Vasario 21 d. baigėsi Kvietimas Nr. 12 paraiškoms teikti

Vasario 21 d. baigėsi Kvietimas Nr. 12 paraiškoms teikti pagal VPS priemonę „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas (kai mokymai susiję su VPS priemonėmis)“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-3. Iš viso gautos ir užregistruotos 2 paraiškos.

Informacija apie užregistruotas paraiškas.

Sausio 30 d. baigėsi Kvietimas Nr. 11 paraiškoms teikti

Sausio 30 d. baigėsi Kvietimas Nr. 11 paraiškoms teikti pagal VPS priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ Nr. LEADER-19.2.-6.2 ir veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ Nr. LEADER-19.2.-6.4. Iš viso gautos ir užregistruotos 8 paraiškos.

 Informacija apie užregistruotas vietos projektų paraiškas-2020-01-30

„Pažangaus kaimo link“

Vietos veiklos grupių tinklas  pernai gruodžio mėnesį organizavo pirmuosius seminarus „Pažangaus kaimo link“ Kauno ir Panevėžio apskrityse. Renginiuose dalyvavo apskričių VVG atstovai ir kiti kaimo plėtros proceso dalyviai (kaimo bendruomenių, biudžetinių įstaigų ir vietos verslo atstovai). Dalyviai susipažino su pažangių kaimų koncepcija, diskutavo, koks turėtų būti pažangus kaimas jų apskrityje, aptarė LEADER priemonės įgyvendinimo aktualijas, pasidalino įgyvendintų projektų patirtimi. Čia galite rasti trumpą video, kuriame pristatoma pažangaus kaimo samprata https://www.youtube.com/watch?v=0JNyB-UK1EU
O sausį ir vasarį šie seminarai vyks Telšių, Vilniaus, Šiaulių, Alytaus, Utenos, Marijampolės, Tauragės ir Klaipėdos apskrityse! Renginiai nemokami. Norintys dalyvauti renginyje registruokitės savo gyvenamosios teritorijos vietos veiklos grupėje.

Sausio 27 d. toks seminaras vyks Vilniaus r. Rūkainiuose.

 Programa

„Žalioji savaitė“

Berlyne šurmuliavo  85–oji tarptautinė žemės ūkio, maisto produktų ir sodininkystės paroda „Žalioji savaitė 2020“. Kasmet parodoje demonstruojami naujausi produktai, ypatingas dėmesys skiriamas ekologiniam žemės ūkiui, sodininkystei, kaimo plėtrai ir atsinaujinantiems ištekliams. Paroda domisi ne tik paprasti lankytojai, bet ir politikai, maisto pramonės atstovai, didmenininkai, mažmenininkai, maitinimo įstaigos, žemės ūkio importuotojai, visų šalių žemės ūkio, miškininkystės, sodininkystės, daržininkystės ir verslinės žvejybos specialistai, žemės ūkio politikos ekspertai. Šiemet parodoje laukiama apie pusę milijono lankytojų, kurie 116 tūkst. kvadratinių metrų siekiančiame plote galės pamatyti, ragauti, uostyti ir gėrėtis net 1660 eksponatų. Čia vyksta ir dvišaliai bei daugiašaliai politikų, verslo delegacijų susitikimai. Laukiama beveik 70 šalių oficialių delegacijų.

Nacionalinė parama kaimo bendruomenių veiklai 2020 m.

Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas kaimo bendruomenių veiklai.

Paraiškos priimamos nuo 2020-01-13 iki 2020-02-28 !

2020 pasitinkant

Konferencija

2019 m. gruodžio 20 d.   Švenčionių miesto kultūros centre, Vilniaus g. 1, Švenčionys  įvyko konferencija  „Švenčionių rajono kaimo plėtra: patirtys, iššūkiai, perspektyvos”.

Susirinkusius VVG „Švenčionių partnerystė“ narius, kaimo bendruomenių atstovus, verslininkus pasveikino  rajono savivaldybės meras, VVG valdybos pirmininkas  Rimantas Klipčius. Pasveikino ir sėkmės įgyvendinti vietos projektus palinkėjo partnerio – Ignalinos kredito unijos – atstovės Violeta Čeponienė ir Laima Malinauskienė.

Kvietimas Nr.12 teikti vietos projektų paraiškas

Nuo gruodžio 23 d. prasideda kvietimas Nr. 12  teikti projektų paraiškas. Plačiau skaitykite.

Skelbiamas Kvietimas Nr. 11 teikti paraiškas

Švenčionių rajono vietos veiklos grupė „Švenčionių partnerystė“ kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal  Švenčionių rajono vietos veiklos grupės „Švenčionių partnerystė“ teritorijos 2015–2023 m. vietos plėtros strategijos (toliau – VPS) priemonės veiklos sritis:

  • Veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ Nr. LEADER – 19.2.-6.2.

Remiamos veiklos: Pagal veiklos sritį parama teikiama kuriant naujus ne žemės ūkio verslus, įvairinant veiklas, įvairiai ne žemės ūkio veiklai, produktų gamybai, apdorojimui, perdirbimui, jų pardavimui, taip pat paslaugų teikimui, įskaitant paslaugas žemės ūkiui.

Tinkami vietos projektų vykdytojai: fiziniai ir juridiniai asmenys, t.y. ūkininkas ar kitas fizinis asmuo, labai maža įmonė, maža įmonė. Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 50 000,00 Eur.

  • Veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ Nr. LEADER-19.2.-6.4.

Remiamos veiklos: Pagal veiklos sritį teikiama parama įvairiai ne žemės ūkio veiklai, produktų gamybai, apdorojimui, perdirbimui, jų pardavimui, taip pat paslaugų teikimui, įskaitant paslaugas žemės ūkiui.

Tinkami vietos projektų vykdytojai: fiziniai ir juridiniai asmenys, t.y. ūkininkas ar kitas fizinis asmuo, labai maža įmonė, maža ir vidutinė įmonė. Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 49 818,00 Eur.

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2019 m. gruodžio 2 d. 8 val. iki 2020 m. sausio 30 d. 15 val.

Informacija teikiantiems paraiškas.

Konferencija Ignalinos VVG

Lapkričio 20 d. Paliesiaus dvare Ignalinos rajono vietos veiklos grupė surengė gražų renginį, vainikuojantį itin sėkmingus 2019-uosius, „Maži darbai – didelių pasiekimų pradžia“.

Ignalinos rajono vietos veiklos grupės  pirmininkas Antanas Šakalys pasidžiaugė, kad kaimo bendruomenės stiprėja, kaime gyvenimas darosi patogesnis, gražesnis, daugėja užimtumo, randasi vis naujų idėjų, kurios įgyvendinamos sėkmingai bendradarbiaujant su vietos valdžia ir verslu. Dabar Ignalinos rajono VVG vienija 32 narius ir siekia pagrindinio tikslo – dėmesio žmogui, bendrystės skatinimo.