Naujienos

Kvietimo Nr. 8 vietoms projektams skirta

Rugpjūčio 21 d. Nacionalinėje mokėjimo agentūroje vyko projektų atrankos komiteto posėdis, kuriame buvo priimti sprendimai skirti paramą dviems Kvietimo Nr. 8 vietos projektams, teiktiems pagal Švenčionių rajono vietos veiklos grupės „Švenčionių partnerystė“ vietos plėtros strategijos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“:

* Arvydo Guigos vietos projektui „Arvydo Guigos verslo plėtra“

* UAB „Nord master“ vietos projektui „UAB „Nord master“ veiklos modernizavimas“

 

Informacija apie užregistruotas paraiškas

Rugpjūčio 2 d. baigėsi Kvietimas Nr. 10 vietos projektų paraiškoms teikti. Kvietimas Nr. 10 buvo paskelbtas pagal VPS priemonės „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ veiklos sritį „Parama kaimo gyventojų bendruomeniškumo ir pilietiškumo ugdymui (krašto tradicinių renginių organizavimas, stovyklos, konferencijos, išvykos)“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-4.2 ir veiklos sritį „Parama informacinės medžiagos kaupimui, sisteminimui ir leidybai krašto kultūriniam savitumui išsaugoti“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-4.1, iš viso gauta 10 vietos projektų paraiškų. 

Informacija apie užregistruotas vietos projektų paraiškas Kvietimas Nr. 10

Keičiasi praktinių mokymų laikas

     Švenčionių VVG informuoja, kad liepos 12 d. numatyti praktiniai mokymai pareiškėjams, norintiems teikti paraiškas pagal VVG „Švenčionių partnerystė“ teritorijos 2015-2023 m. vietos plėtros strategijos priemonę „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“, vyks nuo 9 val. iki 12 val.

Praktiniai mokymai

     Šių metų liepos 5 d., 12 d., 19 d. ir 26 d. nuo 13 val. iki 16 val. pareiškėjams, norintiems teikti paraiškas pagal VVG „Švenčionių partnerystė“ teritorijos 2015-2023 m. vietos plėtros strategijos priemonę „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“, organizuojami praktiniai mokymai, susiję su paraiškų pildymu, privalomų dokumentų rengimu.

     Mokymai vyks adresu: Stoties g. 4, Švenčionys.

Skelbiamas Kvietimas Nr. 10 teikti paraiškas

Švenčionių rajono vietos veiklos grupė „Švenčionių partnerystė“ kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių  vietos plėtros strategijos Švenčionių rajono vietos veiklos grupės „Švenčionių partnerystė“ teritorijos 2015–2023 m. vietos plėtros strategijos (toliau – VPS) priemonės veiklos sritis:

– Veiklos sritis „Parama kaimo gyventojų bendruomeniškumo ir pilietiškumo ugdymui (krašto tradicinių renginių organizavimas, stovyklos, konferencijos, išvykos)“ LEADER-19.2-SAVA-4.2. Remiamos veiklos: krašto tradicinių renginių, stovyklų, konferencijų, išvykų organizavimui.

– Veiklos sritis „Parama informacinės medžiagos kaupimui, sisteminimui ir leidybai krašto kultūriniam savitumui išsaugoti“  LEADER-19.2-SAVA-4.1. Remiamos veiklos: informacinės medžiagos rinkimas, sisteminimas, leidinių leidyba apie krašto kultūrinio savitumo išsaugojimą.

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2019 m. liepos 1 d. 8 val. iki 2019 m. rugpjūčio 2 d. 15 val.

Vietos projektų paraiškos priimamos Švenčionių rajono vietos veiklos grupės „Švenčionių partnerystė“ būstinėje adresu Vilniaus g. 19, Švenčionys.

Kviečiamas projektų atrankos komiteto posėdis

2019 m. birželio 18 d. kviečiamas vietos projektų atrankos komiteto posėdis, kuris vyks Stoties g. 4, Švenčionys. Posėdžio pradžia 13:00 val. Bus svarstomi šie klausimai:

  1. Kvietimo Nr. 8 VP paraiškų atrankos vertinimo rezultatų suvestinės svarstymas.
  2. Kvietimo Nr. 8 VP paraiškų vertinimo ataskaitų svarstymas ir VP tvirtinimas.
  3. Kvietimo Nr. 9 VP paraiškų atrankos vertinimo rezultatų suvestinės svarstymas.
  4. Kvietimo Nr. 9 VP paraiškų vertinimo ataskaitų svarstymas ir VP tvirtinimas.

Įvyko visuotinis ataskaitinis rinkiminis narių susirinkimas

Birželio 7 d. įvyko Švenčionių rajono VVG „Švenčionių partnerystė“ narių visuotinis ataskaitinis rinkiminis susirinkimas. Dalyvavo 28 nariai (iš 46 narių).

Susirinkimas patvirtino 2018 m. veiklos ataskaitą ir finansinę atskaitomybę už 2018 m. Pateikta informacija apie projekto „Švenčionių rajono vietos veiklos grupės „Švenčionių partnerystė“ teritorijos 2015-2023 m. vietos plėtros strategija“ įgyvendinimą. Įvyko valdybos narių rinkimai. Susirinkime patvirtinta šios sudėties valdyba:

vietos valdžios atstovai – Asta Galatiltienė, Rimantas Klipčius, Algirdas Uziala;

verslo atstovai – Donatas Gustas, Arnas Sedlevičius, Birutė Valatkienė;

pilietinės visuomenės atstovai – Antanas Petkūnas, Laima Malinauskienė, Algirdas Breidokas, Ramunė Jakubėnienė, Janė Guigienė.

Protokolas 2019-06-07 Nr. 1

Kviečiamas VVG narių visuotinis ataskaitinis rinkiminis susirinkimas 

     Birželio 7 dieną, penktadienį, 15 val. kviečiamas Švenčionių rajono vietos veiklos grupės „Švenčionių partnerystė“ narių visuotinis ataskaitinis rinkiminis  susirinkimas. Susirinkimo vieta Stoties g. 4, Švenčionys.
 
Darbotvarkė:
  1. Dėl Švenčionių rajono VVG „Švenčionių partnerystė“ veiklos 2018 m. ataskaitos.
  2. Dėl Švenčionių rajono VVG „Švenčionių partnerystė“ finansinės atskaitomybės už 2018 m.
  3. Informacija apie vietos plėtros strategijos „Švenčionių rajono vietos veiklos grupės „Švenčionių partnerystė“ teritorijos 2015 – 2023 m. vietos plėtros strategija“ įgyvendinimą.
  4. Dėl Švenčionių rajono VVG „Švenčionių partnerystė“ pirmininko rinkimų.
  5. Dėl Švenčionių rajono VVG „Švenčionių partnerystė“ valdybos rinkimų.
  6. Einamieji klausimai.

Informacija apie užregistruotas paraiškas

Gegužės 24 d. baigėsi Kvietimai Nr. 8 ir Nr. 9 paraiškoms teikti. Kvietimas Nr. 8 buvo paskelbtas pagal VPS priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ Nr. LEADER-19.2.-6.2 ir veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ Nr. LEADER-19.2.-6.4, iš viso gautos 4 VP paraiškos. Kvietimas Nr. 9 buvo paskelbtas pagal VPS priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse” veiklos sritį „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą (reglamentuoja KPP)“ Nr. LEADER-19.2-7.2, gauta 1 VP paraiška.

Informacija apie užregistruotas paraiškas (Kvietimas Nr. 8)

Informacija apie užregistruotas paraiškas (Kvietimas Nr. 9)

VVG organizuoja mokymus „Ekonomiškai tvarus socialinis verslas“

Švenčionių rajono vietos veiklos grupė 2019 m. gegužės 21 d. organizuoja mokymus tema: „Ekonomiškai tvarus socialinis verslas“. Mokymų laikas nuo 9 val. iki 16 val. Mokymai vyks adresu Stoties g. 4, Švenčionys. Mokymų paslaugų teikėjas VšĮ  „Domus Solis“, lektorė Irena Pranskevičiūtė Blaževičė.