Informacija apie užregistruotas paraiškas

Lapkričio 23 d. baigėsi Kvietimas Nr. 7 paraiškoms teikti pagal VPS priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ Nr. LEADER-19.2.-6.2 ir veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ Nr. LEADER-19.2.-6.4. Iš viso gautos ir užregistruotos 5 paraiškos.

Informacija apie užregistruotas paraiškas