SKELBIAMAS KVIETIMAS NR. 7 TEIKTI PARAIŠKAS

Švenčionių rajono vietos veiklos grupė „Švenčionių partnerystė“ kviečia teikti paprastus kaimo vietovių  vietos projektus pagal kaimo vietovių  vietos plėtros strategijos Švenčionių rajono vietos veiklos grupės „Švenčionių partnerystė“ teritorijos 2015–2023 m. vietos plėtros strategijos (toliau – VPS) priemonės veiklos sritis:

  • Veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ Nr. LEADER – 19.2.-6.2 . Remiamos veiklos: Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėtiPagal veiklos sritį bus teikiama parama kuriant naujus ne žemės ūkio verslus, įvairinant veiklas, įvairiai ne žemės ūkio veiklai, produktų gamybai, apdorojimui, perdirbimui, jų pardavimui, taip pat paslaugų teikimui, įskaitant paslaugas žemės ūkiui. Remiama ekonominė veikla pradėti verslus nurodyta Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriuje, patvirtintame Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31d. įsakymu Nr. DĮ-226 „Dėl Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo“ (toliau – EVRK), išskyrus veiklas, išvardintas Finansavimo sąlygų aprašo (toliau – FSA) 4.2.6.1. papunktyje.
  • Veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ Nr. LEADER-19.2.-6.4. Remiamos veiklos: Pagal veiklos sritį teikiama parama įvairiai ne žemės ūkio veiklai, produktų gamybai, apdorojimui, perdirbimui, jų pardavimui, taip pat paslaugų teikimui, įskaitant paslaugas žemės ūkiui. Pagal Priemonės veiklos sritį parama teikiama ne žemės ūkio veiklai plėtoti. Remiama ekonominė veikla, nurodyta Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriuje, patvirtintame Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31d. įsakymu Nr. DĮ-226 „Dėl Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo“ (toliau – EVRK), išskyrus veiklas, išvardintas FSA 4.2.6.1. papunktyje.
  • Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2018 m. rugsėjo 24 d. 8 val. iki 2018 m. lapkričio 23 d. 15 val.
  • Vietos projektų paraiškos priimamos Švenčionių rajono vietos veiklos grupės „Švenčionių partnerystė“ būstinėje adresu Vilniaus g. 19, Švenčionys.

SKELBIAMAS KVIETIMAS NR. 6 TEIKTI PARAIŠKAS

Švenčionių rajono vietos veiklos grupė „Švenčionių partnerystė“ kviečia teikti paprastus kaimo vietovių  vietos projektus pagal kaimo vietovių  vietos plėtros strategijos Švenčionių rajono vietos veiklos grupės „Švenčionių partnerystė“ teritorijos 2015–2023 m. vietos plėtros strategijos (toliau – VPS) priemonės veiklos sritį „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą (reglamentuoja KPP)“ Nr. LEADER-19.2-7.2.

Remiamos veiklos: 

1. Investicijos skiriamos viešiesiems pastatams, statiniams gerinti, atnaujinti, aplinkai tvarkyti, siekiant gyvenimo kokybės gerinimo, VVG teritorijų gyvenamųjų vietovių patrauklumo didinimo.

2. Parama pagal priemonę teikiama objektų, kuriuose teikiamos paslaugos VVG teritorijos vietovėse – prekyviečių, bendruomenės namų, aikščių ir kt. – atnaujinimui ir tvarkymui. Remiamos investicijos, skirtos viešojo naudojimo infrastruktūrai, susijusiai su laisvalaikio, poilsio, sporto ir kultūrine veikla kaime.

3. Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūros kūrimą, gerinimą arba plėtojimą, įskaitant investicijas į atsinaujinančiosios energijos gamybą ir energijos taupymą.

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2018 m. rugsėjo 19 d. 8 val. iki 2018 m. lapkričio 19 d. 15 val.

Vietos projektų paraiškos priimamos Švenčionių rajono vietos veiklos grupės „Švenčionių partnerystė“ būstinėje adresu Vilniaus  g. 19, Švenčionys.

Vyko Vilniaus regiono vietos veiklos grupių susitikimas

2018-09-10 d. 11 val. Širvintų rajono savivaldybės pasitarimų kabinete vyko Vilniaus regiono vietos veiklos grupių susitikimas. Susitikime dalyvavo Vilniaus, Trakų, Elektrėnų, Ukmergės, Švenčionių ir Širvintų rajonų vietos veiklos grupių atstovai. Susitikimo metu buvo aptarti vietos projektų paraiškų vertinimo procedūrų, Vietos plėtros strategijų vykdymo, vietos projektų paraiškų administravimo taisyklių ir kiti aktualūs klausimai.

Po darbingo pasitarimo buvome pakviesti apsilankyti Širvintų rajono VVG pirmininko Mindaugo Korsako įkurtame „Vikingų kaime“ – tai interaktyvus patyrimų muziejus po atviru dangumi.

Projektų atrankos komiteto posėdis

2018 m. rugsėjo 14 d. kviečiamas  vietos projektų atrankos komiteto posėdis  adresu  Stoties g. 4,  Švenčionys. Pradžia 13:00 val. Bus svarstomi šie klausimai:

  1. Kvietimo Nr. 5 VP paraiškų atrankos vertinimo rezultatų suvestinės svarstymas.
  2. Kvietimo Nr. 5 VP paraiškų vertinimo ataskaitų svarstymas ir VP tvirtinimas.

Keičiamas paraiškų teikimo grafikas Nacionalinei mokėjimo agentūrai

Informuojame, kad rugpjūčio 17 d. žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-565 patikslintas paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemones priėmimo 2018 metais grafikas. Keitimai aktualūs norintiems teikti paraiškas pradėti verslą kaimo vietovėse.

Patikslintame paraiškų rinkimo grafike nustatyta, kad paraiškos pagal KPP priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse“ bus renkamos dviem etapais:

  • nuo lapkričio 2 d.iki lapkričio 30 d. pagal veiklos sritį bus renkamos paraiškos tinkamų finansuoti išlaidų kompensavimui, t. y. didesnės vertės nei 16 tūkst. Eur projektų paraiškos;
  • nuo lapkričio 19 d.iki gruodžio 21 d. bus renkamos paraiškos išmokai iki 16 tūkst. Eur gauti.

Socialinio verslo stovykla

BiZzZ‘as yra didžiausias, jau 7 kartą tradiciškai vasaros pabaigoje vykstantis socialinio verslo bendruomenės susitikimas. Šis renginys yra puiki proga sutikti pažangius žmones iš skirtingų sektorių ir sričių, tiesiogiai susipažinti su Lietuvoje veikiančiais socialiniais verslais.

Renginys yra NEMOKAMAS ir visiškai atviras visiems besidomintiems socialiniu verslu ir socialinėmis inovacijomis
Daugiau informacijos apie renginį: https://www.facebook.com/events/209043103257246/

Atnaujinta VVG valdybos sudėtis

Visuotiniame susirinkime rugpjūčio 6 d.  atnaujinta VVG  valdybos sudėtis. Pagal Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, atrankos taisykles (patvirtintos 2015 m. gegužės 4 d. Žemės ūkio ministro įsakymu Nr.3D-343, jomis vadovaujantis buvo pakeisti ir VVG įstatai) reikalaujama, kad  kolegialus valdymo organas būtų įvairaus amžiaus (bent 2 asmenys iki 40 m. jų išrinkimo į kolegialų VVG valdymo organą) ir abiejų lyčių (santykiu 40:60, t.y. mažiausiai 40 proc. nesvarbu, kurios lyties, atstovų),   keistųsi Vietos plėtros strategijos įgyvendinimo metu, t.y. ne rečiau kaip kas 3 metus pasikeistų mažiausiai 1/3 narių, tačiau ne mažiau kaip po vieną iš kiekvieno – pilietinės visuomenės, verslo ir vietos valdžios – sektoriaus atstovą“. Susirinkime patvirtinta šios sudėties valdyba:

vietos valdžios atstovai – Rimantas Klipčius, Algirdas Uziala, Vincas Jusys;

verslo atstovai – Milda Petkevičienė, Raimondas Pauliukevičius, Birutė Valatkienė;

pilietinės visuomenės atstovai – Antanas Petkūnas, Laima Malinauskienė, Algirdas Breidokas, Ramunė Jakubėnienė, Janė Guigienė.

Kviečiamas visuotinis susirinkimas

Rugpjūčio 6 dieną, pirmadienį, kviečiamas Švenčionių rajono vietos veiklos grupės „Švenčionių partnerystė“ narių visuotinis susirinkimas. Pradžia 15:00. Vieta: Stoties g.4 Švenčionys.

Dienotvarkė:

  1. Valdybos narių rinkimai;
  2. Einamieji klausimai.

Darbo vietų skaičiavimo metodikos pakeitimas

Paskelbtas Žemės ūkio ministro įsakymu patvirtintas Darbo vietų skaičiavimo metodikos pakeitimas – aktualu verslo projektų pareiškėjams ir vykdytojams.

Metodikos pakeitimas 2018-07-13_3D-485

ASU kviečia studijuoti

A.STULGINSKIO UNIVERSITETO (ASU) EKONOMIKOS IR VADYBOS FAKULTETAS 2018 metais siūlo puikią galimybę Jums studijuoti:

Bakalauro studijų programoje KAIMO PLĖTROS ADMINISTRAVIMAS.  Šioje studijų programoje Jūs išmoksite analizuoti ir vertinti kaimo aplinką, išteklius, rengti kaimo vietovių ir  viešųjų  institucijų plėtros strategijas, veiklos planus, viešąsias programas ir projektus, inicijuoti, valdyti bei prognozuoti kaimo vietovių socialinius ir ekonominius pokyčius orientuodamasis į būsimų žemės ūkio verslo ir kaimo plėtros specialistų rengimą.

KAIMO PLĖTROS ADMINISTRAVIMO bakalauro studijos tai:

Vienintelė tokio tipo studijų programa Lietuvoje.  Stiprūs, sumanūs dėstytojai, turtingi žiniomis mokslininkai, gebantys nuoširdžiai bendrauti, atsiduoti savo darbui, sukurti bendruomenišką atmosferą;

Šiuolaikiška, moderni studijų aplinka;

Lankstus studijų grafikas.

Laukiame Jūsų ASU studentų miestelyje Ekonomikos ir vadybos fakulteto bakalauro studijose.  Daugiau  informacijos apie priėmimą į bakalauro studijas rasite čia:  http://evf.asu.lt/2018/06/14/kaip-vyksta-bendrasis-priemimas-i-i-pakopos-bakalauro-studijas-suzinok/