Naujienos

Vietos projekto vykdytojas Genadij Suboč sėkmingai įgyvendino verslo projektą „Genadij Suboč aktyvaus poilsio paslaugų verslo plėtra (II etapas)", kuris finansuotas pagal Švenčionių rajono vietos veiklos grupės „Švenčionių partnerystė" strategijos „Vietos plėtros 2009-2014 metų strategija" 1 Prioriteto „VVG teritorijos verslų įvairinimas ir užimtumo gerinimas" 1.1. Priemonę „Parama verslo kūrimui ir plėtrai / Kaimo turizmo veiklos skatinimas".

Puslapis 1 iš 24  > >>

Naujienų archyvas