Kvietimo Nr. 13 rezultatai

Gegužės 8 d. baigėsi Kvietimas Nr. 13 teiktai paraiškas „minkštiems“ projektams pagal veiklos sritis  „Parama informacinės medžiagos kaupimui, sisteminimui ir leidybai krašto kultūriniam savitumui išsaugoti“ LEADER-19.2-SAVA-4.1. (informacinės medžiagos rinkimas, sisteminimas, leidinių leidyba apie krašto kultūrinio savitumo išsaugojimą) ir „Parama kaimo gyventojų bendruomeniškumo ir pilietiškumo ugdymui (krašto tradicinių renginių organizavimas, stovyklos, konferencijos, išvykos)“ LEADER-19.2-SAVA-4.2. (krašto tradicinių renginių, stovyklų, konferencijų, išvykų organizavimui).

Pagal pirmąją veiklos sritį paraiškų negauta, pagal antrąją gautos  5 paraiškos, bendra prašoma paramos suma – 43 668,00  Eur.

Informacija apie įregistruotas paraiškas:Informacija apie paraiškas