Informacija apie užregistruotas paraiškas

Rugpjūčio 2 d. baigėsi Kvietimas Nr. 10 vietos projektų paraiškoms teikti. Kvietimas Nr. 10 buvo paskelbtas pagal VPS priemonės „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ veiklos sritį „Parama kaimo gyventojų bendruomeniškumo ir pilietiškumo ugdymui (krašto tradicinių renginių organizavimas, stovyklos, konferencijos, išvykos)“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-4.2 ir veiklos sritį „Parama informacinės medžiagos kaupimui, sisteminimui ir leidybai krašto kultūriniam savitumui išsaugoti“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-4.1, iš viso gauta 10 vietos projektų paraiškų. 

Informacija apie užregistruotas vietos projektų paraiškas Kvietimas Nr. 10