Naujienos

Priimamos paraiškos verslo plėtros projektams

Pradėtas paraiškų verslo plėtros projektams finansuoti iš Švenčionių rajono verslo plėtros fondo priėmimas.
Vadovaujantis Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 12 d. sprendimu Nr. T-61 „Dėl Švenčionių rajono Verslo plėtros fondo nuostatų“ patvirtintais Švenčionių rajono Verslo plėtros fondo nuostatais, negrąžintina finansinė parama gali būti teikiama smulkiojo verslo subjektams, atitinkantiems Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo nuostatas, smulkų ūkininko ūkį valdantiems ūkininkams, atitinkantiems Lietuvos Respublikos ūkininko ūkio įstatymo nuostatas, fiziniams asmenims, įstatymų nustatyta tvarka turintiems teisę verstis savarankiška komercine, gamybine arba profesine ir kita panašaus pobūdžio veikla, įskaitant tą, kuria verčiamasi turint verslo liudijimą (verslo liudijimo galiojimo laikotarpiu) ir kitoms verslą skatinančioms įstaigoms ar organizacijoms, kurios yra įregistruotos ir savo veiklą vykdo Švenčionių rajono savivaldybės teritorijoje.

Paraiškos verslo plėtros projektams finansuoti priimamos iki 2022 m. gegužės 15 d. Švenčionių rajono savivaldybės administracijoje. Finansinė parama tam pačiam pareiškėjui gali būti teikiama vieną kartą per 3 metus.
Telefonas pasiteirauti – (8 387) 66 377.

Kvietimo Nr.23 informacija

Vasario 25 d. 15 val. baigėsi Kvietimas Nr.23 teikti  vietos projektų paraiškas pagal VPS priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ Nr. LEADER-19.2.-6.4. Vietos projektų finnasavimo fondas – EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

Kvietimui skirta paramos lėšų – 84 914,90 Eur, maksimali paramos suma vietos projektui – 49 818,00 Eur.

Gautos 3 paraiškos,  bendra prašoma paramos suma – 117 956,72 Eur.

Kvietimas_23_info

Kuo gali prisidėti NVO?

NVO koalicija pradeda Bendruomenių ir kitų NVO apklausą apie galimybes teikti pagalbą nuo karo bėgantiems Ukrainiečiams.
Ši 🎯ANKETA: https://forms.gle/NVNGwEd6aweHfLp17 skirta nevyriausybinėms organizacijoms, galinčioms suteikti socialinę, psichologinę pagalbą arba švietimo paslaugas nuo karo bėgantiems ukrainiečiams. Bendruomenės kartu yra didžiulė JĖGA!!!
LABAI prašome užpildyti ir pasidalinti šiuo kvietimu su kitomis organizacijomis.
SVARBU: humanitarinę pagalbą (maistą, vaistus, tvarsliavą, higienos priemones, reikiamas priemones vaikams ir nėščiosioms, prireikus drabužius ir kt.) organizuoja Caritas, Maisto Bankas, Lietuvos Raudonasis Kryžius, Maltos ordino pagalbos tarnyba ir Gelbėkit vaikus.
Apgyvendinimą ir pavežėjimą organizuoja www.stipruskartu.lt
Pridedame atmintinę, kuo gali prisidėti NVO, kuo raginame tuo pačiu dalintis.
Ačiū visiems už susitelkimą ir bendrą pagalbą UKRAINAI.
 

Kvietimo Nr.22 informacija

Vasario 18 d. baigėsi kvietimas Nr.22 teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal vietos plėtros strategijos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra” veiklos srities  „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ Nr. LEADER-19.2.-6.4 (finansuojama iš Europos Sąjungos ekonomikos gaivinimo priemonės (EURI) lėšų). Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 136 013,60 Eur, didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 49 818,00 Eur.

Užregistruotos 3 paraiškos, prašoma paramos suma 134 760,70 Eur.

Kvietimas_22_informacija

Kvietimo Nr.21 informacija

Vasario 18 d. baigėsi kvietimas Nr.21 VPS priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ Nr. LEADER-19.2.-6.2 vietos projektams. 

Kvietimui skiriama  paramos lėšų suma 94 820,30 Eur, didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti  –  50 000,00 Eur.

Pateikta 7 paraiškos 289 887,36 Eur sumai.

Kvietimas_21_info

 

 

Kaimo bendruomenės gali teikti paraiškas

Nuo šių metų vasario 17 d. iki kovo 21 d. kaimo bendruomenės gali kreiptis dėl paramos savo projektams iš nacionalinio biudžeto lėšų.

Daugiau apie programą:   Parama kaimo bendruomenėms

Išplėstinis VVG tinklo posėdis

Vasario 9 d. naudojant pokalbių platformą MS Teams, įvyko VVG tinklo išplėstinis posėdis. Aptartas sumanių kaimų koncepcijos rengimas, paraiškų teikimas pagal Lietuvos kaimo tinklo priemones, probleminiai klausimai, susiję su turto panauda ŽŪM ir trumpųjų maisto grandinių priemonės ekspertais, VĮ „Registrų centro“ reikalavimai nurodyti naudos gavėjus. Posėdžio metu buvo deleguoti atstovai į Žemės ūkio rūmų suvažiavimą ir tarybos rinkimus bei ŽŪM trumpųjų maisto grandinių priemonės ekspertus. Taip pat aptarti einamieji klausimai, susiję su el. parašu, VVG tinklo mokymais ir renginiais.

Dėmesio! Metinės ataskaitos

Dėmesio! Informuojame, kad pareiškėjai, kurie įvykdė Vietos projektus, finansuojamus Švenčionių rajono vietos veiklos grupės „Švenčionių partnerystė“ teritorijos 2015-2023 m. vietos plėtros strategijos lėšomis, privalo pateikti užbaigto projekto metinę ataskaitą iki 2022 m. balandžio 1 d. Pasirašytos ir nuskenuotos arba pasirašytos mobiliuoju parašu ataskaitos teikiamos el. paštu: finansai@partneryste.org

ATMINTINĖ PILDYMUI

VIETOS PROJEKTO ĮGYVENDINIMO GALUTINĖS / METINĖS ATASKAITOS FORMA

https://www.nma.lt/index.php/parama/lietuvos-kaimo-pletros-20142020-m-programa/priemoniu-sarasas/parama-vietos-projektams-igyvendinti-pagal-vps-2016-m/20142020-m-programinio-laikotarpio-vietos-projektu-pateiktu-pagal-vietos-pletros-strategijas-igyvendinamas-bendruomeniu-inicijuotos-vietos-pletros-budu-administravimo-proceduros-aprasas/11112

 

2022-ieji – jaunimo metai

2022-ieji  paskelbti Lietuvos jaunimo metais ir Europos jaunimo metais. Pagrindinė jaunimo metų tema – jaunimo  įgalinimas.

2022 – jaunimo metai

Sumanaus kaimo projektai – kelias į pokyčius

Lietuvos kaimas jau nebeatsiejamas nuo naujausių technologinių laimėjimų: ūkininkai laukuose dirba išmania, inovatyvia technika, gerėja infrastruktūra, elektroninių paslaugų prieinamumas, daugėja paslaugų viešame sektoriuje. Šie ir kiti pokyčiai didina gyvenimo kaimuose kokybę bei vis labiau čia vilioja persikelti miestiečius, jaunus žmones. Kad gyventi kaimiškosiose vietovėse būtų patogiau ir patraukliau, Žemės ūkio ministerija rengiasi teikti paramą Sumaniųjų kaimų projektams.


Sumanaus kaimo projektai