VVG valdyba patvirtino Kvietimo Nr.5 patikslinimus

Birželio 1 d. valdybos nutarimu  pratęstas Kvietimo Nr.5 terminas iki birželio 29 d. 15 val., patvirtinti  patikslinti Kvietimo Nr.5 dokumentai:

Kvietimas Nr. 5

FSA Bendruomeniskumo ir pilietiskumo ugdymas patikslintas    Vietos projekto paraiskos forma 1 priedas (SAVA-4.2)

FSA medziagos kaupimui, sisteminimui ir leidybai patikslintas   Vietos projekto paraiskos forma 1 priedas (SAVA- 4.1)

Valdybos posėdžio protokolas Nr. 6

Patikslintas Kvietimo Nr.2 finansavimo sąlygų aprašas

Gegužės 31 d. VVG valdybos nutarimu (susirašinėjant el.paštu), protokolas Nr.5, patikslintas Kvietimo Nr.2 Finansavimo sąlygų aprašas pagal VPS priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse „(LEADER-19.2-7) veiklos sritį „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą (reglamentuoja KPP)“.

2018-05-31 Valdybos posėdžio protokolas_Nr.5

Projektų atrankos komiteto posėdis

2018 m. birželio 1 d. kviečiamas  vietos projektų atrankos komiteto posėdis  VVG patalpose  Stoties g.4  Švenčionys. Pradžia 9:00. Bus svarstomi šie klausimai:

 1. Kvietimo Nr. 3 VP paraiškų atrankos vertinimo rezultatų suvestinės svarstymas.
 2. Kvietimo Nr. 4 VP paraiškų atrankos vertinimo rezultatų suvestinės svarstymas.
 3. Kvietimo Nr. 3 VP paraiškų vertinimo ataskaitų svarstymas ir VP tvirtinimas.
 4. Kvietimo Nr. 4 VP paraiškų vertinimo ataskaitų svarstymas ir VP tvirtinimas.

Stabdomas Kvietimo Nr.2 paraiškų vertinimas

Stabdomas Kvietimo Nr. 2 vietos projektų paraiškų pagal VPS II Prioriteto „Pagrindinės pasłaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse” (LEADER-19.2-7) veiklos srities „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą” (LEADER- 19.2-7.2) tinkamumo skirti paramą vertinimas ryšium su  veiklos srities specialiųjų tinkamumo sąlygų pareiškėjams trūkumų pašalinimu iki kol bus atlikti Vietos plėtros strategijos pakeitimai ir pašalinti FSA trūkumai.

 

 

„AgroBalt 2018“ – Vilniuje, LITEXPO parodų rūmuose

Viena didžiausių ir reikšmingiausių Baltijos regione tarptautinių žemės ūkio ir maisto pramonės parodų „AgroBalt 2018“, gegužės 24–26 dienomis sukvies į Vilnių ne tik ūkininkus, politikus, verslo atstovus, bet ir minias smalsuolių iš visos Lietuvos.

Jau 22 kartą vyksianti paroda vilios lankytojus įvairiomis galimybėmis: čia bus galima paragauti ir įsigyti skaniausių lietuviškų produktų bei gaminių, savo akimis pamatyti, kaip gimsta šakotis, kaipgi atrodo nykstančių veislių galvijai, taip pat sudalyvauti įvairiose Lietuvos vietos veiklos grupių (VVG) organizuojamose edukacinėse programose, pristatančiose amatus. Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos viešinimo akcija, pristatanti Lietuvos kaimo tinklo narių geruosius vietos projektus, jų pasiekimus, produktus ir gaminius, vyks kiekvieną parodos dieną, tad lankytojai, norintys pamatyti, kaip verdamas totoriškas plovas, kaip lietuviškais raštais dekoruojami meduoliai ar gaminami papuošalai iš gintaro, kviečiami atvykti į „Kaimo kiemą po ąžuolu“. Čia smalsuolių lauks Vilniaus, Tauragės, Švenčionių, Telšių, Kauno rajonų bei „Pajūrio kraštas“ vietos veiklos grupės. Šių VVG siūloma programa išties plati ir įdomi: bus pristatyti tradiciniai amatai, tokie kaip odininkystė, krepšelių pynimas ir juostų rišimas, juostų audimas, kanapių pluošto mynimas bei virvių vijimas, kastinio sukimas, siūlų dažymas su žolynais, šiaudų pynimas bei kiti amatai.
Žemės ūkio ministerija kviečia pasinaudoti šia neeiline galimybe ir bent trumpam parodoje „AgroBalt 2018“ prisiliesti prie senųjų tradicinių Lietuvos amatų.

Paskelbti Nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai konkurso rezultatai

Projektų atrankos komitetas 2018 m. gegužės 9 d. posėdyje apsvarstė paraiškas ir priėmė rekomendacijas (jų pagrindu bus rengiamas įsakymas dėl paramos skyrimo arba neskyrimo).

Tarp laimėtojų – 2 Švenčionių rajono kaimo bendruomenės: Vidutinės kaimo bendruomenė VIKA ir Svirkų kaimo bendruomenė „Svirkų centras“. SVEIKINAME !!!

Kaimo bendruomenių projektams finansuoti numatyta skirti apie 0,8 mln. Eur. Nacionalinės mokėjimo agentūros duomenimis, pateiktos 445 paraiškos (už 1,1 mln. Eur): kaimo bendruomenės – 426 paraiškas, rajoninės bendruomenių sąjungos – 8, vietos veiklos grupės – 10 ir  1 paraiška Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos. Daugiausiai paraiškų pateikta iš Vilkaviškio r. – 23, Raseinių  r.  – 20, Panevėžio r.- 16.

Pokyčiai įgyvendinant vietos plėtros strategijas

Gegužės 3 d. Vilniuje vyko Žemės ūkio ministerijos darbuotojų susitikimas su Vilniaus regiono vietos veiklos grupių, Nacionalinės mokėjimo agentūros darbuotojais. Pristatyta Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių pakeitimai. Matydama, kaip vangiai surenkamos  vietos projektų paraiškos, kiek užtrunka jų vertinimo procedūros ir kiek mažai paramos lėšų išmokėta, Ministerija imasi priemonių lengvinti projektų rengimo ir paraiškų teikimo tvarkas.

     

Skelbiamas Kvietimas Nr.5 teikti paraiškas

Švenčionių rajono vietos veiklos grupė „Švenčionių partnerystė“ kviečia teikti paprastus kaimo vietovių  vietos projektus pagal kaimo vietovių  vietos plėtros strategijos Švenčionių rajono vietos veiklos grupės „Švenčionių partnerystė“ teritorijos 2015–2023 m. vietos plėtros strategijos (toliau – VPS) priemonės veiklos sritis:

 • Veiklos sritis „Parama kaimo gyventojų bendruomeniškumo ir pilietiškumo ugdymui (krašto tradicinių renginių organizavimas, stovyklos, konferencijos, išvykos)“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-4.2 . Remiamos veiklos: krašto tradicinių renginių, stovyklų, konferencijų, išvykų organizavimui.
 • Veiklos sritis „Parama informacinės medžiagos kaupimui, sisteminimui ir leidybai krašto kultūriniam savitumui išsaugoti“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-4.1. Remiamos veiklos:  informacinės medžiagos rinkimas, sisteminimas, leidinių leidyba apie krašto kultūrinio savitumo išsaugojimą.
 • Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2018 m. gegužės 2 d. 8 val. iki 2018 m. birželio 15 d. 15 val.
 • Vietos projektų paraiškos priimamos Švenčionių rajono vietos veiklos grupės „Švenčionių partnerystė“ būstinėje adresu Stoties g. 4, Švenčionys.

Konkursas „Bendruomenės 2018“

Paskelbtas konkursas  „Bendruomenės 2018“. Konkurso organizatoriai – UAB „DELFI“ ir UAB „Norfos mažmena“.  Konkurso tikslas – didinti lietuvių bendruomeniškumą, skatinti aktyviai ir įdomiai leisti laisvalaikį, prisijungiant prie vietos bendruomenių. Taip pat didinti veikiančių bendruomenių žinomumą, skatinti jų aktyvią veiklą. DELFI kartu su projekto partneriu UAB „Norfos mažmena“ siekia mažinti regionų atskirtį parodant, kaip net mažiausiuose Lietuvos miesteliuose ir kaimuose galima užsiimti įvairia veikla, atrasti savirealizacijos formų. Šiuo tikslu organizuojamas paramos konkursas ir vienai bendruomenei nugalėtojai, turinčiai paramos gavėjo statusą, bus įteikta taisyklių 16 punkte numatyta parama.

Konkurse dalyvauja tik tos bendruomenės, kurios užpildo anketą ir visus joje esančius privalomus laukus ir gauna registracijos konkurse patvirtinimą. Užsiregistravusios bendruomenės nuo 2018.06.01 bus matomos BENDRUOMENĖS 2018 žemėlapyje ir konkurso svetainėje.

Registracija jau prasidėjo! Spauskite nuorodą ir pildykite anketą:    https://www.delfi.lt/verslas/medija/idomiai-leidi-laisva-laika-dalyvauk-konkurse-ir-gauk-automobili.d?id=77746579

Bendruomeniu konkursas

Konkurso taisyklės

Kviečiame dalyvauti VP atrankos komiteto posėdyje

Švenčionių rajono vietos veiklos grupė „Švenčionių partnerystė“ kviečia  2018 m. balandžio 25 d. 8 val. 30 min. Stoties g. 4, Švenčionyse dalyvauti VP atrankos komiteto posėdyje, kuriame bus svarstomi šie klausimai:

 1. Vietos projektų atrankos komiteto darbo reglamento tvirtinimas.
 2. Kvietimo Nr. 2 VP paraiškų atrankos vertinimo rezultatų suvestinės svarstymas.
 3. Kvietimo Nr. 3 VP paraiškų atrankos vertinimo rezultatų suvestinės svarstymas.
 4. Kvietimo Nr. 2 VP paraiškų vertinimo ataskaitų svarstymas ir VP tvirtinimas.
 5. Kvietimo Nr. 3 VP paraiškų vertinimo ataskaitų svarstymas ir VP tvirtinimas.
Po  VP atrankos komiteto  posėdžio vyks Švenčionių rajono vietos veiklos grupės „Švenčionių partnerystė“ valdybos posėdis, kuriame  bus svarstoma Kvietimo Nr. 5 dokumentacija:
     1. Dėl finansavimo sąlygų aprašo pagal projekto „Švenčionių rajono vietos veiklos grupės „Švenčionių partnerystė“ teritorijos 2015–2023 m. vietos plėtros strategija“  II prioriteto “Socialinės ir ekonominės veiklos plėtra skatinant bendruomeniškumą, mažinant socialinę atskirtį“ priemonės „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ veiklos srities„Parama kaimo gyventojų bendruomeniškumo ir pilietiškumo ugdymui (krašto tradicinių renginių organizavimas, stovyklos, konferencijos, išvykos)“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-4.2 patvirtinimo.
   2. Dėl finansavimo sąlygų aprašo pagal projekto „Švenčionių rajono vietos veiklos grupės „Švenčionių partnerystė“ teritorijos 2015–2023 m. vietos plėtros strategija“ II prioriteto “Socialinės ir ekonominės veiklos plėtra skatinant bendruomeniškumą, mažinant socialinę atskirtį“ priemonės „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ veiklos srities „Parama informacinės medžiagos kaupimui, sisteminimui ir leidybai krašto kultūriniam savitumui išsaugoti“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-4.1, patvirtinimo.