Kviečia studijuoti VDU ŽŪA Kaimo plėtros administravimo magistrantūros studijose

VDU ŽŪA kviečia studijuoti. Yra valstybės finansuojamos ir Universiteto remiamos vietos.

Prašymus dalyvauti pagrindiniame priėmimo etape galima pateikti iki birželio 29 d. 24 val. VDU absolventams nereikia pateikti diplomo ir jo priedėlio, tik užpildyti prašymą ir pridėti registracijos mokesčio kvito kopiją (rekvizitus rasite čia) bei studijų programos priėmimo sąlygose nurodytus dokumentus (jei nurodyta). Kitų aukštųjų mokyklų absolventai turi pateikti išsilavinimo dokumentų, asmens dokumento, registracijos mokesčio kvito ir kitų dokumentų kopijas. Jei dar neturite diplomo ir jo priedėlio, pateikti galima akademinę pažymą.

Detalesnę informaciją apie 2021 m. priėmimą į Kaimo plėtros administravimas magistrantūros studijas rasite čia:

https://zua.vdu.lt/prasideda-priemimas-i-magistranturos-studijas-vdu-zua/

 

Ateities kaimo kūrėjų apdovanojimai

Apdovanoti Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos (KPP) paramos gavėjai, kurių sėkmės istorijos įrodo, kad žmogaus darbštumas ir parama projektams bei ūkininkams gali sėkmingai įkvėpti gyvybingumo visam kaimui. 

Žemės ūkio ministras Kęstutis Navickas, sveikindamas nugalėtojus ir renginio dalyvius, pabrėžė inovacijų svarbą įgyvendinant idėjas. Kalbėdamas apie naujoves ir inovacijas, ministras minėjo, jog ne tik naujų inovacijų ar technologijų diegimas teikia naudą kaimo vietovėms, tačiau labai svarbūs išlieka ir bendradarbiavimo projektai, atliepiantys kaimo gyventojų poreikius. Pagirtinos ir gražios tos iniciatyvos, kurias įgyvendinant kuriamas ateities kaimas.

Ateities kaimo kūrėjų apdovanojimuose, atsižvelgiant į skirtingas KPP priemones, išskirtos 5 nominacijos ir paskelbti jų I, II ir III vietų nugalėtojai.

Straipsnis dėl renginio su renginio įrašu iš youtube:

http://www.kaimotinklas.lt/lt/naujienos/apdovanoti-ateities-kaimo-kurejai

Nugalėjusių projektų aprašymai:

 http://www.kaimotinklas.lt/lt/gerieji-kpp-projektai/ateities-kaimo-kureju-apdovanojimai-akka-2021

„Verslumo kodas Aukštaitijoje“. Mokymai Švenčionių r.

Birželio 30 d. organizuojami Verslumo mokymai 14-40 m. amžiaus Švenčionių rajono gyventojams.
Vieta: Liepų al.2 Cirkliškis Švenčionių r.  Laikas: birželio 30 d. nuo 8:30 val.
Registracijos forma:  http://inx.lv/U3vn

„Verslumo kodas Aukštaitijoje“

Pradedame vykdyti teritorinio bendradarbiavimo projektą „Verslumo kodas Aukštaitijoje“.

Šį projektą  įgyvendins glaudžiai bendradarbiaudami, lygiai prisidėdami ir vienodai gaudami naudą 5 partneriai: Molėtų rajono vietos veiklos grupė „Keisdamiesi keičiame“ (toliau Molėtų r. VVG), Molėtų miesto veiklos grupė „ Molėtų aitvarai“ (toliau – Molėtų m. VVG), Utenos regiono vietos veiklos grupė (toliau – Utenos r. VVG), Švenčionių rajono vietos veiklos grupė „Švenčionių partnerystė“ (toliau – Švenčionių r. VVG) ir Asociacija „Švenčionių miesto vietos veiklos grupė“ (toliau – Švenčionių m. VVG.  Molėtų r. VVG – projekto iniciatorius ir pagrindinis pareiškėjas, atstovaujantis vieno mažiausių rajonų kaimiškąją teritoriją, kur jaunimas linkęs „nutekėti“ į didmiesčius ir ten matyti daugiau galimybių negu gimtajame rajone. Tokia pati situacija ir Švenčionių rajone, todėl Švenčionių r. VVG buvo jungiasi kaip projekto partneris, susiduriantis su panašiomis problemomis ir norintis jas kartu spręsti. Molėtų m. VVG ir Švenčionių m. VVG jungiasi į partnerius, nes didelė dalis kaimiškose rajonų vietovėse gyvenančio jaunimo lanko ugdymo įstaigas, turi darbo vietas rajono centruose, todėl jų problemos bendrai aktualios tiek kaimo, tiek miesto veiklos grupėms. Utenos r. VVG susiduria su panašiomis problemomis kaip ir kiti partneriai, o taip pat turi patirties su socialinio verslo skatinimu Utenos regione, mato poreikį dalintis patirtimi ir plėsti verslumo skatinimą jaunimo tikslinei grupei.

Projekto veiklose gali dalyvauti Švenčionių miesto ir rajono jaunimas (nuo 14 iki 40 m.), mums skiriama   15 vietų. Tad prašome suskubti užsiregistruoti!

Reikia užpildyti registracijos formą: http://inx.lv/U3vn  arba https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdpLZbhScuup6n0FwQtzKhAg-b3gtvmCO-SAdfSKDxOeunRw/viewform?usp=sf_link

Birželio 22 d. organizuojamas pirmasis projekto renginys – konferencija Molėtuose  „Socialiai atsakingas verslas ir inovacijos regionuose“. Konferencijoje kviečiami dalyvauti  ne vien projekto dalyviai, bet ir kiti jaunimo, socialinio verslo temomis besidomintys rajono atstovai. Vyksime autobusu iš Švenčionių, tad būtina iš anksto pranešti, jei ketinate dalyvauti.

Programa_Socialiai atsakingas verslas ir inovacijos regionuose

 

 

„Girios vingiais“

Švenčionių r. Kaltanėnų ugdymo ir turizmo centras nuo 2020 m. vasaros pagal 2015-2023 m. vietos plėtros strategijos priemonę „Kultūrinio savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ įgyvendina projektą „Mūsų Lietuva per 30 metų“. Iki šių metų pavasario pabaigos įgyvendintas pirmasis projekto etapas. Šio etapo metu Švenčionių krašto jaunimas daug keliavo po savo gimtąjį kraštą dviračiais, baidarėmis, pėsčiomis. Žygių metu susitiko su Reškutėnų, Mėžionių, Kretuonių, Kaltanėnų, Ožkinių, Šakališkės ir kitų kaimų gyventojais, sužinojo apie šių kaimų išskirtinumą, savitumą bei tradicijas. Organizuoti susitikimai su Švenčionių rajono kaimo bendruomenių atstovais, išvykos į Lietuvos regionus, užmegzti kontaktai su Pasvalio, Prienų, Kupiškio krašto bendruomenėmis, numatytos bendros veiklos ateityje. Daugiau info: https://kaltanenai.eu/jau-igyvendintos-projekto-musu-lietuva-per-30-metu-pirmojo-etapo-veiklos/

Birželio 13-ąją centras kviečia atvykti į Kaltanėnus, į sporto šventę „Girios vingiais“.

ĮVYKO VIETOS PROJEKTŲ ATRANKOS KOMITETO (PAK) POSĖDIS

Birželio 3 d. 13 val. Švenčionių r. savivaldybės administracijos patalpose (Vilniaus g. 19, Švenčionyse) įvyko Švenčionių rajono vietos veiklos grupės „Švenčionių partnerystė“ vietos projektų atrankos komiteto (PAK) posėdis. Nuotoliniu būdu (ZOOM platformoje) komiteto posėdį stebėjo Nacionalinės mokėjimo agentūros prie ŽŪM Kaimo plėtros ir paramos regionams departamento LEADER priemonių skyriaus vyriausioji specialistė Vaida Matkevičienė. Vietos projektų atrankos komitetas svarstė dėl Kvietimo Nr. 18 ir Kvietimo Nr. 19 metu, pateiktų vietos projektų atrankos.

Plačiau apie posėdį: 2021-06-03 PAK posėdžio protokolo nutariamoji dalis

Kvietimo Nr. 18, Kvietimo Nr. 19 ir Kvietimo Nr. 20 rezultatai

Gegužės 7 dieną baigėsi

Kvietimas Nr. 18 paraiškoms teikti pagal VPS priemonę „NVO socialinės veiklos skatinimas ir įvairinimas“. Iš viso gauta ir užregistruota 1 paraiška.

Informacija apie užregistruotas vietos projektų paraiškas

Kvietimas Nr. 19 paraiškoms teikti pagal VPS priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ Nr. LEADER-19.2.-6.2 ir veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ Nr. LEADER-19.2.-6.4. Iš viso gautos ir užregistruotos 8 paraiškos.

Informacija apie užregistruotas vietos projektų paraiškas

Kvietimas Nr. 20 paraiškoms teikti pagal VPS priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos sritį „Bendradarbiavimas įgyvendinant vietos lygio populiarinimo veiklą, skirtą trumpoms tiekimo grandinėms bei vietos rinkoms plėtoti“. Vietos projektų paraiškų negauta.

Įvyko visuotinis narių susirinkimas

Balandžio 30 d. įvyko VVG „Švenčionių partnerystė“ visuotinis ataskaitinis rinkiminis narių susirinkimas. Dėl karantino sąlygų susirinkimas vyko rašytine procedūra  (vykdoma išimties tvarka, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 8 straipsnio nuostatomis – likviduojant ekstremaliąją situaciją ir šalinant jos padarinius, šio ir kitų įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka gali būti laikinai apribotos asmens judėjimo laisvė, nuosavybės ir būsto neliečiamumo teisės bei atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 kovo 14. nutarimo Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ nuostatas, jog yra draudžiami visi atvirose ir uždarose erdvėse organizuojami renginiai bei susibūrimai).

Susirinkime priimti nutarimai visais darbotvarkės klausimais:

  • patvirtinta asociacijos 2020 m. veiklos ataskaita (vienbalsiai)
  • patvirtinta 2020 m. finansinės ataskaitos (vienbalsiai)
  • įvyko asociacijos pirmininko rinkimai (balsų dauguma išrinkta Birutė Borovikienė)
  • iš asociacijos pašalinti 2 asmenys pagal Įstatų p.5.9  dėl nario mokesčio nemokėjimo – Činčikų kaimo bendruomenė ir UAB „Pailgio perlas“.

 

Visuotinis narių susirinkimas

Balandžio 29d. ir 30 d. vyksta VVG „Švenčionių partnerystė“ narių visuotinis ataskaitinis rinkiminis susirinkimas rašytine procedūra.
Susirinkimo medžiaga  visiems nariams išsiųsta balandžio 23 d. Visais darbotvarkės klausimais buvo suteikta galimybė teikti pastabas ir gauti paaiškinimus, siūlyti kandidatūras pirmininko rinkimams bei gauti jų atsiliepimus dėl dalyvavimo rinkimuose iki balandžio 28 d. 17:00 val. 
 
SUSIRINKIMO DARBOTVARKĖ:
  1. Dėl pritarimo visuotinio narių susirinkimo organizavimui rašytine procedūra pagal pateiktą darbotvarkę.
  2. Dėl 2020 m. veiklos ataskaitos tvirtinimo.
  3. Dėl finansinių ataskaitų už 2020 m. tvirtinimo.
  4. Dėl vietos veiklos grupės pirmininko rinkimų.
  5. Dėl šalinimo iš narių.

Balsavimas vyksta el. paštu: svencioniuvvg@gmail.com  iki balandžio 30 d. 17:00. 

Dėmesio! Metinės ataskaitos

Dėmesio! Informuojame, kad pareiškėjai, kurie įvykdė Vietos projektus, finansuojamus Švenčionių rajono vietos veiklos grupės „Švenčionių partnerystė“ teritorijos 2015-2023 m. vietos plėtros strategijos lėšomis, privalo pateikti užbaigto projekto metinę ataskaitą iki 2021 m. balandžio 1 d. Pasirašytos ir nuskenuotos arba pasirašytos mobiliuoju parašu ataskaitos teikiamos el. paštu: finansai@partneryste.org

ATMINTINĖ PILDYMUI

VIETOS PROJEKTO ĮGYVENDINIMO GALUTINĖS / METINĖS ATASKAITOS FORMA

PARAMOS GAVĖJŲ SĄRAŠAS ATASKAITOMS TEIKTI