Įvyko visuotinis ataskaitinis rinkiminis narių susirinkimas

Birželio 7 d. įvyko Švenčionių rajono VVG „Švenčionių partnerystė“ narių visuotinis ataskaitinis rinkiminis susirinkimas. Dalyvavo 28 nariai (iš 46 narių).

Susirinkimas patvirtino 2018 m. veiklos ataskaitą ir finansinę atskaitomybę už 2018 m. Pateikta informacija apie projekto „Švenčionių rajono vietos veiklos grupės „Švenčionių partnerystė“ teritorijos 2015-2023 m. vietos plėtros strategija“ įgyvendinimą. Įvyko valdybos narių rinkimai. Susirinkime patvirtinta šios sudėties valdyba:

vietos valdžios atstovai – Asta Galatiltienė, Rimantas Klipčius, Algirdas Uziala;

verslo atstovai – Donatas Gustas, Arnas Sedlevičius, Birutė Valatkienė;

pilietinės visuomenės atstovai – Antanas Petkūnas, Laima Malinauskienė, Algirdas Breidokas, Ramunė Jakubėnienė, Janė Guigienė.

Protokolas 2019-06-07 Nr. 1