Informacija apie užregistruotas paraiškas

Gegužės 24 d. baigėsi Kvietimai Nr. 8 ir Nr. 9 paraiškoms teikti. Kvietimas Nr. 8 buvo paskelbtas pagal VPS priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ Nr. LEADER-19.2.-6.2 ir veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ Nr. LEADER-19.2.-6.4, iš viso gautos 4 VP paraiškos. Kvietimas Nr. 9 buvo paskelbtas pagal VPS priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse” veiklos sritį „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą (reglamentuoja KPP)“ Nr. LEADER-19.2-7.2, gauta 1 VP paraiška.

Informacija apie užregistruotas paraiškas (Kvietimas Nr. 8)

Informacija apie užregistruotas paraiškas (Kvietimas Nr. 9)