Kvietimo Nr. 7 vietos projektams skirta parama

Balandžio 29 d. Nacionalinėje mokėjimo agentūroje vyko projektų atrankos komiteto posėdis, kuriame buvo priimti sprendimai skirti paramą keturiems Kvietimo Nr. 7 vietos projektams, teiktiems pagal Švenčionių rajono vietos veiklos grupės „Švenčionių partnerystė“ vietos plėtros strategijos priemonę „Ūkio ir verslo plėtra“:

 

* Laimos Bartaškienės projektui „Baidarių nuomos verslo kūrimas“

* UAB „Belersa“ projektui „Kavos paslaugų plėtra Švenčionių rajone“

* Justino Činčiko projektui „Justino Činčiko staliaus dirbtuvių veiklos įkūrimas“

* UAB „Poresta LT“ projektui „UAB „Poresta LT“ modernizavimas ir paslaugų plėtra“