VVG valdybos nariai

SOCIALINIŲ, EKONOMINIŲ PARTNERIŲ IR ASOCIACIJŲ ATSTOVAI

 • Algirdas Breidokas
 • Janė Guigienė
 • Ramunė Jakubėnienė
 • Laima Malinauskienė
 • Antanas Petkūnas

VIETOS VALDŽIOS ATSTOVAI

 • Vincas Jusys
 • Rimantas Klipčius
 • Algirdas Uziala

VERSLO ATSTOVAI

 • Raimondas Pauliukevičius
 • Milda Petkevičienė
 • Birutė Valatkienė