Darbo užmokestis

Informacija apie VVG „Švenčionių partnerystė“ darbuotojų darbo užmokestį

(Nustatyta vadovaujantis LR Žemės ūkio ministro 2016-01-08 įsakymu Nr.3D-8 patvirtintomis Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklėmis ir Švenčionių rajono vietos veiklos grupės „Švenčionių partnerystė“ valdybos posėdžio 2016-01-11 protokolu Nr.1)

Pareigybės pavadinimas                      Darbo užmokestis bruto,Eur                       Darbo užmokestis neto,Eur

VPS administravimo vadovas         834,75 (bazinis) + 50 % priedas                  926,57

VPS administratorius                      755,25   (bazinis) + 15% priedas                 642,71

VPS finansininkas                           755,25 (bazinis) + 50 % priedas                 838,32

VPS viešųjų ryšių specialistas        755,25  (bazinis) + 50%priedas                  860,98