Kviečiamas projektų atrankos komiteto posėdis

2019 m. rugpjūčio 30 d. kviečiamas vietos projektų atrankos komiteto posėdis, kuris vyks Stoties g. 4, Švenčionys. Posėdžio pradžia 13:00 val. Bus svarstomi šie klausimai:

  1. Kvietimo Nr. 10 VP paraiškų atrankos vertinimo rezultatų suvestinės svarstymas.
  2. Kvietimo Nr. 10 VP paraiškų vertinimo ataskaitų svarstymas ir VP tvirtinimas.