Gerbiamieji pareiškėjai, projektų vykdytojai, partneriai ir kiti interesantai!

Gerbiamieji pareiškėjai, projektų vykdytojai, partneriai ir kiti interesantai!

 Atsižvelgdama į LR Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimą Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“, Švenčionių r. VVG „Švenčionių partnerystė“ administracija savo darbą nuo kovo 16 d. iki tol, kol tęsis karantinas, organizuoja nuotoliniu būdu.

Visi pareiškėjai, projekto vykdytojai ir kiti interesantai bus konsultuojami ir darbas su jais tęsiamas telefonu bei kitomis elektroninėmis ryšio priemonėmis.

Dėl visų iškylančių klausimų skambinkite ir rašykite individualiai.

Tuos dokumentus, kurių negalite atsiųsti elektroninėmis ryšio priemonėmis, prašome palikti mūsų pašto dėžutėje, esančioje prie pastato, apie tai informuojant telefonu.

Iškilus klausimams dėl įgyvendinamų projektų veiklų stabdymo, rekomenduojame vadovautis bendrais Valstybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro, LR Vyriausybės sprendimais ir rekomendacijomis.

Tikimės visų tarpusavio supratimo ir bendradarbiavimo!

Primename, kad su mumis susisiekti galite telefonais  arba elektroniniu paštu:

VPS administravimo vadovė  tel. +370 610 42645, el. p.: birute.borovikiene@gmail.com

VPS finansininkė – viešųjų ryšių specialistė  tel. +370 671  86418, el. p.: finansai@partneryste.org

VPS administratorė – viešųjų ryšių specialistė  tel.+370 663 76113, el. p.: administratorius@partneryste.org

 

Skelbiamas Kvietimas Nr. 13 teikti paraiškas

Švenčionių rajono vietos veiklos grupė „Švenčionių partnerystė“ kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos Švenčionių rajono vietos veiklos grupės „Švenčionių partnerystė“ teritorijos 2015–2023 m. vietos plėtros strategijos (toliau – VPS) priemonės veiklos sritis:

– Veiklos sritis „Parama kaimo gyventojų bendruomeniškumo ir pilietiškumo ugdymui (krašto tradicinių renginių organizavimas, stovyklos, konferencijos, išvykos)“ LEADER-19.2-SAVA-4.2. Remiamos veiklos: krašto tradicinių renginių, stovyklų, konferencijų, išvykų organizavimui.

– Veiklos sritis „Parama informacinės medžiagos kaupimui, sisteminimui ir leidybai krašto kultūriniam savitumui išsaugoti“ LEADER-19.2-SAVA-4.1. Remiamos veiklos: informacinės medžiagos rinkimas, sisteminimas, leidinių leidyba apie krašto kultūrinio savitumo išsaugojimą.

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2020 m. kovo 9 d. 8 val. iki 2020 m. gegužės 8 d. 15 val.

Vietos projektų paraiškos priimamos Švenčionių rajono vietos veiklos grupės „Švenčionių partnerystė“ būstinėje adresu Vilniaus g. 19, Švenčionys. Plačiau skaitykite čia.

Vasario 21 d. baigėsi Kvietimas Nr. 12 paraiškoms teikti

Vasario 21 d. baigėsi Kvietimas Nr. 12 paraiškoms teikti pagal VPS priemonę „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas (kai mokymai susiję su VPS priemonėmis)“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-3. Iš viso gautos ir užregistruotos 2 paraiškos.

Informacija apie užregistruotas paraiškas.

Sausio 30 d. baigėsi Kvietimas Nr. 11 paraiškoms teikti

Sausio 30 d. baigėsi Kvietimas Nr. 11 paraiškoms teikti pagal VPS priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ Nr. LEADER-19.2.-6.2 ir veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ Nr. LEADER-19.2.-6.4. Iš viso gautos ir užregistruotos 8 paraiškos.

 Informacija apie užregistruotas vietos projektų paraiškas-2020-01-30

„Pažangaus kaimo link“

Vietos veiklos grupių tinklas  pernai gruodžio mėnesį organizavo pirmuosius seminarus „Pažangaus kaimo link“ Kauno ir Panevėžio apskrityse. Renginiuose dalyvavo apskričių VVG atstovai ir kiti kaimo plėtros proceso dalyviai (kaimo bendruomenių, biudžetinių įstaigų ir vietos verslo atstovai). Dalyviai susipažino su pažangių kaimų koncepcija, diskutavo, koks turėtų būti pažangus kaimas jų apskrityje, aptarė LEADER priemonės įgyvendinimo aktualijas, pasidalino įgyvendintų projektų patirtimi. Čia galite rasti trumpą video, kuriame pristatoma pažangaus kaimo samprata https://www.youtube.com/watch?v=0JNyB-UK1EU
O sausį ir vasarį šie seminarai vyks Telšių, Vilniaus, Šiaulių, Alytaus, Utenos, Marijampolės, Tauragės ir Klaipėdos apskrityse! Renginiai nemokami. Norintys dalyvauti renginyje registruokitės savo gyvenamosios teritorijos vietos veiklos grupėje.

Sausio 27 d. toks seminaras vyks Vilniaus r. Rūkainiuose.

 Programa

„Žalioji savaitė“

Berlyne šurmuliavo  85–oji tarptautinė žemės ūkio, maisto produktų ir sodininkystės paroda „Žalioji savaitė 2020“. Kasmet parodoje demonstruojami naujausi produktai, ypatingas dėmesys skiriamas ekologiniam žemės ūkiui, sodininkystei, kaimo plėtrai ir atsinaujinantiems ištekliams. Paroda domisi ne tik paprasti lankytojai, bet ir politikai, maisto pramonės atstovai, didmenininkai, mažmenininkai, maitinimo įstaigos, žemės ūkio importuotojai, visų šalių žemės ūkio, miškininkystės, sodininkystės, daržininkystės ir verslinės žvejybos specialistai, žemės ūkio politikos ekspertai. Šiemet parodoje laukiama apie pusę milijono lankytojų, kurie 116 tūkst. kvadratinių metrų siekiančiame plote galės pamatyti, ragauti, uostyti ir gėrėtis net 1660 eksponatų. Čia vyksta ir dvišaliai bei daugiašaliai politikų, verslo delegacijų susitikimai. Laukiama beveik 70 šalių oficialių delegacijų.

Nacionalinė parama kaimo bendruomenių veiklai 2020 m.

Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas kaimo bendruomenių veiklai.

Paraiškos priimamos nuo 2020-01-13 iki 2020-02-28 !

2020 pasitinkant

Konferencija

2019 m. gruodžio 20 d.   Švenčionių miesto kultūros centre, Vilniaus g. 1, Švenčionys  įvyko konferencija  „Švenčionių rajono kaimo plėtra: patirtys, iššūkiai, perspektyvos”.

Susirinkusius VVG „Švenčionių partnerystė“ narius, kaimo bendruomenių atstovus, verslininkus pasveikino  rajono savivaldybės meras, VVG valdybos pirmininkas  Rimantas Klipčius. Pasveikino ir sėkmės įgyvendinti vietos projektus palinkėjo partnerio – Ignalinos kredito unijos – atstovės Violeta Čeponienė ir Laima Malinauskienė.

Kvietimas Nr.12 teikti vietos projektų paraiškas

Nuo gruodžio 23 d. prasideda kvietimas Nr. 12  teikti projektų paraiškas. Plačiau skaitykite.