Kvietimo Nr. 18, Kvietimo Nr. 19 ir Kvietimo Nr. 20 rezultatai

Gegužės 7 dieną baigėsi

Kvietimas Nr. 18 paraiškoms teikti pagal VPS priemonę „NVO socialinės veiklos skatinimas ir įvairinimas“. Iš viso gauta ir užregistruota 1 paraiška.

Informacija apie užregistruotas vietos projektų paraiškas

Kvietimas Nr. 19 paraiškoms teikti pagal VPS priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ Nr. LEADER-19.2.-6.2 ir veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ Nr. LEADER-19.2.-6.4. Iš viso gautos ir užregistruotos 8 paraiškos.

Informacija apie užregistruotas vietos projektų paraiškas

Kvietimas Nr. 20 paraiškoms teikti pagal VPS priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos sritį „Bendradarbiavimas įgyvendinant vietos lygio populiarinimo veiklą, skirtą trumpoms tiekimo grandinėms bei vietos rinkoms plėtoti“. Vietos projektų paraiškų negauta.