Darbo užmokestis

Informacija apie VVG „Švenčionių partnerystė“ darbuotojų darbo užmokestį

(Nustatyta vadovaujantis LR Žemės ūkio ministro 2016-01-08 įsakymu Nr.3D-8 patvirtintomis Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklėmis ir Švenčionių rajono vietos veiklos grupės „Švenčionių partnerystė“ valdybos posėdžio 2016-01-11 protokolu Nr.1)

Pareigybės pavadinimas                      Darbo užmokestis bruto,Eur                       Darbo užmokestis neto,Eur

VPS administravimo vadovas         822,15 (bazinis) + 50 % priedas                  630,76 + priedas

VPS administratorius                      743,85   (bazinis)                                         550,44

VPS finansininkas                           743,85 (bazinis) + 50 % priedas                 578,37 + priedas

VPS viešųjų ryšių specialistas        743,85  (bazinis)                                          550,44