„JAUNO VERSLO SUBJEKTŲ STIPRINIMAS ŠVENČIONIŲ MIESTE“

Vietos plėtros projektas „JAUNO VERSLO SUBJEKTŲ STIPRINIMAS ŠVENČIONIŲ MIESTE“  (Nr.08.6.1-ESFA-V-911-11-0009) finansuojamas iš Švenčionių miesto vietos veiklos grupės parengtos Švenčionių miesto vietos plėtros strategijos 2016-2022 m.

Projekto vykdytojas: Savicko įmonė „KESEDA“

Projekto tikslas – skatinti verslo plėtrą Švenčionių mieste siekiant pagerinti gyventojų įsidarbinimo galimybes.  Projekte numatytos veiklos:
– mokymų aktualiais klausimais teikimas jauno verslo subjektams;
– konsultavimas ir mentorystė jauno verslo subjektams;
– verslo pradžiai reikalingų priemonių suteikimas naudoti jauno verslo subjektams.

Tikslinė grupė: jauno verslo subjektai – juridiniai asmenys (atstovai ir darbuotojai) arba fiziniai asmenys dirbantys savarankiškai, kurių veiklos vykdymo vieta Švenčionių miestas. Planuojamas įtraukti dalyvių skaičius – 6 (šeši).

Siekiami rezultatai:
– suorganizuotos 6 mokymų sesijos po 2 dienas skirtos asmeninių ir verslumo gebėjimų ugdymui;
– suteikta 1334 valandų konsultacijų (pagalba randant tiekėjus ir klientus, metodinė pagalba mokestiniais ir teisiniais klausimais, išorinių finansavimo šaltinių paieška, licencijavimas, atitiktis priešgaisrinės ir darbo saugos, sanitariniams ir kt. reikalams);
– jauno verslo subjektams suteiktos priemonės verslo pradžiai.

Poveikis:  6 jauno verslo subjektai gaus tikslinius mokymus ir konsultacijas, priemones verslo pradžiai. Ekspertų ir verslininkų mokymai ir konsultacijos padidins dalyvių asmeninius ir verslumo gebėjimus, užtikrins verslo stabilumą, leis efektyviai susidoroti su reikalavimų (teisiniai, mokestiniai ir pan.) našta. Priemonės verslo pradžiai padės „įsivažiuoti“ kol verslo subjektai galės įsigyti savų priemonių.

Projekto partneris – Švenčionių rajono vietos veiklos grupė „Švenčionių partnerystė“

Projekto plakatas