2015-2020 METŲ STRATEGIJA

ŠVENČIONIŲ RAJONO VIETOS PLĖTROS 2015-2020 METŲ STRATEGIJOS PARENGIMAS

ŠVENČIONIŲ RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS ŠVENČIONIŲ PARTNERYSTĖ TERITORIJOS 2015 – 2023 M. VIETOS PLĖTROS STRATEGIJA

2016-09-26 VALDYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS Nr.3

ŠVENČIONIŲ RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS „ŠVENČIONIŲ PARTNERYSTĖ“ TERITORIJOS 2015-2023 M. VIETOS PLĖTROS STRATEGIJA (AKTUALI REDAKCIJA 2016-11-11)

2017-11-27 VALDYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS NR. 5

ŠVENČIONIŲ RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS „ŠVENČIONIŲ PARTNERYSTĖ“ TERITORIJOS 2015-2023 M. VIETOS PLĖTROS STRATEGIJA (AKTUALI REDAKCIJA 2017-12-27)

 

2016 m. liepos 7 d. paramos sutartis Nr. 42VS-KV-15-1-06654.

Paramos suma 2 364 258,00 Eur

Projekto įgyvendinimo terminas – 2023 m. sausio 18 d.

I PRIORITETASVIETOS GYVENTOJŲ GYVENIMO KOKYBĖS GERINIMAS, SKATINANT EKONOMINĘ PLĖTRĄ, VERSLO IR DARBO VIETŲ KŪRIMĄ

Paramos suma: 1 418 555,00 Eur

1.1. Ūkio ir verslo plėtra (LEADER-19.2-6)

1.2. Bendradarbiavimas (LEADER-19.2-16)

 

II PRIORITETASSOCIALINĖS IR EKONOMINĖS VEIKLOS PLĖTRA, SKATINANT BENDRUOMENIŠKUMĄ, MAŽINANT SOCIALINĘ ATSKIRTĮ

Paramos suma: 472 851,00 Eur

2.1. Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse (LEADER-19.2-7)

2.2. Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas (kai mokymai susiję su VPS priemonėmis) (LEADER-19.2-SAVA-3)

2.3. Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas (LEADER-19.2-SAVA-4)

2.4. NVO socialinės veiklos skatinimas bei įvairinimas (LEADER-19.2-SAVA-5)3