Baigtas paraiškų paramai verslo kūrimui ir plėtrai rinkimas

     Šių metų liepos 18 d. baigtos rinkti pirminės paraiškos pagal Švenčionių rajono vietos veiklos grupės „Švenčionių partnerystė“ teritorijos 2015–2023 m. vietos plėtros strategijos (toliau – VPS)  Priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ (LEADER-19.2.-6.2) ir „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ (LEADER-19.2.-6.4). Iš viso pateiktos 8 paraiškos, kuriose bendra prašoma paramos suma yra 328 554,86 Eur.

     Pagal veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ gautos 3 paraiškos, prašoma paramos suma 129 322,80 Eur., o pagal veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ – 5 paraiškos, bendra prašoma paramos suma – 199 232,06 Eur.

      Remiantis teisės aktais, paramos paraiškos vertinimas negali trukti ilgiau kaip 10 darbo dienų nuo kvietimo teikti pirmines vietos projektų paraiškas pabaigos. Į šį terminą neįskaičiuojamas paklausimų terminas.