Į pagalbą rajono kaimo bendruomenėms

Labai laukta džiugi žinia! Nuo spalio 2 d. rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo, jaunimo ir sporto skyriuje pradėjo darbą vyriausioji specialistė Ramunė Jakubėnienė, kitaip vadinama bendruomenių koordinatorė. Kaip skelbiama nuostatuose, šias pareigas einantis darbuotojas telks ir aktyvins bendruomenes, kad jos pačios galėtų priimti sprendimus, prisiimti atsakomybę dėl svarbiausių gyvenimo klausimų; skatins efektyvią ir naudingą bendruomeninę veiklą; konsultuos rajono bendruomenes rengiant ir vykdant projektus, pildant paraiškas, administruojant projektus, rengiant įgyvendintų projektų ataskaitas, mokėjimo prašymus; skatins Švenčionių rajone veikiančių bendruomenių partnerystės tinklaveiką, inicijuos bendrus projektus; informuos ir kvies Švenčionių rajono bendruomenių atstovus dalyvauti įvairiose darbo grupėse sprendžiant aktualias problemas; informuos apie projektų, programų, įvairių Lietuvos, ES bei kitų šalies fondų finansavimo galimybes bendruomenėms; teiks bendruomenėms informaciją apie savivaldybės institucijų, savivaldybės administracijos ir valstybės institucijų veiklą savivaldybės teritorijoje.  Ramunė  turi pakankamai patirties sėkmingai kurti projektus, labai kūrybinga, atvira ir geranoriška,  tad palinkėkime jai sėkmės naujame darbe !

Ramunės Jakubėnienės kontaktai: tel. 8(387) 66 367, el.paštas: ramune.jakuneniene@svencionys.lt  kab.305 Vilniaus g.19 Švenčionys.