Kviečiamas VVG narių visuotinis ataskaitinis rinkiminis susirinkimas 

     Birželio 7 dieną, penktadienį, 15 val. kviečiamas Švenčionių rajono vietos veiklos grupės „Švenčionių partnerystė“ narių visuotinis ataskaitinis rinkiminis  susirinkimas. Susirinkimo vieta Stoties g. 4, Švenčionys.
 
Darbotvarkė:
  1. Dėl Švenčionių rajono VVG „Švenčionių partnerystė“ veiklos 2018 m. ataskaitos.
  2. Dėl Švenčionių rajono VVG „Švenčionių partnerystė“ finansinės atskaitomybės už 2018 m.
  3. Informacija apie vietos plėtros strategijos „Švenčionių rajono vietos veiklos grupės „Švenčionių partnerystė“ teritorijos 2015 – 2023 m. vietos plėtros strategija“ įgyvendinimą.
  4. Dėl Švenčionių rajono VVG „Švenčionių partnerystė“ pirmininko rinkimų.
  5. Dėl Švenčionių rajono VVG „Švenčionių partnerystė“ valdybos rinkimų.
  6. Einamieji klausimai.