Tarptautinė Vietos bendruomenių mugė - 2016
 

Mokymai pareiškėjams pagal priemonę „Ūkio ir verslo plėtra“

     Šių metų rugpjūčio 24-25 d. Švenčionių VVG patalpose (Stoties g. 4, Švenčionys) vyks mokymai pareiškėjams, jau pateikusiems ir norintiems ateityje teikti paraiškas pagal VVG „Švenčionių partnerystė“ teritorijos 2015-2023 m. vietos plėtros strategijos priemonę „Ūkio ir verslo plėtra“.

      Mokymai „Verslo planų rengimas“ vyks rugpjūčio 24 d. nuo 10 val., o mokymai „Viešųjų pirkimų organizavimas“ vyks rugpjūčio 25 d. nuo 9 val.

Baigtas paraiškų paramai verslo kūrimui ir plėtrai rinkimas

     Šių metų liepos 18 d. baigtos rinkti pirminės paraiškos pagal Švenčionių rajono vietos veiklos grupės „Švenčionių partnerystė“ teritorijos 2015–2023 m. vietos plėtros strategijos (toliau – VPS)  Priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ (LEADER-19.2.-6.2) ir „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ (LEADER-19.2.-6.4). Iš viso pateiktos 8 paraiškos, kuriose bendra prašoma paramos suma yra 328 554,86 Eur.

     Pagal veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ gautos 3 paraiškos, prašoma paramos suma 129 322,80 Eur., o pagal veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ – 5 paraiškos, bendra prašoma paramos suma – 199 232,06 Eur.

      Remiantis teisės aktais, paramos paraiškos vertinimas negali trukti ilgiau kaip 10 darbo dienų nuo kvietimo teikti pirmines vietos projektų paraiškas pabaigos. Į šį terminą neįskaičiuojamas paklausimų terminas.

Mokymai pareiškėjams pagal priemonę „Ūkio ir verslo plėtra“

     Šių metų liepos 14 d. nuo 10 val. Švenčionių VVG patalpose (Stoties g. 4, Švenčionys) vyks mokymai pareiškėjams, norintiems teikti paraiškas pagal VVG „Švenčionių partnerystė“ teritorijos 2015-2023 m. vietos plėtros strategijos priemonę „Ūkio ir verslo plėtra“. Mokymų tema „Verslo planų rengimas ir projekto sąmatos sudarymas“.

Informaciniai renginiai/konsultacijos pareiškėjams

Šių metų birželio 30 d., liepos 7 d. ir 14 d. nuo 9 val. iki 12 val. Švenčionių VVG patalpose (Stoties g. 4, Švenčionys) vyks informaciniai renginiai/konsultacijos pareiškėjams, norintiems teikti paraiškas pagal VVG „Švenčionių partnerystė“ teritorijos 2015-2023 m. vietos plėtros strategijos priemonę „Ūkio ir verslo plėtra“.

Skelbiamas kvietimas Nr.1 vietos projektų paraiškoms teikti

Skelbiamas kvietimas Nr.1 vietos projektų paraiškoms teikti

2017 m. birželio 13 d. Švenčionių rajono vietos veiklos grupės „Švenčionių partnerystė“ valdyba patvirtino suderintus su Nacionaline mokėjimo agentūra dokumentus  teikti paprastus kaimo vietovių  vietos projektus pagal kaimo vietovių  vietos plėtros strategijos Švenčionių rajono vietos veiklos grupės  „Švenčionių partnerystė“ teritorijos 2015–2023 m. vietos plėtros strategijos (toliau – VPS) priemonės veiklos sritis: „Ūkio ir verslo plėtra“, veiklos sritis „Parama  ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ (LEADER-19.2.-6.2) ir Ūkio ir verslo plėtra“, veiklos sritis „Parama  ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ (LEADER-19.2.-6.4). Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma 674.000 Eur iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

Vietos projektų paraiškos priimamos nuo 2017 m. birželio 19 d. iki liepos 18 d.  VVG  būstinėje adresu Stoties g. 4, Švenčionys.

VVG valdybos posėdis 2017-06-13

2017 m. birželio 13 d. įvyko VVG valdybos posėdis susirašinėjant el.paštu. Dienotvarkė:

  1. Dėl finansavimo sąlygų aprašo pagal projekto „Švenčionių rajono vietos veiklos grupės „Švenčionių partnerystė“ teritorijos 2015-2023 m. vietos plėtros strategija“ (toliau-VPS) I prioriteto “Vietos gyventojų gyvenimo kokybės gerinimas, skatinant ekonominę plėtrą, verslo ir darbo vietų kūrimą“ priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“, veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ patvirtinimo.
  2. Dėl finansavimo sąlygų aprašo pagal projekto „Švenčionių rajono vietos veiklos grupės „Švenčionių partnerystė“ teritorijos 2015-2023 m. vietos plėtros strategija“ (toliau-VPS) I prioriteto “Vietos gyventojų gyvenimo kokybės gerinimas, skatinant ekonominę plėtrą, verslo ir darbo vietų kūrimą“ priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“,, veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ patvirtinimo.
  3. Dėl kvietimo Nr.1 teikti vietos projektų paraiškas skelbimo.
  4. Dėl Švenčionių rajono VVG „Švenčionių partnerystė“ darbuotojų.
  5. Dėl Zadvarninkų kaimo bendruomenės „Uždvaris“ priėmimo į Švenčionių rajono vietos veiklos grupės „Švenčionių partnerystė“ narius.
  6. Dėl Švenčionių rajono kaimo bendruomenių dalyvavimo Lietuvos kaimo bendruomenių sąskrydyje Karklėje.

Lietuvos kaimo bendruomenių sąskrydis

Tradicinis Lietuvos kaimo bendruomenių sąskrydis – birželio 16-18 dienomis Karklėje, Klaipėdos rajone.

Sąskrydžio programa: saskrydzio-programa 

 

Skelbiamas konkursas Nevyriausybinių organizacijų paraiškoms finansuoti

Švenčionių rajono savivaldybės administraciją paskelbė papildomą konkursą Nevyriausybinių organizacijų rėmimo programos paraiškoms 2017 metams finansuoti. 

 Programos tikslai:
• skatinti gyventojų iniciatyvumą, remti ir stiprinti Švenčionių rajono savivaldybės teritorijoje veikiančių nevyriausybinių organizacijų veiklą;
• prisidėti prie Švenčionių rajono kultūros paveldo, priklausančio religinėms bendruomenėms, išsaugojimo skiriant tradicinėms religinėms bendruomenėms savivaldybės biudžeto lėšas remonto, pastatų inventorizavimo, bažnytinio inventoriaus įsigijimo ir remonto, vidaus patalpų tvarkymo darbams atlikti bei organizuojamų jubiliejinių renginių rėmimui.

Vietos veiklos grupės pradėjo pirmuosius šaukimus

Vietos veiklos grupės (VVG) jau pradėjo skelbti kvietimus rinkti vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonę „LEADER“.
VVG skelbiami kvietimai ir kiti aktualūs klausimai subūrė VVG, Žemės ūkio ministerijos (ŽŪM) ir Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) atstovus į praėjusią savaitę NMA vykusį susitikimą. Susitikime savo nuomone bei įžvalgomis dalijosi VVG tinklo valdybos nariai, NMA vadovybė ir specialistai, ŽŪM atstovai. Renginio metu buvo apžvelgtos VVG projektų paraiškų vertinimo ir administravimo aktualijos, derinti tarpusavio bendradarbiavimo klausimai.
Daugiau info: https://www.nma.lt/12932.

Projektų konkursas vyresnio amžiaus žmonėms

Vyresnio amžiaus žmonėms atstovaujančių nevyriausybinių organizacijų veiklos rėmimo 2017 metais projektų atrankos konkursas