NUORODOS

Teisės aktai, reglamentuojantys KPP priemonės „LEADER“ įgyvendinimo tvarką

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie LR žemės ūkio ministerijos http://www.nma.lt

LEADER programa ir VVG tinklas http://www.leaderlietuva.lt

LR žemės ūkio ministerija http://www.zum.lt/

Programos „LEADER“ ir žemdirbių mokymo metodikos centras http://www.zmmc.lt/

Viešųjų pirkimų tarnyba http://www.vpt.lt/

LIETUVOS RESPUBLIKOS SMULKIOJO IR VIDUTINIO VERSLO PLĖTROS ĮSTATYMAS

Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius 2 redakcija (EVRK 2 red.)

Paslaugų žemės ūkiui sąrašas