Įvyko visuotinis narių susirinkimas

Balandžio 30 d. įvyko VVG „Švenčionių partnerystė“ visuotinis ataskaitinis rinkiminis narių susirinkimas. Dėl karantino sąlygų susirinkimas vyko rašytine procedūra  (vykdoma išimties tvarka, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 8 straipsnio nuostatomis – likviduojant ekstremaliąją situaciją ir šalinant jos padarinius, šio ir kitų įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka gali būti laikinai apribotos asmens judėjimo laisvė, nuosavybės ir būsto neliečiamumo teisės bei atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 kovo 14. nutarimo Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ nuostatas, jog yra draudžiami visi atvirose ir uždarose erdvėse organizuojami renginiai bei susibūrimai).

Susirinkime priimti nutarimai visais darbotvarkės klausimais:

  • patvirtinta asociacijos 2020 m. veiklos ataskaita (vienbalsiai)
  • patvirtinta 2020 m. finansinės ataskaitos (vienbalsiai)
  • įvyko asociacijos pirmininko rinkimai (balsų dauguma išrinkta Birutė Borovikienė)
  • iš asociacijos pašalinti 2 asmenys pagal Įstatų p.5.9  dėl nario mokesčio nemokėjimo – Činčikų kaimo bendruomenė ir UAB „Pailgio perlas“.