Naujienos

Dėmesio! Metinės ataskaitos

Dėmesio! Informuojame, kad pareiškėjai, kurie įvykdė Vietos projektus, finansuojamus Švenčionių rajono vietos veiklos grupės „Švenčionių partnerystė“ teritorijos 2015-2023 m. vietos plėtros strategijos lėšomis, privalo pateikti užbaigto projekto metinę ataskaitą iki 2021 m. balandžio 1 d. Pasirašytos ir nuskenuotos arba pasirašytos mobiliuoju parašu ataskaitos teikiamos el. paštu: finansai@partneryste.org

ATMINTINĖ PILDYMUI

VIETOS PROJEKTO ĮGYVENDINIMO GALUTINĖS / METINĖS ATASKAITOS FORMA

PARAMOS GAVĖJŲ SĄRAŠAS ATASKAITOMS TEIKTI

 

Nemokamas nuotolinis seminaras

D Ė M E S I O!!!
Paskubėkite užsiregistruoti į nemokamą nuotolinį seminarą!
KOVO 18 D. 10 val.
Kalbėsime apie efektyvų vietos projektų, paslaugų, produktų, veiklų viešinimą, tikslinės auditorijos pritraukimą ir kt.
Lektorius Tomas Gaudinskas
Naudosimės MS TEAMS programa
Seminaro programą rasite: www.leadertinklas.lt/leader-noriu-buti-matomas
Registracija vyksta paspaudus nuorodą: https://forms.gle/MVir9tU6UxDDNPpP8
Seminarą organizuoja: Vietos veiklos grupių tinklas

Skelbiami kvietimai teikti projektus

Nuo kovo 22 d. iki gegužės 7 d. Švenčionių rajono VVG „Švenčionių partnerystė“ kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal teritorijos 2015-2023 m. Vietos plėtros strategijos priemones:

  • „NVO socialinės veiklos skatinimas ir įvairinimas“ Nr.LEADER-19.2-SAVA-5

Kvietimas Nr. 18

  • priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio veiklai pradėti“ Nr.LEADER-19.2-6.2
  • priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio veiklai plėtoti“ Nr.LEADER-19.2-6.4

Kvietimas Nr. 19

  • priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos sritis „Bendradarbiavimas įgyvendinant vietos lygio populiarinimo veiklą, skirtą trumpoms tiekimo grandinėms bei vietos rinkoms plėtoti“ (reglamentuoja KPP) Nr.LEADER-19.2-16.4

Kvietimas Nr. 20

Pasibaigė kvietimas Nr. 17

2021 m. vasario 19 d. pasibaigė kvietimo Nr. 17 galiojimo laikas teikti paprastus kaimo vietovių projektus pagal VPS priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos sritį „Bendradarbiavimas įgyvendinant vietos lygio populiarinimo veiklą, skirtą trumpoms tiekimo grandinėms bei vietos rinkoms plėtoti“. Vietos projektų paraiškų negauta.

NVO akseleratorius

Iki vasario 10 dienos dar galite teikti paraiškas dalyvauti NVO Akseleratoriuje.
Programa skirta Trakų, Širvintų, Švenčionių, Kėdainių, Ukmergės, Šalčininkų ir Elektrėnų savivaldybėse įsikūrusioms organizacijoms ir fiziniams asmenims.
Dalyvio paraišką ir daugiau informacijos apie programą rasite:
 
Kilus klausimams kreiptis: julija@nvoakseleratorius.lt arba +370 699 19048
 
Projektas yra Aktyvių piliečių fondo, finansuojamo EEE finansinio mechanizmo lėšomis, dalis.    

SKIRTA PARAMA KVIETIMO Nr. 15 VIETOS PROJEKTAMS

Sausio 25 d. Nacionalinėje mokėjimo agentūroje vyko projektų atrankos komiteto posėdis, kuriame buvo priimti sprendimai skirti paramą trims vietos projektams, teiktiems pagal VPS priemonę „Ūkio ir verslo plėtra“:

– MB „Vikmonta“ vietos projektui „Sunkiasvorių ir lengvųjų automobilių serviso įkūrimas Švenčionių rajone“ – 44 887,00 Eur;

– UAB „Malūno statyba“ vietos projektui „UAB „Malūno statyba“ verslo kūrimas“ – 48 957,00 Eur;

-UAB „Sunverteris 2“ vietos projektui „UAB „Sunverteris 2“ verslo kūrimas“ – 39 717,00 Eur.

SKIRTA PARAMA VIETOS PROJEKTUI

Sausio 18 d. Nacionalinėje mokėjimo agentūroje vyko projektų atrankos komiteto posėdis, kuriame buvo priimtas sprendimas skirti paramą Kvietimo Nr. 11 vietos projektui, teiktą pagal VPS priemonę „Ūkio ir verslo plėtra“,

Artūro Petkevičiaus vietos projektui „Pramogų stovyklavietės „Riposo“ kūrimas“- 48 741,00 Eur.

Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos sveikinimas

Skelbiamas Kvietimas Nr. 17 teikti paraiškas

Nuo gruodžio 21 d. prasideda kvietimas Nr. 17 teikti projektų paraiškas. Plačiau skaitykite.

SKIRTA PARAMA 2 PROJEKTAMS

Gruodžio 14 d. Nacionalinėje mokėjimo agentūroje vyko projektų atrankos komiteto posėdis, kuriame buvo priimti sprendimai skirti paramą vietos projektams:

Kvietimo Nr. 14 – pagal VPS priemonę „NVO socialinės veiklos skatinimas ir įvairinimas“ Švenčionėlių bendruomenės „Švenčionėlių bičiuliai“ vietos projektui „Švenčionėlių krašto užimtumo ir sveikatingumo didinimas“ – 29 958,00 Eur;

Kvietimo Nr. 16 – pagal VPS priemonę „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ Švenčionių rajono savivaldybės administracijos vietos projektui „Svirkų bendruomenės namų statyba Svirkų kaime“ – 72 975,00 Eur.