Diskusija apie „Pažangų kaimą“

Lapkričio 3 d.  įvyko LEADER ekspertų apskritojo stalo diskusija nuotoliniu būdu apie „Pažangų kaimą“ . Diskusijos moderatorė – Vytauto Didžiojo universiteto profesorė Vilma Atkočiūnienė.

Pažangūs kaimai – kaimo vietovės ir bendruomenės, kurios kuria naujas galimybes besiremdamos esamomis, savo kaimo stiprybėmis ir ištekliais.  ES kylantis pažangių kaimų judėjimas apjungia kaimo vietovių bendruomenes, kuriančias naujas vystymosi kryptis. Pažangių kaimų sąjūdis nėra panacėja nuo visų kaimo bėdų. Greičiau tai ES Komisijos raginimas tiek valdžiai, tiek vietos bendruomenėms jautriai ieškoti teritoriniu požiūriu išmintingų sprendimų, raginimas vietos bendruomenėms suformuoti savo išgyvenimo ilgalaikę strategiją, kuri remtųsi mokslo ir technologijų naujovėmis.

Diskusijoje pateikta nemažai geros praktikos pavyzdžių: Inovatorių slėnis Antalieptėje, teminiai kaimai Ignalinos, Zarasų, Kėdainių rajonuose, Pagramančio kaimo bendruomenė Tauragės rajone, Melkio mokykla Vilniaus rajone ir kt.

Išvardintos pažangaus kaimo strategijų (projektų) prioritetinės sritys: trumposios maisto tiekimo grandinės ir vietos maisto sistemos; vietos paslaugos; sumanios specializacijos kaimo vietovės, pvz, teminiai, eko, neutralaus poveikio klimatui kaimai; švietimas, savišvieta, kolektyvinio žinojimo kūrimas, sumanumo ugdymas.

Išsakyta  daug pasvarstymų ir abejonių. Jei VVG „gaus“ galimybę finansuoti sumanių kaimų projektus, tai bendruomenių ir savivaldybių švietimas sumanaus kaimo tema guls ant VVG pečių. Turėsime suprasti ir viešinti tai, apie ką bus parama. Projektai galėtų būti ne vieno kaimo, bet kelių kaimų bendri, horizontalios ir vertikalios partnerystės, projektai. Kompleksinių priemonių taikymas aktyvinant bendruomenes, ugdant lyderius. VVG lyderystė rengiant ir įgyvendinant sumanaus kaimo pilotinius projektus, kurie sukurtų taip pat ir didelį demonstracinį efektą (kad būtų iš ko mokytis). Sunku įsivaizduoti, kaip VVG, ypač mažosios, galės inicijuoti sumanumo kaimuose procesą. Juolab kad „LEADER atitrūko nuo savo prigimties, mes tapome techniniai darbuotojai, o ne kūrėjai, telkėjai, idėjų generatoriai ir strateguotojai“, ir tai įvardinta kaip mūsų bėda. Daug turime dar aiškintis. Daug, daug reikia visapusiškos partnerystės.