Kvietimo Nr. 8 vietoms projektams skirta

Rugpjūčio 21 d. Nacionalinėje mokėjimo agentūroje vyko projektų atrankos komiteto posėdis, kuriame buvo priimti sprendimai skirti paramą dviems Kvietimo Nr. 8 vietos projektams, teiktiems pagal Švenčionių rajono vietos veiklos grupės „Švenčionių partnerystė“ vietos plėtros strategijos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“:

* Arvydo Guigos vietos projektui „Arvydo Guigos verslo plėtra“

* UAB „Nord master“ vietos projektui „UAB „Nord master“ veiklos modernizavimas“