Kviečia „Sprendimų ratas 2018“

Rugsėjo 27-29 dienomis Kaune, A.Stulginskio universitete šurmuliuos rudens paroda „Sprendimų ratas 2018“.  Šiemet parodoje dalyvaus daugiau negu 100 įmonių ir organizacijų. 2-ame paviljone bus įrengta socialinio verslo ekspozicija, savo produkciją bei paslaugas siūlys 10 rajonų bendruomeninio ir socialinio verslo atstovai. II Tarptautinis medžioklės ragų šaukinių čempionatas, Tarptautinis medžio drožėjų pleneras, parodos šviečiamojoje programoje – net 30 temų.

Sprendimų ratas Kvietimas

Seminarų sąrašas Sprendimų ratas 2018

Bendruomenių forumas „Palanga InterComm-2018“

Kviečiame į vietos bendruomenių ir seniūnaičių forumą Palangoje, kuris įvyks 2018 m. spalio 12-13 dienomis, viešbutyje „Palangos žuvėdra“. Forumo programoje: dviejų dienų konferencija su praktiniais seminarais ir dvi vakaronės. Konferencijos tikslas – pristatyti įvairių Lietuvos kaimo ir miesto bendruomenių ir seniūnaičių veiklą, pasidalinti gerąja patirtimi, skatinti tarpusavio bendradarbiavimą.

Bendruomenių forumo programa

Registracijos mokestis vienam dalyviui – 20 €.  Susibūrus daugiau kaip 30 festivalio dalyvių, taikoma 10% nuolaida registracijos mokesčiui (apgyvendinimas ir maitinimas neįskaičiuotas).

Apgyvendinimas:

  • 12 €+1€ pagalvės mokestis (su PVM – 15,73 Eur). Palangos Politechnika, poilsio namai, S.Dariaus ir S.Girėno g. 37, Palanga (vienam asmeniui vienai nakčiai be pusryčių)
  • 15€+1€ pagalvės mokestis (su PVM – 19,36 Eur). Palangos Gintaras, Vytauto g. 30, Palanga (vienam asmeniui vienai nakčiai su pusryčiais).

Daugiau informacijos:  El. paštas: renginiai@propartners.lt, mob.tel.: +370 60987665.

 Registracijai:    http://ornamentum.naujienlaiskiai.lt/links/view/10226299/40336433/4274921/y0h1f4e/j8r9/3980058991/

Skelbiamas kvietimas Nr. 7 teikti paraiškas

Švenčionių rajono vietos veiklos grupė „Švenčionių partnerystė“ kviečia teikti paprastus kaimo vietovių  vietos projektus pagal kaimo vietovių  vietos plėtros strategijos Švenčionių rajono vietos veiklos grupės „Švenčionių partnerystė“ teritorijos 2015–2023 m. vietos plėtros strategijos (toliau – VPS) priemonės veiklos sritis:

  • Veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ Nr. LEADER – 19.2.-6.2.

Remiamos veiklos: Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėtiPagal veiklos sritį bus teikiama parama kuriant naujus ne žemės ūkio verslus, įvairinant veiklas, įvairiai ne žemės ūkio veiklai, produktų gamybai, apdorojimui, perdirbimui, jų pardavimui, taip pat paslaugų teikimui, įskaitant paslaugas žemės ūkiui.

Tinkami vietos projektų vykdytojai: fiziniai ir juridiniai asmenys, t.y. ūkininkas ar kitas fizinis asmuo, labai maža įmonė, maža įmonė. Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 50 000,00 Eur.

  • Veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ Nr. LEADER-19.2.-6.4.

Remiamos veiklos: Pagal veiklos sritį teikiama parama įvairiai ne žemės ūkio veiklai, produktų gamybai, apdorojimui, perdirbimui, jų pardavimui, taip pat paslaugų teikimui, įskaitant paslaugas žemės ūkiui.

Tinkami vietos projektų vykdytojai: fiziniai ir juridiniai asmenys, t.y. ūkininkas ar kitas fizinis asmuo, labai maža įmonė, maža ir vidutinė įmonė. Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 49 818,00 Eur.

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2018 m. rugsėjo 24 d. 8 val. iki 2018 m. lapkričio 23 d. 15 val. Vietos projektų paraiškos priimamos Švenčionių rajono vietos veiklos grupės „Švenčionių partnerystė“ būstinėje adresu Vilniaus g. 19, Švenčionys.

Skelbiamas kvietimas Nr. 6 teikti paraiškas

Švenčionių rajono vietos veiklos grupė „Švenčionių partnerystė“ kviečia teikti paprastus kaimo vietovių  vietos projektus pagal kaimo vietovių  vietos plėtros strategijos Švenčionių rajono vietos veiklos grupės „Švenčionių partnerystė“ teritorijos 2015–2023 m. vietos plėtros strategijos (toliau – VPS) priemonės veiklos sritį „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą (reglamentuoja KPP)“ Nr. LEADER-19.2-7.2.

Remiamos veiklos: 

1. Investicijos skiriamos viešiesiems pastatams, statiniams gerinti, atnaujinti, aplinkai tvarkyti, siekiant gyvenimo kokybės gerinimo, VVG teritorijų gyvenamųjų vietovių patrauklumo didinimo.

2. Parama pagal priemonę teikiama objektų, kuriuose teikiamos paslaugos VVG teritorijos vietovėse – prekyviečių, bendruomenės namų, aikščių ir kt. – atnaujinimui ir tvarkymui. Remiamos investicijos, skirtos viešojo naudojimo infrastruktūrai, susijusiai su laisvalaikio, poilsio, sporto ir kultūrine veikla kaime.

3. Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūros kūrimą, gerinimą arba plėtojimą, įskaitant investicijas į atsinaujinančiosios energijos gamybą ir energijos taupymą.

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2018 m. rugsėjo 19 d. 8 val. iki 2018 m. lapkričio 19 d. 15 val.

Vietos projektų paraiškos priimamos Švenčionių rajono vietos veiklos grupės „Švenčionių partnerystė“ būstinėje adresu Vilniaus  g. 19, Švenčionys.

Vyko Vilniaus regiono vietos veiklos grupių susitikimas

2018-09-10 d. 11 val. Širvintų rajono savivaldybės pasitarimų kabinete vyko Vilniaus regiono vietos veiklos grupių susitikimas. Susitikime dalyvavo Vilniaus, Trakų, Elektrėnų, Ukmergės, Švenčionių ir Širvintų rajonų vietos veiklos grupių atstovai. Susitikimo metu buvo aptarti vietos projektų paraiškų vertinimo procedūrų, Vietos plėtros strategijų vykdymo, vietos projektų paraiškų administravimo taisyklių ir kiti aktualūs klausimai.

Po darbingo pasitarimo buvome pakviesti apsilankyti Širvintų rajono VVG pirmininko Mindaugo Korsako įkurtame „Vikingų kaime“ – tai interaktyvus patyrimų muziejus po atviru dangumi.

Projektų atrankos komiteto posėdis

2018 m. rugsėjo 14 d. kviečiamas  vietos projektų atrankos komiteto posėdis  adresu  Stoties g. 4,  Švenčionys. Pradžia 13:00 val. Bus svarstomi šie klausimai:

  1. Kvietimo Nr. 5 VP paraiškų atrankos vertinimo rezultatų suvestinės svarstymas.
  2. Kvietimo Nr. 5 VP paraiškų vertinimo ataskaitų svarstymas ir VP tvirtinimas.

Keičiamas paraiškų teikimo grafikas Nacionalinei mokėjimo agentūrai

Informuojame, kad rugpjūčio 17 d. žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-565 patikslintas paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemones priėmimo 2018 metais grafikas. Keitimai aktualūs norintiems teikti paraiškas pradėti verslą kaimo vietovėse.

Patikslintame paraiškų rinkimo grafike nustatyta, kad paraiškos pagal KPP priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse“ bus renkamos dviem etapais:

  • nuo lapkričio 2 d.iki lapkričio 30 d. pagal veiklos sritį bus renkamos paraiškos tinkamų finansuoti išlaidų kompensavimui, t. y. didesnės vertės nei 16 tūkst. Eur projektų paraiškos;
  • nuo lapkričio 19 d.iki gruodžio 21 d. bus renkamos paraiškos išmokai iki 16 tūkst. Eur gauti.

Socialinio verslo stovykla

BiZzZ‘as yra didžiausias, jau 7 kartą tradiciškai vasaros pabaigoje vykstantis socialinio verslo bendruomenės susitikimas. Šis renginys yra puiki proga sutikti pažangius žmones iš skirtingų sektorių ir sričių, tiesiogiai susipažinti su Lietuvoje veikiančiais socialiniais verslais.

Renginys yra NEMOKAMAS ir visiškai atviras visiems besidomintiems socialiniu verslu ir socialinėmis inovacijomis
Daugiau informacijos apie renginį: https://www.facebook.com/events/209043103257246/

Atnaujinta VVG valdybos sudėtis

Visuotiniame susirinkime rugpjūčio 6 d.  atnaujinta VVG  valdybos sudėtis. Pagal Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, atrankos taisykles (patvirtintos 2015 m. gegužės 4 d. Žemės ūkio ministro įsakymu Nr.3D-343, jomis vadovaujantis buvo pakeisti ir VVG įstatai) reikalaujama, kad  kolegialus valdymo organas būtų įvairaus amžiaus (bent 2 asmenys iki 40 m. jų išrinkimo į kolegialų VVG valdymo organą) ir abiejų lyčių (santykiu 40:60, t.y. mažiausiai 40 proc. nesvarbu, kurios lyties, atstovų),   keistųsi Vietos plėtros strategijos įgyvendinimo metu, t.y. ne rečiau kaip kas 3 metus pasikeistų mažiausiai 1/3 narių, tačiau ne mažiau kaip po vieną iš kiekvieno – pilietinės visuomenės, verslo ir vietos valdžios – sektoriaus atstovą“. Susirinkime patvirtinta šios sudėties valdyba:

vietos valdžios atstovai – Rimantas Klipčius, Algirdas Uziala, Vincas Jusys;

verslo atstovai – Milda Petkevičienė, Raimondas Pauliukevičius, Birutė Valatkienė;

pilietinės visuomenės atstovai – Antanas Petkūnas, Laima Malinauskienė, Algirdas Breidokas, Ramunė Jakubėnienė, Janė Guigienė.

Kviečiamas visuotinis susirinkimas

Rugpjūčio 6 dieną, pirmadienį, kviečiamas Švenčionių rajono vietos veiklos grupės „Švenčionių partnerystė“ narių visuotinis susirinkimas. Pradžia 15:00. Vieta: Stoties g.4 Švenčionys.

Dienotvarkė:

  1. Valdybos narių rinkimai;
  2. Einamieji klausimai.