Naujienos

„Žalioji savaitė“

Berlyne šurmuliavo  85–oji tarptautinė žemės ūkio, maisto produktų ir sodininkystės paroda „Žalioji savaitė 2020“. Kasmet parodoje demonstruojami naujausi produktai, ypatingas dėmesys skiriamas ekologiniam žemės ūkiui, sodininkystei, kaimo plėtrai ir atsinaujinantiems ištekliams. Paroda domisi ne tik paprasti lankytojai, bet ir politikai, maisto pramonės atstovai, didmenininkai, mažmenininkai, maitinimo įstaigos, žemės ūkio importuotojai, visų šalių žemės ūkio, miškininkystės, sodininkystės, daržininkystės ir verslinės žvejybos specialistai, žemės ūkio politikos ekspertai. Šiemet parodoje laukiama apie pusę milijono lankytojų, kurie 116 tūkst. kvadratinių metrų siekiančiame plote galės pamatyti, ragauti, uostyti ir gėrėtis net 1660 eksponatų. Čia vyksta ir dvišaliai bei daugiašaliai politikų, verslo delegacijų susitikimai. Laukiama beveik 70 šalių oficialių delegacijų.

Nacionalinė parama kaimo bendruomenių veiklai 2020 m.

Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas kaimo bendruomenių veiklai.

Paraiškos priimamos nuo 2020-01-13 iki 2020-02-28 !

2020 pasitinkant

Konferencija

2019 m. gruodžio 20 d.   Švenčionių miesto kultūros centre, Vilniaus g. 1, Švenčionys  įvyko konferencija  „Švenčionių rajono kaimo plėtra: patirtys, iššūkiai, perspektyvos”.

Susirinkusius VVG „Švenčionių partnerystė“ narius, kaimo bendruomenių atstovus, verslininkus pasveikino  rajono savivaldybės meras, VVG valdybos pirmininkas  Rimantas Klipčius. Pasveikino ir sėkmės įgyvendinti vietos projektus palinkėjo partnerio – Ignalinos kredito unijos – atstovės Violeta Čeponienė ir Laima Malinauskienė.

Kvietimas Nr.12 teikti vietos projektų paraiškas

Nuo gruodžio 23 d. prasideda kvietimas Nr. 12  teikti projektų paraiškas. Plačiau skaitykite.

Skelbiamas Kvietimas Nr. 11 teikti paraiškas

Švenčionių rajono vietos veiklos grupė „Švenčionių partnerystė“ kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal  Švenčionių rajono vietos veiklos grupės „Švenčionių partnerystė“ teritorijos 2015–2023 m. vietos plėtros strategijos (toliau – VPS) priemonės veiklos sritis:

 • Veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ Nr. LEADER – 19.2.-6.2.

Remiamos veiklos: Pagal veiklos sritį parama teikiama kuriant naujus ne žemės ūkio verslus, įvairinant veiklas, įvairiai ne žemės ūkio veiklai, produktų gamybai, apdorojimui, perdirbimui, jų pardavimui, taip pat paslaugų teikimui, įskaitant paslaugas žemės ūkiui.

Tinkami vietos projektų vykdytojai: fiziniai ir juridiniai asmenys, t.y. ūkininkas ar kitas fizinis asmuo, labai maža įmonė, maža įmonė. Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 50 000,00 Eur.

 • Veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ Nr. LEADER-19.2.-6.4.

Remiamos veiklos: Pagal veiklos sritį teikiama parama įvairiai ne žemės ūkio veiklai, produktų gamybai, apdorojimui, perdirbimui, jų pardavimui, taip pat paslaugų teikimui, įskaitant paslaugas žemės ūkiui.

Tinkami vietos projektų vykdytojai: fiziniai ir juridiniai asmenys, t.y. ūkininkas ar kitas fizinis asmuo, labai maža įmonė, maža ir vidutinė įmonė. Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 49 818,00 Eur.

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2019 m. gruodžio 2 d. 8 val. iki 2020 m. sausio 30 d. 15 val.

Informacija teikiantiems paraiškas.

Konferencija Ignalinos VVG

Lapkričio 20 d. Paliesiaus dvare Ignalinos rajono vietos veiklos grupė surengė gražų renginį, vainikuojantį itin sėkmingus 2019-uosius, „Maži darbai – didelių pasiekimų pradžia“.

Ignalinos rajono vietos veiklos grupės  pirmininkas Antanas Šakalys pasidžiaugė, kad kaimo bendruomenės stiprėja, kaime gyvenimas darosi patogesnis, gražesnis, daugėja užimtumo, randasi vis naujų idėjų, kurios įgyvendinamos sėkmingai bendradarbiaujant su vietos valdžia ir verslu. Dabar Ignalinos rajono VVG vienija 32 narius ir siekia pagrindinio tikslo – dėmesio žmogui, bendrystės skatinimo.

Skirta parama dar šešiems vietos projektams

Lapkričio 20 d. Nacionalinėje mokėjimo agentūroje vyko projektų atrankos komiteto posėdis, kuriame buvo priimtas sprendimai skirti paramą šešiems Kvietimo Nr. 10 vietos projektams, teiktiems pagal Švenčionių rajono vietos veiklos grupės „Švenčionių partnerystė“ vietos plėtros strategijos priemonę „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“:

 • Nalšios muziejaus vietos projektui „Albumo „Istorinės Švenčionių rajono vietos“ leidyba“
 • Vidutinės kaimo bendruomenės „Vika“vietos projektui „Suscinkam vė Viducinėj“
 • Švenčionių sporto centro vietos projektui „Renginių organizavimas ir fizinio aktyvumo skatinimas Švenčionių rajone“
 • Švenčionėlių miesto kultūros centro vietos projektui „Švenčionių krašto tradicijų išsaugojimas“
 • Švenčionėlių miesto kultūros centro vietos projektui „Vasara kitaip“
 • Švenčionių miesto kultūros centro vietos projektui „Švenčionių krašto kultūros ir tradicijų puoselėjimas vaikų ir jaunimo tarpe“

Skirta parama keturiems Kvietimo Nr. 10 projektams

Lapkričio 13 d. Nacionalinėje mokėjimo agentūroje vyko projektų atrankos komiteto posėdis, kuriame buvo priimtas sprendimai skirti paramą  keturiems Kvietimo Nr. 10 vietos projektams, teiktiems pagal Švenčionių rajono vietos veiklos grupės „Švenčionių partnerystė“ vietos plėtros strategijos priemonę „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“:

 • Sirvėtos regioninio parko direkcijos vietos projektui „Švenčionių rajono kultūros savitumo ir unikalumo atskleidimas ir išsaugojimas“
 • NVO „Sirvėtos kalvos“ vietos projektui „Vaikų užimtumo stovyklos „Tautosakos aruodai: nuo mito iki motyvo““
 • Svirkų kaimo bendruomenės „Svirkų centras“ vietos projektui „Svirkų krašto žmonių bendruomeniškumo ugdymas per kūrybines ir krašto tradicijų tęstinumą užtikrinančias veiklas“
 • Švenčionėlių bendruomenės „Švenčionėlių bičiuliai“ vietos projektui „Adventas: „Kalėdų stebuklo belaukiant“.

Spalio 2 d. NMA vyko projektų atrankos komiteto posėdis

Spalio 2 d. Nacionalinėje mokėjimo agentūroje vyko projektų atrankos komiteto posėdis, kuriame buvo priimtas sprendimai skirti paramą  Kvietimo Nr. 8 vietos projektui, pagal Švenčionių rajono vietos veiklos grupės „Švenčionių partnerystė“ vietos plėtros strategijos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“

UAB „Kaltanėnų svirnas“  vietos projektui „Kaltanėnų dvaro sodybos fragmentų komplekso (svirno) kapitalinis remontas, pritaikant kultūrinėms, edukacinėms reikmėms“