Tarptautinė Vietos bendruomenių mugė - 2016
 

Bendruomenės pateikė per 400 paraiškų nacionalinei paramai gauti

Šiais metais Programos „Leader“ ir žemdirbių mokymo metodikos centras (PLŽMMC) užregistravo 411 kaimo bendruomeninių organizacijų paraiškų gauti finansavimą pagal 2017 metų nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisykles.

Kaip teigia PLŽMMC direktoriaus pavaduotojas Alvydas Grigaliūnas, tokia paraiškų gausa džiugino tik prieš trejus metus – tada surinkta 416 paraiškų. Lyginant su praėjusiais metais, bendras pateiktų paraiškų skaičius išaugo 28 paraiškomis (pernai sulaukta 383).

Šiemet kaimo bendruomeninės organizacijos pateikė paraiškų projektams finansuoti už 1,6 mln. Eur. (pernai pareiškėjai prašė 1,2 mln. eurų). Valstybės biudžeto krepšelyje paramai numatyta 806 tūkst. eurų.

Daugiausiai prašoma pagal viešųjų erdvių veiklos sritį. Tokių paraiškų PLŽMMC užregistravo net 177, o tai yra 43 proc. visų užregistruotų paraiškų.

Mokymai Nacionalinėje mokėjimo agentūroje VVG darbuotojams

VVG „Švenčionių partnerystė“ darbuotojos  2017 m. balandžio 6 d. dalyvavo Nacionalinėje mokėjimo agentūroje surengtame susitikime vietos plėtros strategijų įgyvendinimo klausimams aptarti. Kadangi visos vietos veiklos grupės rengia finansavimo sąlygų aprašus ir susiduria su daugybe neaiškumų, Agentūros darbuotojos  stengėsi atsakyti į dar prieš susitikimą pateiktus klausimus, nemažai jų teko pasilikti aiškintis toliau. Dokumentų parengimo darbai jau artėja į pabaigą, greitai skelbsime pirmąjį kvietimą vietos projektams.

20170406_101342 20170406_101346 20170406_120106 20170406_120110

Apie paramą kaimo bendruomenėms – vaizdo konferencija

        Kovo 23 d.  įvyko vaizdo konferencija „Nacionalinė parama kaimo bendruomenių veiklai 2017 metais“. Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento Alternatyviosios veiklos skyriaus vyriausioji specialistė Jolanta Vaičiūnienė aiškiai ir išsamiai  išdėstė taisykles, atsakė į pateiktus klausimus. Konferencija buvo įdomi  ir naudinga.

Konferencijos vaizdo įrašą galite parsisiųsti paspaudę šia nuorodą https://we.tl/Q47yJg9rr8

Kviečiamas visuotinis susirinkimas

Švenčionių rajono vietos veiklos grupės „Švenčionių partnerystė“  valdybos nutarimu kviečiamas visuotinis ataskaitinis susirinkimas šių metų kovo 22 dieną 16:00 VVG patalpose.

Patvirtinta visuotinio ataskaitinio susirinkimo darbotvarkė:

 1. Dėl Švenčionių rajono VVG „Švenčionių partnerystė“ veiklos 2016 m. ataskaitos.
 2. Dėl Švenčionių rajono VVG „Švenčionių partnerystė“ finansinės atskaitomybės už 2016 m.
 3. Dėl Vietos plėtros strategijos įgyvendinimo eigos.
 4. Dėl veiklos plano 2017 m.
 5. Einamieji klausimai.

VVG valdybos nutarimai

Antradienį, kovo 14 dieną, vietos veiklos grupės patalpose įvyko VVG valdybos posėdis. Svarstyti visi darbotvarkės klausimai:

 1. Dėl Švenčionių rajono VVG „Švenčionių partnerystė“ veiklos 2016 m. ataskaitos.
 2. Dėl Švenčionių rajono VVG „Švenčionių partnerystė“ 2016 m finansinės atskaitomybės.
 3. Dėl visuotinio ataskaitinio susirinkimo.
 4. Dėl veiklos plano 2017 m.
 5. Dėl Vietos plėtros strategijos įgyvendinimo eigos.
 6. Dėl Vietos plėtros strategijos viešinimo plano 2017 m.
 7. Einamieji klausimai.

Parama kaimo bendruomenių veiklai

Nuo šių  metų kovo 10 d. iki balandžio 10 d. renkamos kaimo bendruomenių paraiškos gauti finansavimą pagal 2017 metų nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisykles, patvirtintas žemės ūkio ministro 2017 m. kovo 7 d. įsakymu Nr. 3D-142 ,,Dėl 2017 metų nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisyklių patvirtinimo“ . Taisyklių 34 punkte įtvirtinta, kad informacija apie paramos paraiškų priėmimą el. paštu pranešama Programos ,,Leader“ ir žemdirbių mokymo metodikos centrui, Vietos veiklos grupių tinklui ir rajoninių savivaldybių administracijoms.

Išrinkti Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos vadovai

2017 m. kovo 9 dieną A.Stulginskio universitete įvyko Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos visuotinis susirinkimas.  Patvirtinome organizacijos veiklos, finansinę ir revizijos komisijos ataskaitas už 2016 m. Išrinkome Lietuvos kaimo bendruomenių  sąjungos vadovus: pirmininkė Jolanta Marija Malinauskaitė, Kauno rajono vietos veiklos grupės valdybos pirmininkė, pavaduotojas – Povilas Saulevičius, Varėnos krašto vietos veiklos grupės pirmininkas.

 sveikinimai su-kolegemis pabaiga   balsuojam2 balsuojam    vilma

VVG valdybos posėdis

Kovo 14 dieną kviečiamas Švenčionių rajono VVG „Švenčionių partnerystė“ valdybos posėdis.

Vieta: Stoties g.4 Švenčionys, VVG patalpos.

Pradžia: 10:00, numatoma trukmė 2 val.

Kvietimai teikti paraiškas tarptautinio bendradarbiavimo projektams

        Nacionalinė nevyriausybinių vystomojo bendradarbiavimo organizacijų platforma (toliau NNVBO Platforma) – tai vystomojo bendradarbiavimo (VB) srityje dirbančias organizacijas iš Lietuvos vienijanti asociacija. Vietos veiklos grupių tinklas yra šios asociacijos narys. Daugiau informacijos apie ją www.pagalba.org. 

Dalinamės NNVBO platformos informacija apie jau žinomus kvietimus teikti paraiškas dideliems tarptautinio bendradarbiavimo projektams.

fondai_2017-kovo_1

Socialinio verslo forumas

Kovo 29 dieną LR Žemės Ūkio ministerijoje, Vilniuje vyks „Socialinio verslo forumas 2017“.
Maloniai kviečiame užsiregistruoti.
Prisegame išsamią preliminarią programą.