2019 m. kovo 19 d. Valdybos posėdžio protokolas Nr.3

Valdyba patvirtino Kvietimų dokumentaciją teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus  pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Švenčionių rajono vietos veiklos grupės „Švenčionių partnerystė“ teritorijos 2015–2023 m. vietos plėtros strategijos“ (toliau – VPS) priemones:

a) Kvietimo Nr.8 – pagal priemonės „Ūkio ir verslo plėtra”veiklos sritis:

  •  „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ Nr. LEADER-19.2.-6.2
  •  „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ Nr. LEADER-19.2.-6.4

b) Kvietimo Nr.9 – pagal priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse” veiklos sritį:

  • „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą (reglamentuoja KPP)“ Nr. LEADER-19.2-7.2

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2019 m. kovo 25 d. 8 val. iki 2019 m. gegužės 24 d. 15 val.