Partneriai

Elektrėnų savivaldybės VVG
Bendradarbiavimo sutartis pasirašyta 2007-04-06 
http://www.elektrenuvvg.lt/

Ignalinos rajono VVG
Bendradarbiavimo sutartis pasirašyta 2010-09-27
http://irvvg.lt

Kaišiadorių rajono VVG
Bendradarbiavimo sutartis pasirašyta 2005-06-15
http://www.kaisiadorysvvg.lt/

Šalčininkų rajono VVG
Bendradarbiavimo sutartis pasirašyta 2005-12-21
http://www.salcininkai.lt/index.php/lt/veikla/projektai/leader/apie-VVG/?accessibility

Ukmergės rajono VVG
Bendradarbiavimo sutartis pasirašyta 2005-12-21
http://www.ukmergesvvg.lt/

VVG WIECZNO, Lenkija
Bendradarbiavimo sutartis pasirašyta 2008-04-10 Plužnicoje, Lenkija
www.lgdwieczno.pl

Vilniaus rajono VVG
Bendradarbiavimo sutartis pasirašyta 2009-11-17
http://www.vrvvg.lt/  

Zarasų savivaldybės VVG
Bendradarbiavimo sutartis pasirašyta 2010-02-20
http://www.zarasubendruomenes.lt/