Dėl Kvietimo Nr.6

2018 m. lapkričio 19 d. baigėsi Kvietimas Nr. 6 teikti vietos projektų paraiškas pagal Švenčionių rajono vietos veiklos grupės „Švenčionių partnerystė“ teritorijos 2015–2023 m. vietos plėtros strategijos priemonę „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sritį „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą (reglamentuoja KPP)“ Nr. LEADER-19.2-7.2. Vietos projektų paraiškų negauta.