2020 m. planuojami kvietimai vietos projektų paraiškoms teikti

Skelbiame kvietimų vietos projektams teikti 2020 metams planą:

Planuojami kvietimai 2020 metams