Tarptautinė Vietos bendruomenių mugė - 2016
 

Tarptautiniai mokymo kursai jaunimo lyderiams

Tarptautiniai mokymo kursai „Erasmus+“  jaunimo sritis

„The Power of Non-Formal Education“ yra mokymo kursai, kurių tema – neformaliojo ugdymo poveikio didinimas, principai ir metodai jaunų žmonių įgalinimui. Šiais mokymo kursais siekiama skatinti dalyvius pajausti ir reflektuoti apie neformaliojo ugdymo poveikį, išbandant skirtingus neformaliojo ugdymo metodus, analizuoti šio ugdymo vaidmenį skirtingose Europos valstybėse bei susipažinti su Europos neformaliojo ugdymo strategija ir diskutuoti apie ją.

 

Mokymo kursai skirti jaunimo darbuotojams, mokymų vadovams, jaunimo grupių lyderiams, projektų vadovams, jaunimo politikos formuotojams, Europos savanorių tarnybos mentoriams ir tutoriams.

Parama vaikų dienos centrams

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija paskelbė kvietimą teikti paraiškas 2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programos Nr. LT05 ,,Rizikos grupės vaikai ir jaunimas“ Dvišalio bendradarbiavimo fondo ,,B“ priemonės finansavimui gauti.  

Paramą pagal šią priemonę gali gauti Lietuvos Respublikoje registruoti juridiniai asmenys, kurie įgyvendina vaikų dienos centrų, vaikų dienos centrų su atvira jaunimo erdve, atvirųjų jaunimo centrų plėtros, vaikų, nukentėjusių nuo seksualinės prievartos, pagalbos centro steigimo projektus.

Verslūs socialinių problemų sprendimai

Programos „Socifaction: socialinio verslo plėtra regionuose“ organizatoriai – Britų Taryba, NVO  „Avilys“ ir Geri Norai – atrinko 15 Lietuvos vietos veiklos grupių, kurios pateikė daugiau negu 60 socialinio verslo iniciatyvų. Idėjos padėtų spręsti socialinės integracijos, mobilumo, nedarbo problemas.

Programa siekia suteikti įrankius ir skatinti bendradarbiavimą tarp skirtingų sektorių kuriant prielaidas darniam regionų vystymuisi.

„Socifaction“ pirmasis užsiėmimas

Sausio 18 d., trečiadienį, įvyks pirmasis“Socifaction“ projekto  dalyvių užsiėmimas.

Į VVG „Švenčionių partnerystė“ atvyks paskirtasis projekto konsultantas Mantas Žalkauskas.

Į užsiėmimus kviečiame atvykti ne daugiau kaip po 3-4 žmones iš ketinančių imtis socialinio verslo ar iniciatyvos. Pradžia 10:00, numatoma baigti apie 16:00.

Jeigu kiltų klausimų, Mantui visada galite skambinti telefonu: 8 605 40169.

 

 

„Socialinio verslo plėtra regionuose“

Švenčionių rajone nuo Naujųjų metų pradedama programa SOCIFACTION: „Socialinio verslo plėtra regionuose“.

Projekto svetainė www.socifaction.lt, paskyra FB: https://www.facebook.com/socifaction/

Kita vertinga informacija susijusi su socialiniu verslu talpinama www.socialinisverslas.lt

Stajėtiškio kaimo bendruomenės „Svyla“ projektas

Stajėtiškio kaimo bendruomenės „Svyla“ projektas

Stajėtiškio kaimo bendruomenė „Svyla“ pusę metų (balandžio – rugsėjo mėn.) vykdė Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuotą bendruomeninės veiklos stiprinimo projektą „Veikime kartu“.

Galimybės Europos jaunimui

Europos solidarumo korpusas:

18–30 metų jaunuoliai galės pasinaudoti naujomis galimybėmis, kad prasmingai prisidėtų prie visuomenės reikalų visoje ES ir įgytų neįkainojamos patirties bei vertingų įgūdžių pačioje karjeros pradžioje. Komisija taip pat pristato politikos krypčių rinkinį, kuriuo siekiama padidinti jaunimo užimtumą, tobulinti ir modernizuoti švietimą, daugiau investuoti į jaunimo įgūdžius ir sudaryti geresnes sąlygas jam mokytis ir studijuoti užsienyje.

„Socifaction“ programa keliauja per Lietuvą

„Socifaction“ programa keliauja per Lietuvą

      Pagreitį įgavo antrus metus Lietuvoje įgyvendinama socialinį verslumą skatinanti programa „Socifaction“. Programos iniciatoriai ir partneriai šiemet savo dėmesį sutelkė į 15 skirtingų Lietuvos vietovių. Jau sausio pradžioje šių vietovių bendruomenės kartu su socialinio verslo ekspertais pradės vystyti socialinio verslo iniciatyvas, kurios  vietos bendruomenėse gali paskatinti reikšmingus pokyčius.

          Programos tikslas – panaudoti socialinio verslo modelį kaip įrankį bendruomenėms sprendžiant socialines vietos problemas. Viso projekto metu bus atrinkta net 60 skirtingų iniciatyvų – po 4 iš kiekvienos vietovės. Planuojama, jog socialinio verslo ekspertai su vietos bendruomenės iniciatyvomis individualiai dirbs iki 2017 m. kovo pabaigos. Programa sieks pokyčių ir švietimo sferoje. „Socifaction“ programoje dalyvauja 10 mokyklų ir mokytojų. Remiantis Britų Tarybos parengta ir Lietuvos kontekstui pritaikyta metodika ekonomikos ir verslo pamokose bus pradėti dėstyti socialinio verslo pagrindai.

Konferencija gruodžio 15 d. Švenčionyse

         Gruodžio 15 d. Švenčionių kultūros centre įvyko konferencija „Švenčionių rajono vietos veiklos grupės  ,,Švenčionių partnerystė“ teritorijos 2016-2023 m. vietos plėtros strategija. Vietos bendruomenių metams baigiantis.“ Į konferenciją buvo pakviesti rajono tarybos nariai, rajono seniūnijų vadovai, kaimo bendruomenių atstovai, verslininkai. Svetingų kultūros namų fojė kaimo amatininkai surengė darbų mugę artėjančių švenčių tema.

           Pradėdamas konferenciją, Švenčionių rajono savivaldybės meras Rimanto Klipčius trumpai apžvelgė 2016-ųjų – Vietos bendruomenių- metų įvykius ir renginius, kuriuose dalyvavo rajono kaimo bendruomenės, palinkėjo visiems didesnio sutelktumo ir aktyviau reikšti savo nuomonę, kai sprendžiami kaimo ateities klausimai. Kiekvienos kaimo bendruomenės atstovui meras nuoširdžiai spaudė ranką, šiltai dėkojo už nuveiktus darbus ir padovanojo po el. virdulį.

Vaizdo konferencijos įrašas

Vaizdo konferencija: Ar socialinio verslo idėja atitinka socialinio verslo koncepcijos kriterijus?

Gruodžio 9 d. įvyko Programos „Leader“ ir žemdirbių mokymo metodikos centro organizuota vaizdo konferencija tema „Ar socialinio verslo idėja atitinka socialinio verslo koncepcijos kriterijus?“

Pirmojoje konferencijos dalyje lektorius Žilvinas Gelgota pristatė, kas yra socialinis verslas, koks jo tikslas, kokie socialinio verslo kriterijai, privalumai, subjektai, pagrindinės dimensijos. Lektorius taip pat paaiškino, kaip socialinis verslas yra susijęs su nuolatine ūkine komercine veikla, pabrėžė tradicinio ir socialinio verslo skirtumus.

Antrojoje dalyje lektorius atsakinėjo į dalyvių „gyvai“ užduotus ir iš anksto pateiktus klausimus apie socialinio verslo idėjas, ar jos atitinka socialinio verslo koncepcijos kriterijus, paaiškino, kokių aspektų ar principų trūksta, kad įvardyta idėja atitiktų socialinio verslo koncepciją.

Vaizdo konferencijos įrašą galite rasti čia