Naujienos

Skirta parama dar šešiems vietos projektams

Lapkričio 20 d. Nacionalinėje mokėjimo agentūroje vyko projektų atrankos komiteto posėdis, kuriame buvo priimtas sprendimai skirti paramą šešiems Kvietimo Nr. 10 vietos projektams, teiktiems pagal Švenčionių rajono vietos veiklos grupės „Švenčionių partnerystė“ vietos plėtros strategijos priemonę „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“:

 • Nalšios muziejaus vietos projektui „Albumo „Istorinės Švenčionių rajono vietos“ leidyba“
 • Vidutinės kaimo bendruomenės „Vika“vietos projektui „Suscinkam vė Viducinėj“
 • Švenčionių sporto centro vietos projektui „Renginių organizavimas ir fizinio aktyvumo skatinimas Švenčionių rajone“
 • Švenčionėlių miesto kultūros centro vietos projektui „Švenčionių krašto tradicijų išsaugojimas“
 • Švenčionėlių miesto kultūros centro vietos projektui „Vasara kitaip“
 • Švenčionių miesto kultūros centro vietos projektui „Švenčionių krašto kultūros ir tradicijų puoselėjimas vaikų ir jaunimo tarpe“

Skirta parama keturiems Kvietimo Nr. 10 projektams

Lapkričio 13 d. Nacionalinėje mokėjimo agentūroje vyko projektų atrankos komiteto posėdis, kuriame buvo priimtas sprendimai skirti paramą  keturiems Kvietimo Nr. 10 vietos projektams, teiktiems pagal Švenčionių rajono vietos veiklos grupės „Švenčionių partnerystė“ vietos plėtros strategijos priemonę „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“:

 • Sirvėtos regioninio parko direkcijos vietos projektui „Švenčionių rajono kultūros savitumo ir unikalumo atskleidimas ir išsaugojimas“
 • NVO „Sirvėtos kalvos“ vietos projektui „Vaikų užimtumo stovyklos „Tautosakos aruodai: nuo mito iki motyvo““
 • Svirkų kaimo bendruomenės „Svirkų centras“ vietos projektui „Svirkų krašto žmonių bendruomeniškumo ugdymas per kūrybines ir krašto tradicijų tęstinumą užtikrinančias veiklas“
 • Švenčionėlių bendruomenės „Švenčionėlių bičiuliai“ vietos projektui „Adventas: „Kalėdų stebuklo belaukiant“.

Spalio 2 d. NMA vyko projektų atrankos komiteto posėdis

Spalio 2 d. Nacionalinėje mokėjimo agentūroje vyko projektų atrankos komiteto posėdis, kuriame buvo priimtas sprendimai skirti paramą  Kvietimo Nr. 8 vietos projektui, pagal Švenčionių rajono vietos veiklos grupės „Švenčionių partnerystė“ vietos plėtros strategijos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“

UAB „Kaltanėnų svirnas“  vietos projektui „Kaltanėnų dvaro sodybos fragmentų komplekso (svirno) kapitalinis remontas, pritaikant kultūrinėms, edukacinėms reikmėms“

Kviečiamas projektų atrankos komiteto posėdis

2019 m. rugpjūčio 30 d. kviečiamas vietos projektų atrankos komiteto posėdis, kuris vyks Stoties g. 4, Švenčionys. Posėdžio pradžia 13:00 val. Bus svarstomi šie klausimai:

 1. Kvietimo Nr. 10 VP paraiškų atrankos vertinimo rezultatų suvestinės svarstymas.
 2. Kvietimo Nr. 10 VP paraiškų vertinimo ataskaitų svarstymas ir VP tvirtinimas.

Kvietimo Nr. 8 vietoms projektams skirta

Rugpjūčio 21 d. Nacionalinėje mokėjimo agentūroje vyko projektų atrankos komiteto posėdis, kuriame buvo priimti sprendimai skirti paramą dviems Kvietimo Nr. 8 vietos projektams, teiktiems pagal Švenčionių rajono vietos veiklos grupės „Švenčionių partnerystė“ vietos plėtros strategijos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“:

* Arvydo Guigos vietos projektui „Arvydo Guigos verslo plėtra“

* UAB „Nord master“ vietos projektui „UAB „Nord master“ veiklos modernizavimas“

 

Informacija apie užregistruotas paraiškas

Rugpjūčio 2 d. baigėsi Kvietimas Nr. 10 vietos projektų paraiškoms teikti. Kvietimas Nr. 10 buvo paskelbtas pagal VPS priemonės „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ veiklos sritį „Parama kaimo gyventojų bendruomeniškumo ir pilietiškumo ugdymui (krašto tradicinių renginių organizavimas, stovyklos, konferencijos, išvykos)“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-4.2 ir veiklos sritį „Parama informacinės medžiagos kaupimui, sisteminimui ir leidybai krašto kultūriniam savitumui išsaugoti“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-4.1, iš viso gauta 10 vietos projektų paraiškų. 

Informacija apie užregistruotas vietos projektų paraiškas Kvietimas Nr. 10

Keičiasi praktinių mokymų laikas

     Švenčionių VVG informuoja, kad liepos 12 d. numatyti praktiniai mokymai pareiškėjams, norintiems teikti paraiškas pagal VVG „Švenčionių partnerystė“ teritorijos 2015-2023 m. vietos plėtros strategijos priemonę „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“, vyks nuo 9 val. iki 12 val.

Praktiniai mokymai

     Šių metų liepos 5 d., 12 d., 19 d. ir 26 d. nuo 13 val. iki 16 val. pareiškėjams, norintiems teikti paraiškas pagal VVG „Švenčionių partnerystė“ teritorijos 2015-2023 m. vietos plėtros strategijos priemonę „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“, organizuojami praktiniai mokymai, susiję su paraiškų pildymu, privalomų dokumentų rengimu.

     Mokymai vyks adresu: Stoties g. 4, Švenčionys.

Skelbiamas Kvietimas Nr. 10 teikti paraiškas

Švenčionių rajono vietos veiklos grupė „Švenčionių partnerystė“ kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių  vietos plėtros strategijos Švenčionių rajono vietos veiklos grupės „Švenčionių partnerystė“ teritorijos 2015–2023 m. vietos plėtros strategijos (toliau – VPS) priemonės veiklos sritis:

– Veiklos sritis „Parama kaimo gyventojų bendruomeniškumo ir pilietiškumo ugdymui (krašto tradicinių renginių organizavimas, stovyklos, konferencijos, išvykos)“ LEADER-19.2-SAVA-4.2. Remiamos veiklos: krašto tradicinių renginių, stovyklų, konferencijų, išvykų organizavimui.

– Veiklos sritis „Parama informacinės medžiagos kaupimui, sisteminimui ir leidybai krašto kultūriniam savitumui išsaugoti“  LEADER-19.2-SAVA-4.1. Remiamos veiklos: informacinės medžiagos rinkimas, sisteminimas, leidinių leidyba apie krašto kultūrinio savitumo išsaugojimą.

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2019 m. liepos 1 d. 8 val. iki 2019 m. rugpjūčio 2 d. 15 val.

Vietos projektų paraiškos priimamos Švenčionių rajono vietos veiklos grupės „Švenčionių partnerystė“ būstinėje adresu Vilniaus g. 19, Švenčionys.

Kviečiamas projektų atrankos komiteto posėdis

2019 m. birželio 18 d. kviečiamas vietos projektų atrankos komiteto posėdis, kuris vyks Stoties g. 4, Švenčionys. Posėdžio pradžia 13:00 val. Bus svarstomi šie klausimai:

 1. Kvietimo Nr. 8 VP paraiškų atrankos vertinimo rezultatų suvestinės svarstymas.
 2. Kvietimo Nr. 8 VP paraiškų vertinimo ataskaitų svarstymas ir VP tvirtinimas.
 3. Kvietimo Nr. 9 VP paraiškų atrankos vertinimo rezultatų suvestinės svarstymas.
 4. Kvietimo Nr. 9 VP paraiškų vertinimo ataskaitų svarstymas ir VP tvirtinimas.