavimus, skatinti ūkių gyvybingumą, konkurencingumą, inovacines ūkių technologijas ir trumpos maisto tiekimo grandinės organizavimą, įskaitant žemės ūkio produktų perdirbimą i rinkodarą ir rizikos valdymą žemės ūkyje. Tokiu būdu ūkiai turės galimybę išauginti ir pagaminti daugiau sertifikuotos ekologiškos ir nacionalinės kokybės produkcijos, ji bus parduodama didesniam vartotojų ratui.

Kitame projekte du subjektai, atitinkantys smulkaus ūkio statusą, užsiims bendra žemės ūkio produkcijos perdirbimo, apdorojimo ir rinkodaros veikla. Taip bus siekiama didinti pareiškėjo ir partnerio ekonominį gyvybingumą ir konkurencingumą rinkoje,  diegiant naujas, saugias ir pažangias žemės ūkio produkcijos apdorojimo ir rinkodaros technologijas. Bus stiprinami ūkio subjektų ryšiai ir bendradarbiavimas.

Abiejuose projektuose numatytos investicijos į gamybinės bazės stiprinimą, tai leis vienu atveju sukurti efektyvią trumpo tiekimo grandinę, o kitu – dėl bendradarbiavimo didinti smulkių ūkių konkurencingumą.

LR Žemės ūkio ministerijos pranešimas

 

Skiriama parama verslo projektui

2018 m. spalio 5 d. Nacionalinés mokéjimo agentüros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus įsakymu Nr. BRI -305  patvirtinta paramos skyrimas projektui „UAB „ALVIVA“ verslo plétra“ Nr. SVEN-LEADER-6A-D-4-1/42VS-PV-18-1-04391 (paraiška pateikta 2018 m. balandžio 5 d. pagal vietos veiklos grupés „Švenčionių partnerystė“ vietos plėtros strategijos priemonę „Ūkio ir verslo plėtra“ ) iki 47 400,00 Eur (keturiasdešimt septynių tūkstančių keturių šimtų eurų ir 00 ct) dydžio parama (50 proc. paramos intensyvumas).

Močiučių varžytuvės Reškutėnuose

Spalio 13 dieną, šeštadienį, Reškutėnų bendruomenės centre vyks jubiliejinis renginys – Močiučių varžytuvės. Pradžia 12 val.

Močiučių varžytuvės_Kvietimas

Į pagalbą rajono kaimo bendruomenėms

Labai laukta džiugi žinia! Nuo spalio 2 d. rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo, jaunimo ir sporto skyriuje pradėjo darbą vyriausioji specialistė Ramunė Jakubėnienė, kitaip vadinama bendruomenių koordinatorė. Kaip skelbiama nuostatuose, šias pareigas einantis darbuotojas telks ir aktyvins bendruomenes, kad jos pačios galėtų priimti sprendimus, prisiimti atsakomybę dėl svarbiausių gyvenimo klausimų; skatins efektyvią ir naudingą bendruomeninę veiklą; konsultuos rajono bendruomenes rengiant ir vykdant projektus, pildant paraiškas, administruojant projektus, rengiant įgyvendintų projektų ataskaitas, mokėjimo prašymus; skatins Švenčionių rajone veikiančių bendruomenių partnerystės tinklaveiką, inicijuos bendrus projektus; informuos ir kvies Švenčionių rajono bendruomenių atstovus dalyvauti įvairiose darbo grupėse sprendžiant aktualias problemas; informuos apie projektų, programų, įvairių Lietuvos, ES bei kitų šalies fondų finansavimo galimybes bendruomenėms; teiks bendruomenėms informaciją apie savivaldybės institucijų, savivaldybės administracijos ir valstybės institucijų veiklą savivaldybės teritorijoje.  Ramunė  turi pakankamai patirties sėkmingai kurti projektus, labai kūrybinga, atvira ir geranoriška,  tad palinkėkime jai sėkmės naujame darbe !

Ramunės Jakubėnienės kontaktai: tel. 8(387) 66 367, el.paštas: ramune.jakuneniene@svencionys.lt  kab.305 Vilniaus g.19 Švenčionys.

URM kviečia teikti vystomojo bendradarbiavimo projektų paraiškas 2019 metams

Spalio 1 d. paskelbtas Lietuvos užsienio reikalų ministerijos kvietimas teikti vystomojo bendradarbiavimo projektų paraiškas Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programai įgyvendinti 2019 metais.

Iš viso Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos projektams įgyvendinti 2019 metais bus skiriama 745 000 eurų.

Šių metų naujovė – paraiškas bus galima pildyti ir teikti tik elektronine forma internete. Projektų paraiškos su priedais priimamos iki 2018 m. spalio 28 d. 24:00 val. Lietuvos laiku.

Atsižvelgdami į konkurso dalyvių prašymus ir siekdami visiems konkurso dalyviams sudaryti vienodas sąlygas, Užsienio reikalų ministerija kartu su Centrine projektų valdymo agentūra spalio 9 d. rengia mokymus paraiškų teikėjams. Registruotis į mokymus galima CPVA puslapyje.

Lietuvos užsienio reikalų ministerija kviečia visus aktyviai dalyvauti ir teikti projektų paraiškas Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programai įgyvendinti 2019 metais.

Paraiškos pildomos ir teikiamos elektronine forma internete lietuvių arba anglų kalba. Projektų paraiškos su priedais priimamos iki 2018 m. spalio 28 d. 24:00 val. Lietuvos laiku.

Vystomojo bendradarbiavimo departamentas

Užsienio reikalų ministerija

Tel: 8 706 52985

El. paštas: projektai@urm.lthttp://www.orangeprojects.lt

Konsultacijas paraiškų teikimo klausimais teikia VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra telefonu 8 5 219 1348 ir elektroniniu paštu vystomasis@cpva.lt.

Konsultacijas dėl paraiškų, teikiamų pagal 19 koncepciją, turinio teikia URM Vystomojo bendradarbiavimo departamentas telefonu 8 706 52985 ir elektroniniu paštu projektai@urm.lt.

Kviečia „Sprendimų ratas 2018“

Rugsėjo 27-29 dienomis Kaune, A.Stulginskio universitete šurmuliuos rudens paroda „Sprendimų ratas 2018“.  Šiemet parodoje dalyvaus daugiau negu 100 įmonių ir organizacijų. 2-ame paviljone bus įrengta socialinio verslo ekspozicija, savo produkciją bei paslaugas siūlys 10 rajonų bendruomeninio ir socialinio verslo atstovai. II Tarptautinis medžioklės ragų šaukinių čempionatas, Tarptautinis medžio drožėjų pleneras, parodos šviečiamojoje programoje – net 30 temų.

Sprendimų ratas Kvietimas

Seminarų sąrašas Sprendimų ratas 2018

Bendruomenių forumas „Palanga InterComm-2018“

Kviečiame į vietos bendruomenių ir seniūnaičių forumą Palangoje, kuris įvyks 2018 m. spalio 12-13 dienomis, viešbutyje „Palangos žuvėdra“. Forumo programoje: dviejų dienų konferencija su praktiniais seminarais ir dvi vakaronės. Konferencijos tikslas – pristatyti įvairių Lietuvos kaimo ir miesto bendruomenių ir seniūnaičių veiklą, pasidalinti gerąja patirtimi, skatinti tarpusavio bendradarbiavimą.

Bendruomenių forumo programa

Registracijos mokestis vienam dalyviui – 20 €.  Susibūrus daugiau kaip 30 festivalio dalyvių, taikoma 10% nuolaida registracijos mokesčiui (apgyvendinimas ir maitinimas neįskaičiuotas).

Apgyvendinimas:

  • 12 €+1€ pagalvės mokestis (su PVM – 15,73 Eur). Palangos Politechnika, poilsio namai, S.Dariaus ir S.Girėno g. 37, Palanga (vienam asmeniui vienai nakčiai be pusryčių)
  • 15€+1€ pagalvės mokestis (su PVM – 19,36 Eur). Palangos Gintaras, Vytauto g. 30, Palanga (vienam asmeniui vienai nakčiai su pusryčiais).

Daugiau informacijos:  El. paštas: renginiai@propartners.lt, mob.tel.: +370 60987665.

 Registracijai:    http://ornamentum.naujienlaiskiai.lt/links/view/10226299/40336433/4274921/y0h1f4e/j8r9/3980058991/

Skelbiamas kvietimas Nr. 7 teikti paraiškas

Švenčionių rajono vietos veiklos grupė „Švenčionių partnerystė“ kviečia teikti paprastus kaimo vietovių  vietos projektus pagal kaimo vietovių  vietos plėtros strategijos Švenčionių rajono vietos veiklos grupės „Švenčionių partnerystė“ teritorijos 2015–2023 m. vietos plėtros strategijos (toliau – VPS) priemonės veiklos sritis:

  • Veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ Nr. LEADER – 19.2.-6.2.

Remiamos veiklos: Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėtiPagal veiklos sritį bus teikiama parama kuriant naujus ne žemės ūkio verslus, įvairinant veiklas, įvairiai ne žemės ūkio veiklai, produktų gamybai, apdorojimui, perdirbimui, jų pardavimui, taip pat paslaugų teikimui, įskaitant paslaugas žemės ūkiui.

Tinkami vietos projektų vykdytojai: fiziniai ir juridiniai asmenys, t.y. ūkininkas ar kitas fizinis asmuo, labai maža įmonė, maža įmonė. Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 50 000,00 Eur.

  • Veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ Nr. LEADER-19.2.-6.4.

Remiamos veiklos: Pagal veiklos sritį teikiama parama įvairiai ne žemės ūkio veiklai, produktų gamybai, apdorojimui, perdirbimui, jų pardavimui, taip pat paslaugų teikimui, įskaitant paslaugas žemės ūkiui.

Tinkami vietos projektų vykdytojai: fiziniai ir juridiniai asmenys, t.y. ūkininkas ar kitas fizinis asmuo, labai maža įmonė, maža ir vidutinė įmonė. Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 49 818,00 Eur.

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2018 m. rugsėjo 24 d. 8 val. iki 2018 m. lapkričio 23 d. 15 val. Vietos projektų paraiškos priimamos Švenčionių rajono vietos veiklos grupės „Švenčionių partnerystė“ būstinėje adresu Vilniaus g. 19, Švenčionys.