Kviečiame į informacinį renginį „Ūkio ir verslo plėtra“

Balandžio 5 d. (penktadienį) 13.00 val., Stoties g. 4, Švenčionys, visus norinčius kviečiame į Švenčionių rajono vietos veiklos grupės „Švenčionių partnerystė“ kvietimo Nr. 8 priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ pristatymą.

Renginio metu jo dalyviai bus supažindinami su Švenčionių rajono vietos veiklos grupės „Švenčionių partnerystė“ teritorijos 2015-2023 m. vietos plėtros strategijos kvietimo Nr. 8 dokumentacija pagal veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ ir „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“. Atskirai bus pristatomos remiamos veiklos, išlaidų tinkamumo reikalavimai, atrankos kriterijai ir kita pareiškėjams svarbi informacija. Renginio pabaigoje numatytos individualios konsultacijos potencialiems pareiškėjams rūpimais klausimais.