Skelbiamas Kvietimas Nr. 16 teikti paraiškas

Nuo rugsėjo 21 d. prasideda kvietimas Nr. 16 teikti projektų paraiškas. Plačiau skaitykite.

Švenčionių krašto kaimo bendruomenių asociacijos projektas

Švenčionių krašto kaimo bendruomenių asociacijos įvykdytas vietos projektas – 5 dienų mokymai „Bendruomeninio verslo pagrindu veikiančios vietos maisto sistemos kūrimas ir tinklaveika“.

Rugpjūčio mėn. 11-12 ir 21-22 dienomis Cirkliškio dvaro patalpose vyko mokymai kaimo bendruomenių, nevyriausybinių organizacijų atstovams – būsimiems vietos projektų pareiškėjams itin aktualiomis temomis – bendruomeninio ir socialinio verslo iniciatyvos, trumposios maisto tiekimo grandinės, vietos ekonomikos vystymo principai, vietos produktų pardavimo būdai, vietos maisto populiarinimas plėtojant turizmo maršrutus, vietos produktų kokybė ir vietos produktų vartotojų lojalumo ugdymas.  Lektorė – socialinių mokslų daktarė Vytauto Didžiojo Universiteto profesorė Vilma Atkočiūnienė.

Daugiau apie projektą Iš Pajūrio VVG

„JAUNO VERSLO SUBJEKTŲ STIPRINIMAS ŠVENČIONIŲ MIESTE“

Vietos plėtros projektas „JAUNO VERSLO SUBJEKTŲ STIPRINIMAS ŠVENČIONIŲ MIESTE“  (Nr.08.6.1-ESFA-V-911-11-0009) finansuojamas iš Švenčionių miesto vietos veiklos grupės parengtos Švenčionių miesto vietos plėtros strategijos 2016-2022 m.

Projekto vykdytojas: Savicko įmonė „KESEDA“

Projekto tikslas – skatinti verslo plėtrą Švenčionių mieste siekiant pagerinti gyventojų įsidarbinimo galimybes.  Projekte numatytos veiklos:
– mokymų aktualiais klausimais teikimas jauno verslo subjektams;
– konsultavimas ir mentorystė jauno verslo subjektams;
– verslo pradžiai reikalingų priemonių suteikimas naudoti jauno verslo subjektams.

Tikslinė grupė: jauno verslo subjektai – juridiniai asmenys (atstovai ir darbuotojai) arba fiziniai asmenys dirbantys savarankiškai, kurių veiklos vykdymo vieta Švenčionių miestas. Planuojamas įtraukti dalyvių skaičius – 6 (šeši).

Siekiami rezultatai:
– suorganizuotos 6 mokymų sesijos po 2 dienas skirtos asmeninių ir verslumo gebėjimų ugdymui;
– suteikta 1334 valandų konsultacijų (pagalba randant tiekėjus ir klientus, metodinė pagalba mokestiniais ir teisiniais klausimais, išorinių finansavimo šaltinių paieška, licencijavimas, atitiktis priešgaisrinės ir darbo saugos, sanitariniams ir kt. reikalams);
– jauno verslo subjektams suteiktos priemonės verslo pradžiai.

Poveikis:  6 jauno verslo subjektai gaus tikslinius mokymus ir konsultacijas, priemones verslo pradžiai. Ekspertų ir verslininkų mokymai ir konsultacijos padidins dalyvių asmeninius ir verslumo gebėjimus, užtikrins verslo stabilumą, leis efektyviai susidoroti su reikalavimų (teisiniai, mokestiniai ir pan.) našta. Priemonės verslo pradžiai padės „įsivažiuoti“ kol verslo subjektai galės įsigyti savų priemonių.

Projekto partneris – Švenčionių rajono vietos veiklos grupė „Švenčionių partnerystė“

Projekto plakatas

Skelbiami Kvietimai Nr. 14 ir 15 teikti paraiškas

Nuo rugpjūčio 3 d. prasideda kvietimas Nr. 14 ir kvietimas Nr. 15  teikti projektų paraiškas. Plačiau skaitykite apie 14 kvietimą ir apie 15 kvietimą.

2020 m. planuojami kvietimai vietos projektų paraiškoms teikti

Skelbiame kvietimų vietos projektams teikti 2020 metams planą:

Planuojami-kvietimai-2020-metams

 

Skirta parama keturiems Kvietimo Nr. 11 vietos projektams

Gegužės 19 d. Nacionalinėje mokėjimo agentūroje vyko projektų atrankos komiteto posėdis, kuriame buvo priimti sprendimai skirti paramą keturiems Kvietimo Nr. 11 vietos projektams, pagal Švenčionių rajono vietos veiklos grupės „Švenčionių partnerystė“ vietos plėtros strategijos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“:

UAB „ALEXA LT“ vietos projektui UAB „Alexa LT“ darbo vietų kūrimo projektas“

UAB „Keratus“ vietos projektui „UAB „Keratus“ verslo plėtra“

MB „Tentinių medžaigų specialistai“ vietos projektui „MB „Tentinių medžiagų specialistai“ verslo plėtra“

MB „Mobili plovykla“ vietos projektui „MB „Mobili plovykla“ mobilios plovimo paslaugos lengvajam, sunkiajam ir specializuotam transportui plauti garais objekto vietoje bei verslo valdymo sistemos diegimas“

Verslo pradžiai – 25 milijonai eurų

Nuo gegužės 18 d. iki birželio 15 d. Nacionalinėje mokėjimo agentūroje (NMA) renkamos paraiškos iš norinčių pradėti verslą kaimo vietovėse.

Gegužės 14 d. buvo pakeistos ir priemonės įgyvendinimo taisyklės. Jose yra itin svarbių pakeitimų: nauja paramos suma pareiškėjams, planuojantiems sukurti 2 ir daugiau darbo vietų, taip pat nauja paramos mokėjimo tvarka. Be minėtų pakeitimų taisyklėse pakoreguoti reikalavimai pareiškėjams, taip pat pareiškėjo įsipareigojimai gavus paramą.

Parama verslui_05 18

Kvietimo Nr. 13 rezultatai

Gegužės 8 d. baigėsi Kvietimas Nr. 13 teiktai paraiškas „minkštiems“ projektams pagal veiklos sritis  „Parama informacinės medžiagos kaupimui, sisteminimui ir leidybai krašto kultūriniam savitumui išsaugoti“ LEADER-19.2-SAVA-4.1. (informacinės medžiagos rinkimas, sisteminimas, leidinių leidyba apie krašto kultūrinio savitumo išsaugojimą) ir „Parama kaimo gyventojų bendruomeniškumo ir pilietiškumo ugdymui (krašto tradicinių renginių organizavimas, stovyklos, konferencijos, išvykos)“ LEADER-19.2-SAVA-4.2. (krašto tradicinių renginių, stovyklų, konferencijų, išvykų organizavimui).

Pagal pirmąją veiklos sritį paraiškų negauta, pagal antrąją gautos  5 paraiškos, bendra prašoma paramos suma – 43 668,00  Eur.

Informacija apie įregistruotas paraiškas:Informacija apie paraiškas

Gerbiamieji pareiškėjai, projektų vykdytojai, partneriai ir kiti interesantai!

Gerbiamieji pareiškėjai, projektų vykdytojai, partneriai ir kiti interesantai!

 Atsižvelgdama į LR Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimą Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“, Švenčionių r. VVG „Švenčionių partnerystė“ administracija savo darbą nuo kovo 16 d. iki tol, kol tęsis karantinas, organizuoja nuotoliniu būdu.

Visi pareiškėjai, projekto vykdytojai ir kiti interesantai bus konsultuojami ir darbas su jais tęsiamas telefonu bei kitomis elektroninėmis ryšio priemonėmis.

Dėl visų iškylančių klausimų skambinkite ir rašykite individualiai.

Tuos dokumentus, kurių negalite atsiųsti elektroninėmis ryšio priemonėmis, prašome palikti mūsų pašto dėžutėje, esančioje prie pastato, apie tai informuojant telefonu.

Iškilus klausimams dėl įgyvendinamų projektų veiklų stabdymo, rekomenduojame vadovautis bendrais Valstybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro, LR Vyriausybės sprendimais ir rekomendacijomis.

Tikimės visų tarpusavio supratimo ir bendradarbiavimo!

Primename, kad su mumis susisiekti galite telefonais  arba elektroniniu paštu:

VPS administravimo vadovė  tel. +370 610 42645, el. p.: birute.borovikiene@gmail.com

VPS finansininkė – viešųjų ryšių specialistė  tel. +370 671  86418, el. p.: finansai@partneryste.org

VPS administratorė – viešųjų ryšių specialistė  tel.+370 663 76113, el. p.: administratorius@partneryste.org

 

Skelbiamas Kvietimas Nr. 13 teikti paraiškas

Švenčionių rajono vietos veiklos grupė „Švenčionių partnerystė“ kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos Švenčionių rajono vietos veiklos grupės „Švenčionių partnerystė“ teritorijos 2015–2023 m. vietos plėtros strategijos (toliau – VPS) priemonės veiklos sritis:

– Veiklos sritis „Parama kaimo gyventojų bendruomeniškumo ir pilietiškumo ugdymui (krašto tradicinių renginių organizavimas, stovyklos, konferencijos, išvykos)“ LEADER-19.2-SAVA-4.2. Remiamos veiklos: krašto tradicinių renginių, stovyklų, konferencijų, išvykų organizavimui.

– Veiklos sritis „Parama informacinės medžiagos kaupimui, sisteminimui ir leidybai krašto kultūriniam savitumui išsaugoti“ LEADER-19.2-SAVA-4.1. Remiamos veiklos: informacinės medžiagos rinkimas, sisteminimas, leidinių leidyba apie krašto kultūrinio savitumo išsaugojimą.

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2020 m. kovo 9 d. 8 val. iki 2020 m. gegužės 8 d. 15 val.

Vietos projektų paraiškos priimamos Švenčionių rajono vietos veiklos grupės „Švenčionių partnerystė“ būstinėje adresu Vilniaus g. 19, Švenčionys. Plačiau skaitykite čia.