NMA direktoriaus pranešimas

Oficialiai pranešama apie Nacionalinės mokėjimo agentūros direktoriaus Eriko Bėronto atleidimą iš pareigų.

E.Bėronto pranešimas

Seminaras Maišiagalos tradicinių amatų centre

Maloniai kviečiame Jus šių metų sausio 18 d. (ketvirtadienį), 10.00 val. į Žemės ūkio ministerijos organizuojamą seminarą. Seminaras vyks Maišiagalos tradicinių amatų centre (Algirdo g. 4, Maišiagala, Vilniaus r.).

Seminaro tema – „KPP 2014-2020 m. programos priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos srities  „Parama trumpoms tiekimo grandinėms skatinti ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu“ nuostatų pristatymas“

Renginį ves Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento Tautinio paveldo ir mokymo skyriaus specialistai.

Renginio programą rasite laiško priede.                                                                                           

Būsime dėkingi, jeigu apie šį renginį informuosite Jūsų rajono ūkininkus, konsultantus ir kitus asmenis, kuriems aktuali šio seminaro tema.  

Apie dalyvavimą prašome informuoti elektroniniu paštu info@bari.lt arba telefonu +370 689 79950

programa-2018-01-18-vilnius

Patvirtinti pirmieji vietos projektai

2018 m. sausio 5 d.  vietos projektų atrankos komiteto posėdyje patvirtinti pirmieji vietos projektai, pateikti Kvietimo Nr.1 metu pagal Švenčionių rajono vietos veiklos grupės 2015-2023 metų strategijos priemonę „Ūkio ir verslo plėtra“.

pak-posedzio-protokolo-nr-2-nutariamoji-dalis

Kaimo plėtros paramai gauti – palankesnės sąlygos

Žemės ūkio ministerija  išsikėlė tikslą, kad parama būtų prieinama kuo didesniam pareiškėjų ratui, todėl supaprastinamos Lietuvos kaimo plėtros programos (KPP) 2014-2020 m. administravimo, priemonių įgyvendinimo taisyklės, pirkimo procedūros ne tik kaimo plėtros, bet ir žuvininkystės srityje. 

 

Įregistruota nauja bendruomenė

2018-01-03 Juridinių asmenų registre įregistruota dar viena – 38-oji Švenčionių rajone – Pabradės bendruomenė „Spindulys“.  Jos pirmininkė Liudvika Ivanauskienė. Bendruomenė registruota adresu: Švenčionių g.39 Pabradė. 

Kviečiamas vietos projektų atrankos komiteto posėdis

 2018 m. sausio 5 d. 8 val. Stoties g. 4, Švenčionys, Švenčionių rajono vietos veiklos grupės „Švenčionių partnerystė“  patalpose kviečiamas vietos projektų atrankos komiteto posėdis. Numatomas svarstyti  klausimas: vietos projektų paraiškų vertinimo ataskaitų svarstymas ir vietos projektų tvirtinimas.

Projektų atrankos komiteto posėdis neįvyko

Gruodžio 21 d. sušauktas projektų atrankos komiteto (PAK) posėdis – išsiųsti pranešimai su svarstyti parengta medžiaga visiems VVG valdybos nariams, Nacionalinės mokėjimo agentūros ir Žemės ūkio ministerijos darbuotojams. Į posėdį susirinko tik VVG valdyba – NMA atstovai neatvyko, įspėję, kad bus bendraujama per Skype, dėl techninių trukdžių ryšio užmegzti nesugebėjo. Tokiu būdu vietos projektai, pateikti  dar birželio mėnesį, turės palaukti kito posėdžio…

Kviečiamas vietos projektų atrankos komiteto posėdis

2017 m. gruodžio 21 d.  kviečiamas  Kvietimo Nr.1 vietos projektų atrankos komiteto posėdis Švenčionių rajono vietos veiklos grupės „Švenčionių partnerystė“ patalpose Stoties g. 4, Švenčionys. Pradžia 11 val.

Darbotvarkė:

  1. Dėl Vietos projektų atrankos komiteto darbo reglamento tvirtinimo.
  2. Dėl Vietos projektų paraiškų galutinių vertinimo rezultatų suvestinės svarstymo.
  3. Dėl Vietos projektų paraiškų vertinimo ataskaitų svarstymo ir Vietos projektų tvirtinimo.

 

Skelbiamas Kvietimas Nr. 3 vietos projektų paraiškoms teikti

2017 m. lapkričio 27 d. Švenčionių rajono vietos veiklos grupės „Švenčionių partnerystė“ valdyba patvirtino suderintus su Nacionaline mokėjimo agentūra dokumentus teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal „Švenčionių rajono vietos veiklos grupės „Švenčionių partnerystė“ teritorijos 2015–2023 m. vietos plėtros strategijos“ priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ ir „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“.

Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma 750 110,00  Eur iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

Vietos projektų paraiškos priimamos nuo 2017 m. gruodžio 18 d. 8 val.  iki 2018 m. vasario 19 d. 15 val.  VVG  būstinėje adresu Stoties g. 4, Švenčionys.

Informacija apie kvietimą teikti vietos projektus ir vietos projektų įgyvendinimą teikiama VPS vykdytojos buveinėje, darbo dienomis nuo 8 valandos iki 17 valandos (penktadieniais iki 16 val.) ir telefonais:

      VPS administravimo vadovė Violeta Guobytė, tel.: +370 387 54010

      VPS administratorė Sigita Zambžickienė, tel.: +370 387 51084

      VPS finansininkė Vida Rutkovskienė, tel.: +370 387 51084

Visa informacija – šio tinklalapio puslapyje “Pareiškėjams“.

Konferencija Adutiškyje

 

Gruodžio 12-ąją  Adutiškio miestelio bendruomenės namai kaip reta buvo pilni šventiško šurmulio – kaimo bendruomenių atstovai, verslininkai, vietos veiklos grupės nariai rinkosi į konferenciją „Išdrįsk pradėti“. Susirinkusius pasitiko Adutiškio kaimo kapelos nuotaikos melodijos, svetingi šeimininkai didžiuodamiesi parodė gražiai prižiūrimas centro patalpas, pasakojo apie čia vykdomas veiklas.

Išsamų pranešimą apie Bendruomenių inicijuotos vietos plėtros situaciją naujuoju programiniu laikotarpiu padarė Švenčionių rajono vietos veiklos grupės „Švenčionių partnerystė“ VPS administravimo vadovė Violeta Guobytė: papasakojo apie problemas ir iššūkius tiek projektų pareiškėjams, tiek pačiai vietos veiklos grupei, supažindino su  3-iojo kvietimo projektų paraiškoms teikti sąlygomis. Apie miesto vietos plėtros strategijos 2016-2022 m. įgyvendinimo eigą kalbėjo rajono savivaldybės mero pavaduotoja, Švenčionių miesto vietos veiklos grupės pirmininkė Violeta Čepukova.