ASU kviečia studijuoti

A.STULGINSKIO UNIVERSITETO (ASU) EKONOMIKOS IR VADYBOS FAKULTETAS 2018 metais siūlo puikią galimybę Jums studijuoti:

Bakalauro studijų programoje KAIMO PLĖTROS ADMINISTRAVIMAS.  Šioje studijų programoje Jūs išmoksite analizuoti ir vertinti kaimo aplinką, išteklius, rengti kaimo vietovių ir  viešųjų  institucijų plėtros strategijas, veiklos planus, viešąsias programas ir projektus, inicijuoti, valdyti bei prognozuoti kaimo vietovių socialinius ir ekonominius pokyčius orientuodamasis į būsimų žemės ūkio verslo ir kaimo plėtros specialistų rengimą.

KAIMO PLĖTROS ADMINISTRAVIMO bakalauro studijos tai:

Vienintelė tokio tipo studijų programa Lietuvoje.  Stiprūs, sumanūs dėstytojai, turtingi žiniomis mokslininkai, gebantys nuoširdžiai bendrauti, atsiduoti savo darbui, sukurti bendruomenišką atmosferą;

Šiuolaikiška, moderni studijų aplinka;

Lankstus studijų grafikas.

Laukiame Jūsų ASU studentų miestelyje Ekonomikos ir vadybos fakulteto bakalauro studijose.  Daugiau  informacijos apie priėmimą į bakalauro studijas rasite čia:  http://evf.asu.lt/2018/06/14/kaip-vyksta-bendrasis-priemimas-i-i-pakopos-bakalauro-studijas-suzinok/

 

Informacija apie užregistruotas paraiškas

Birželio 29 d. baigėsi Kvietimas Nr.5 paraiškoms teikti VPS priemonės „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ veiklos srities „Parama informacinės medžiagos kaupimui, sisteminimui ir leidybai krašto kultūriniam savitumui išsaugoti“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-4.1 ir veiklos srities „Parama kaimo gyventojų bendruomeniškumo ir pilietiškumo ugdymui (krašto tradicinių renginių organizavimas, stovyklos, konferencijos, išvykos)“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-4.2 vietos projektams. Iš viso gautor ir užregistruotos 6 paraiškos.

Ketinantiems teikti paraišką veiklos pradžiai

Birželio 28 d. žemės ūkio ministro įsakymu buvo pakeistas paramos paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemones priėmimo 2018 metais grafikas.

Naujai patvirtintame grafike pakeistas paraiškų pagal KPP priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse“ priėmimo terminas. Šiais metais paraiškos bus renkamos nuo spalio 1 d. iki gruodžio 31 d.

Daugiau: https://www.nma.lt/index.php/naujienos/pakeistas-paraisku-rinkimo-grafikas/18216

 

Milkuškų kaimo bendruomenei – staigmena

Šį savaitgalį gražiai nuskambėjo Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos tradicinis sąskrydis pajūry. Dalyvavo ir  gausus švenčioniškių būrys  – kone pusė šimto atstovų iš įvairių bendruomenių, sugrįžo kupini gražių įspūdžių. Ir ne tik!  Parvežė didžiulę dovaną – staigmeną Milkuškų kaimo bendruomenei! Sąskrydžio metu tokios dovanos buvo įteiktos veikliausioms, išradingiausioms, daug skaitančioms, labiausiai siekiančioms žinių bendruomenėms. Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos sprendimu ši dovana atiteko ir mūsų Milkuškų bendruomenei. Beje, anksčiau ne kartą važiavę į sąskrydžius, šiemet savo atstovo taip ir neišsiuntė… Dovaną parvežė kaimynai!

„Sveikindami bendruomenę ir jos žmones Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečio proga, dovanojame Jums 42 tomų knygų seriją „Lietuvių literatūros lobynas. XX amžius“. Tai pirmas bandymas parinkti, deramai parengti ir šiuolaikiškai išleisti svarbiausius XX amžiaus lietuvių grožinės literatūros kūrinius, išreiškusius tautos talento pajėgas ir veikusius visą mūsų gyvenimą. Ši knygų serija – Lietuvos rašytojų sąjungos leidyklos, autoritetingos Visuomeninės redaktorių tarybos  ir Mecenatų Česlovo ir Ramūno Karbauskių – bendro draugiško darbo rezultatas. Dirbkime, skaitykime ir galvokime – vardan tos!  Knygų serijos sumanytojų, leidėjų ir mecenatų vardu – UAB “Agrokoncerno grupė” generalinis direktorius Valdas Eimontas.“

Štai tokį dovanojimo aktą ir visą dailiai išleistą literatūros lobyną šiandien priėmė Milkuškų kaimo bendruomenės pirmininkas Antanas Petkūnas. Sveikiname !!!

    

 

Šimtmečio įkvėpti

       Esame Lietuvos 100-mečio gyvieji liudininkai, todėl ir šių metų XV  tradicinis Lietuvos kaimo bendruomenių sąskrydis Karklėje birželio 15-17 dienomis ir vadinosi būtent taip – „Šimtmečio įkvėpti“.

        Sąskrydis prasidėjo simboliniu Lietuvos vėliavos pagerbimu. Ją nešė visi – ir svečiai, ir dalyviai. Buvo smagu pasijusti ne tik Švenčionių krašto, bet ir visos šalies piliečiu.

        Kas sakė, kad mūsų šalelė maža? Tuo metu, kai Švenčionių kraštą džiugino ilgai lauktas lietutis, Klaipėdos kraštas maudėsi saulės spinduliuose. Taigi, oras šventei buvo pats tinkamiausias. Švenčionių VVG nariams – Ragaučinos kaimo bendruomenei „Prie siauruko“, Reškutėnų kaimo bendruomenės centrui, Cirkliškio, Trūdų kaimo bendruomenėms, Zadvarninkų „Uždvariui“, Labanoro „Atgaivai“- dėl viso pikto pasiimtų skėčių ar apsiaustų neprireikė. Netgi 17 laipsnių  jūroje visi  nusimaudėme!

         Sąskrydžio programa įpareigojo ir liūdėti neleido. Dar kelios bendros ir vienijančios veiklos -„Tautos šimtamečių ąžuolų apdovanojimas“ , akcijos  „100 gerų darbų Lietuvai“ pristatymas- ir visi skubėjome į savo kiemelius. Ko tik juose nebuvo: ir dešros, ir sūriai, ir medus, duonos ir pyragai įmantriausiais pavadinimais. O mes, švenčioniškiai, didžiuojamės, kad turime savo išskirtinį „prekės ženklą“- vaistažolių arbatas, kurios kartu su medučiu yra ir maistas, ir vaistas.  Juk sveikatos negali būti per daug. Regis, tuo įtikinome  visus aplankiusius mūsų kiemelį.

Startavo projektas „Prisijungusi Lietuva|

Mieli Lietuvos bendruomenių žmonės,
naujo projekto „Prisijungusi Lietuva“: efektyvi, saugi ir atsakinga Lietuvos skaitmeninė bendruomenė“ (toliau – projektas „Prisijungusi Lietuva“) komanda kviečia Jus nepraleisti puikios galimybės tapti sėkmingai išmaniosiomis technologijomis besinaudojančia bendruomene. Tokia, kurios žmonės neribotai bendrauja su visu pasauliu, saugiai apsiperka internete, naudojasi viešosiomis paslaugomis nekeldami kojos iš namų ir pan.

Projekto metu kviesime Jus į įvairius renginius, kūrybines dirbtuves, konkursus, vyksiančius kiekvienoje Lietuvos savivaldybėje. Dalyvavimas juose nemokamas.
Projekte „Prisijungusi Lietuva“ gali dalyvauti Lietuvos bendruomenės, kurios:
• nori mokytis, tobulėti, susipažinti su šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis;
• registruotos Juridinių asmenų registre;
• lankosi netoliese esančioje bibliotekoje;
• mėgsta dalyvauti renginiuose, bendrauti, kurti, laimėti prizų.
Kviečiame registruotis čia arba www.prisijungusi.lt iki 2018 m. birželio 30 d.
Pagalbos dėl registracijos ar papildomos informacijos apie projektą maloniai prašome kreiptis į artimiausią biblioteką arba projekto „Prisijungusi Lietuva“ komandą,
tel. +370 616 04549.

VVG valdyba patvirtino Kvietimo Nr.5 patikslinimus

Birželio 1 d. valdybos nutarimu  pratęstas Kvietimo Nr.5 terminas iki birželio 29 d. 15 val., patvirtinti  patikslinti Kvietimo Nr.5 dokumentai:

Kvietimas Nr. 5

FSA Bendruomeniskumo ir pilietiskumo ugdymas patikslintas    Vietos projekto paraiskos forma 1 priedas (SAVA-4.2)

FSA medziagos kaupimui, sisteminimui ir leidybai patikslintas   Vietos projekto paraiskos forma 1 priedas (SAVA- 4.1)

Valdybos posėdžio protokolas Nr. 6

Patikslintas Kvietimo Nr.2 finansavimo sąlygų aprašas

Gegužės 31 d. VVG valdybos nutarimu (susirašinėjant el.paštu), protokolas Nr.5, patikslintas Kvietimo Nr.2 Finansavimo sąlygų aprašas pagal VPS priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse „(LEADER-19.2-7) veiklos sritį „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą (reglamentuoja KPP)“.

2018-05-31 Valdybos posėdžio protokolas_Nr.5

Projektų atrankos komiteto posėdis

2018 m. birželio 1 d. kviečiamas  vietos projektų atrankos komiteto posėdis  VVG patalpose  Stoties g.4  Švenčionys. Pradžia 9:00. Bus svarstomi šie klausimai:

  1. Kvietimo Nr. 3 VP paraiškų atrankos vertinimo rezultatų suvestinės svarstymas.
  2. Kvietimo Nr. 4 VP paraiškų atrankos vertinimo rezultatų suvestinės svarstymas.
  3. Kvietimo Nr. 3 VP paraiškų vertinimo ataskaitų svarstymas ir VP tvirtinimas.
  4. Kvietimo Nr. 4 VP paraiškų vertinimo ataskaitų svarstymas ir VP tvirtinimas.

Stabdomas Kvietimo Nr.2 paraiškų vertinimas

Stabdomas Kvietimo Nr. 2 vietos projektų paraiškų pagal VPS II Prioriteto „Pagrindinės pasłaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse” (LEADER-19.2-7) veiklos srities „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą” (LEADER- 19.2-7.2) tinkamumo skirti paramą vertinimas ryšium su  veiklos srities specialiųjų tinkamumo sąlygų pareiškėjams trūkumų pašalinimu iki kol bus atlikti Vietos plėtros strategijos pakeitimai ir pašalinti FSA trūkumai.