Kvietimo Nr. 14 ir Kvietimo Nr. 15 rezultatai

Spalio 2 dieną baigėsi

Kvietimas Nr. 14 paraiškoms teikti pagal VPS priemonę „NVO socialinės veiklos skatinimas ir įvairinimas“. Iš viso gautos ir užregistruotos 2 paraiškos

Informacija apie užregistruotas vietos projektų paraiškas.

Kvietimas Nr. 15 paraiškoms teikti pagal VPS priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ Nr. LEADER-19.2.-6.2 ir veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ Nr. LEADER-19.2.-6.4. Iš viso gautos ir užregistruotos 8 paraiškos.

Informacija apie užregistruotas vietos projektų paraiškas.