Tarptautinė Vietos bendruomenių mugė - 2016
 

Socialinis verslas Jungtinėje Karalystėje

       2017 m. vasario 13-17 d. SOCIFACTION: social entrepreneurship for regionsdevelopment (socialinio verslo plėtra regionuose) programos organizatorių kvietimu, pažintinio vizito į Didžiąją Britaniją vyko 22 atstovai iš skirtingų Lietuvos vietovių: po vieną mokytoją iš programoje dalyvaujančių mokyklų ir po vieną atstovą iš 10 savivaldybių. Švenčionių rajono savivaldybei atstovavo Eglė Jakštaitė-Rouda, rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė. Vizito tikslas buvo aplankyti gerąsias socialinio verslo praktikas – veikiančius socialinius verslus, susitikti ir aptarti socialinės partnerystės galimybes ir praktikas su valstybinių institucijų atstovais, sužinoti kokią įtaką socialinis verslas, integruotas į mokyklų programas, daro moksleiviams.

Jaunimo iniciatyvų projektų 2017 metais konkursas

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija skelbia Jaunimo iniciatyvų projektų 2017 metais konkursą (toliau – Konkursas). Konkurso nuostatai patvirtinti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. A1-18.

Konkurso tikslas – finansuoti projektus, skirtus jaunimo iniciatyvoms remti, ypatingą dėmesį skiriant jaunimui kaime ir miesteliuose, jaunimo problemoms spręsti, jaunimo aktyvumui didinti.

Konkurso būdu finansuotinos veiklos:

 • skatinančios jaunimo verslumą;
 • skatinančios jaunimo socialinę įtrauktį, įsitraukimą į visuomeninę veiklą, aktyvumą ir pilietiškumą;
 • skatinančios jaunimo saviraišką kultūrinėje ir meninėje veikloje, kūrybiškumą;
 • ugdančios socialinius jaunimo įgūdžius;
 • ugdančios jaunimo sveikos gyvensenos įgūdžius, ypač daug dėmesio skiriant savižudybių prevencijai, psichinei sveikatai;
 • vystančios darbą su jaunimu gatvėje ir (ar) mobilų darbą su jaunimu.

Konkursui paraišką gali teikti:

 • jaunimo ir (ar) su jaunimu dirbančios organizacijos;
 • bendruomeninės organizacijos (toliau – Pareiškėjas).

Kviečia Kauno mugė

Balandžio mėn. 7- 9 dienomis  Kauno Laisvės alėjoje bei senamiestyje, Vilniaus gatvėje  ir  Rotušės aikštėje, organizuojama  Kauno mugė – Pavasaris 2017

KVIEČIAME: 

 • Ūkininkus, amatininkus, tautodailininkus, liaudies meistrus, kulinarinio ir tautinio paveldo atstovus – prekiauti augalais, želdiniais, maisto produktais, etninio paveldo, tautodailės ir dailiųjų amatų gaminiais.
 • Lietuvos regionų kaimo bendruomenes, vietos veiklos grupes, kitas organizacijas – pristatyti  gražiausias lankytinas vietas, parodyti savo kraštų kultūrines programas, demonstruoti tradicinius ir šiuolaikinius amatus,  pažangius verslus, gamybos būdus, vykdyti įvairias veiklas.
 • Ekologiškos produkcijos gamintojus, augintojus, darnios gyvensenos propaguotojus- prekiauti ekologiškais produktais aplinkai-grožiui-sveikatai.
 • Maitinimo įstaigas, restoranus, kavines – teikti maitinimo paslaugas mugės metu.
 • Muzikantus, atlikėjus, kolektyvus – rengti pasirodymus mugės metu. 

Projekto Baltic Local Capital pristatymas Kaune

2017 m. sausio mėn. 26 d. Latvijos kaimo verslo konsultavimo ir mokymų centras kartu su Lietuvos centrine kredito unija  organizuoja seminarą – diskusiją, kurios tikslas pristatyti projektą Baltic Local Capital, smulkaus ir vidutinio verslo (kaimo bendruomenių) finansavimo galimybes Lietuvoje.
Renginio dalyviai: kviečiame dalyvauti Lietuvos kredito unijų, verslo konsultacinių centrų, smulkaus ir vidutinio verslo, kaimo bendruomenių, prekybos, pramonės ir amatų rūmų atstovus bei asociacijas.
Renginio laikas: 2017 sausio mėn. 26 d.,10:00-16:00 val.
Renginio vieta: viešbutis „Europa Royale“, Miško g. 11, Kaunas.

Seminaras-diskusija vyks anglų kalba, su sinchroniniu vertimu į lietuvių kalbą.

Tarptautiniai mokymo kursai jaunimo lyderiams

Tarptautiniai mokymo kursai „Erasmus+“  jaunimo sritis

„The Power of Non-Formal Education“ yra mokymo kursai, kurių tema – neformaliojo ugdymo poveikio didinimas, principai ir metodai jaunų žmonių įgalinimui. Šiais mokymo kursais siekiama skatinti dalyvius pajausti ir reflektuoti apie neformaliojo ugdymo poveikį, išbandant skirtingus neformaliojo ugdymo metodus, analizuoti šio ugdymo vaidmenį skirtingose Europos valstybėse bei susipažinti su Europos neformaliojo ugdymo strategija ir diskutuoti apie ją.

 

Mokymo kursai skirti jaunimo darbuotojams, mokymų vadovams, jaunimo grupių lyderiams, projektų vadovams, jaunimo politikos formuotojams, Europos savanorių tarnybos mentoriams ir tutoriams.

Parama vaikų dienos centrams

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija paskelbė kvietimą teikti paraiškas 2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programos Nr. LT05 ,,Rizikos grupės vaikai ir jaunimas“ Dvišalio bendradarbiavimo fondo ,,B“ priemonės finansavimui gauti.  

Paramą pagal šią priemonę gali gauti Lietuvos Respublikoje registruoti juridiniai asmenys, kurie įgyvendina vaikų dienos centrų, vaikų dienos centrų su atvira jaunimo erdve, atvirųjų jaunimo centrų plėtros, vaikų, nukentėjusių nuo seksualinės prievartos, pagalbos centro steigimo projektus.

Verslūs socialinių problemų sprendimai

Programos „Socifaction: socialinio verslo plėtra regionuose“ organizatoriai – Britų Taryba, NVO  „Avilys“ ir Geri Norai – atrinko 15 Lietuvos vietos veiklos grupių, kurios pateikė daugiau negu 60 socialinio verslo iniciatyvų. Idėjos padėtų spręsti socialinės integracijos, mobilumo, nedarbo problemas.

Programa siekia suteikti įrankius ir skatinti bendradarbiavimą tarp skirtingų sektorių kuriant prielaidas darniam regionų vystymuisi.

„Socifaction“ pirmasis užsiėmimas

Sausio 18 d., trečiadienį, įvyks pirmasis“Socifaction“ projekto  dalyvių užsiėmimas.

Į VVG „Švenčionių partnerystė“ atvyks paskirtasis projekto konsultantas Mantas Žalkauskas.

Į užsiėmimus kviečiame atvykti ne daugiau kaip po 3-4 žmones iš ketinančių imtis socialinio verslo ar iniciatyvos. Pradžia 10:00, numatoma baigti apie 16:00.

Jeigu kiltų klausimų, Mantui visada galite skambinti telefonu: 8 605 40169.

 

 

„Socialinio verslo plėtra regionuose“

Švenčionių rajone nuo Naujųjų metų pradedama programa SOCIFACTION: „Socialinio verslo plėtra regionuose“.

Projekto svetainė www.socifaction.lt, paskyra FB: https://www.facebook.com/socifaction/

Kita vertinga informacija susijusi su socialiniu verslu talpinama www.socialinisverslas.lt

Stajėtiškio kaimo bendruomenės „Svyla“ projektas

Stajėtiškio kaimo bendruomenės „Svyla“ projektas

Stajėtiškio kaimo bendruomenė „Svyla“ pusę metų (balandžio – rugsėjo mėn.) vykdė Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuotą bendruomeninės veiklos stiprinimo projektą „Veikime kartu“.