VVG valdybos nariai

SOCIALINIŲ, EKONOMINIŲ PARTNERIŲ IR ASOCIACIJŲ ATSTOVAI

 • Audrutė Jachimovič
 • Laima Malinauskienė
 • Antanas Petkūnas
 • Algirdas Breidokas
 • Ramunė Jakubėnienė

VIETOS VALDŽIOS ATSTOVAI

 • Rimantas Klipčius (Valdybos pirmininkas)
 • Kęstutis Savickas
 • Algirdas Uziala

VERSLO ATSTOVAI

 • Aušra Šinkūnienė
 • Raimondas Pauliukevičius
 • Milda Petkevičienė