Naujienos

„Nuspalvink gyvenimą ryškiomis spalvomis“

Švenčionių rajono socialinių paslaugų centras vykdo projektą  „Nuspalvink gyvenimą ryškiomis spalvomis“, kodas 08.6.1-ESFA-T-927-01-0362.

Projekto tikslas: Padidinti senyvo amžiaus ir negalią turinčių asmenų socialinę integraciją į Švenčionių m. bendruomenę, praplečiant jiems teikiamų sociokultūrinių paslaugų spektrą. Projekto įgyvendinimo metu bus ugdomas poreikis turiningiau, įdomiau ir sveikiau praleisti laisvalaikį, vykdant pagyvenusių ir neįgalių žmonių edukacinę, pažintinę, kultūrinę ir sveikatingumo veiklą.

SKIRTA PARAMA DAR DVIEM VIETOS PROJEKTAMS

Lapkričio 16 d. Nacionalinėje mokėjimo agentūroje vyko projektų atrankos komiteto posėdis, kuriame buvo priimti sprendimai skirti paramą dviem Kvietimo Nr. 11 vietos projektams, teiktiems pagal VPS priemonę „Ūkio ir verslo plėtra“:

– Oleg Levickij vietos projektui „Oleg Levickij investicija į statybvietės paruošimo veiklą“- 49 818,00 Eur

-Editos Rudytės vietos projektui „Editos Rudytės investicija į kraštovaizdžio tvarkymo veiklą“- 50 000, 00 Eur.

SADM rekomendacijos NVO ekstremaliosios situacijos metu

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija atsiuntė raštą dėl rekomendacijų nevyriausybinėms organizacijoms veiklos organizavimo klausimais ekstremaliosios situacijos dėl COVID-19 plitimo metu. Susipažinti su rekomendacijomis NVO, valstybės ir savivaldybių institucijoms, kaip saugiai organizuoti savanorišką veiklą pandemijos metu (https://socmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/nevyriausybiniu-organizaciju-politika/savanoriska-veikla) ir pagal kompetencijas imtis reikalingų veiksmų rekomendacijoms įgyvendinti.

Socialinio verslumo dienai – virtualus renginys

Lapkričio 19 d., minint Socialinio verslumo dieną, kviečiame susitikti virtualioje erdvėje. Šiais metais renginys yra skirtas jaunimui bei su jaunimu dirbančioms švietimo, mokslo ir studijų organizacijoms, įstaigoms, NVO, vietos ir centrinės valdžios atstovams, visiems besidomintiems socialinio verslo ir jaunimo verslumo tema.

Renginio metu pranešėjai iš Lietuvos ir Šiaurės šalių dalinsis žiniomis ir patirtimi apie socialinio verslo praktikas mokykloje, universitete ar kolegijoje, savanoriaujant ar atliekant praktiką NVO, įkuriant socialinį verslą regione ar mieste, bendradarbiaujant su vietos ar tarptautiniais partneriais. Išgirsime jaunus ir jau daug pasiekusius socialinius verslus.

Renginio partneriai:
VšĮ “Geri norai”, Lietuvos socialinio verslo asociacija, Šiaurės šalių ministrų tarybos biuras Lietuvoje, Maltos ordino pagalbos tarnyba, VšĮ „Lietuvos Junior Achievement“.

Socialinio verslumo diena

Kvietimo Nr. 14 ir Kvietimo Nr. 15 rezultatai

Spalio 2 dieną baigėsi

Kvietimas Nr. 14 paraiškoms teikti pagal VPS priemonę „NVO socialinės veiklos skatinimas ir įvairinimas“. Iš viso gautos ir užregistruotos 2 paraiškos

Informacija apie užregistruotas vietos projektų paraiškas.

Kvietimas Nr. 15 paraiškoms teikti pagal VPS priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ Nr. LEADER-19.2.-6.2 ir veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ Nr. LEADER-19.2.-6.4. Iš viso gautos ir užregistruotos 8 paraiškos.

Informacija apie užregistruotas vietos projektų paraiškas.

Konferencijos šūkis „TU esi GALImybė“

Birštone vykusi konferencija „LEADER galimybės Lietuvoje ir ES – geroji patirtis“ subūrė pranešėjus iš visos Lietuvos

Lietuvos kaimiškosios vietos veiklos grupės rugsėjo 17 dieną rinkosi į Vietos veiklos grupių tinklo (toliau – VVG tinklas) organizuojamą konferenciją „LEADER galimybės Lietuvoje ir ES – geroji patirtis“. Šioje VVG tinklo organizuotoje konferencijoje buvo dalinamasi patirtimi įgyvendinant tarptautinius ir teritorinius projektus bei skirtas dėmesys socialinio verslo sampratai, pažangaus kaimo judėjimui bei LEADER ateičiai.

Skelbiamas Kvietimas Nr. 16 teikti paraiškas

Nuo rugsėjo 21 d. prasideda kvietimas Nr. 16 teikti projektų paraiškas. Plačiau skaitykite.

Švenčionių krašto kaimo bendruomenių asociacijos projektas

Švenčionių krašto kaimo bendruomenių asociacijos įvykdytas vietos projektas – 5 dienų mokymai „Bendruomeninio verslo pagrindu veikiančios vietos maisto sistemos kūrimas ir tinklaveika“.

Rugpjūčio mėn. 11-12 ir 21-22 dienomis Cirkliškio dvaro patalpose vyko mokymai kaimo bendruomenių, nevyriausybinių organizacijų atstovams – būsimiems vietos projektų pareiškėjams itin aktualiomis temomis – bendruomeninio ir socialinio verslo iniciatyvos, trumposios maisto tiekimo grandinės, vietos ekonomikos vystymo principai, vietos produktų pardavimo būdai, vietos maisto populiarinimas plėtojant turizmo maršrutus, vietos produktų kokybė ir vietos produktų vartotojų lojalumo ugdymas.  Lektorė – socialinių mokslų daktarė Vytauto Didžiojo Universiteto profesorė Vilma Atkočiūnienė.

„JAUNO VERSLO SUBJEKTŲ STIPRINIMAS ŠVENČIONIŲ MIESTE“

Vietos plėtros projektas „JAUNO VERSLO SUBJEKTŲ STIPRINIMAS ŠVENČIONIŲ MIESTE“  (Nr.08.6.1-ESFA-V-911-11-0009) finansuojamas iš Švenčionių miesto vietos veiklos grupės parengtos Švenčionių miesto vietos plėtros strategijos 2016-2022 m.

Projekto vykdytojas: Savicko įmonė „KESEDA“

Projekto tikslas – skatinti verslo plėtrą Švenčionių mieste siekiant pagerinti gyventojų įsidarbinimo galimybes.  Projekte numatytos veiklos:
– mokymų aktualiais klausimais teikimas jauno verslo subjektams;
– konsultavimas ir mentorystė jauno verslo subjektams;
– verslo pradžiai reikalingų priemonių suteikimas naudoti jauno verslo subjektams.

Skelbiami Kvietimai Nr. 14 ir 15 teikti paraiškas

Nuo rugpjūčio 3 d. prasideda kvietimas Nr. 14 ir kvietimas Nr. 15  teikti projektų paraiškas. Plačiau skaitykite apie 14 kvietimą ir apie 15 kvietimą.