Trūdų bendruomenė turi savo namus

Spalio 9 dieną „Sodiečių“ kapela grojo maršą, kviesdama …į savo namus!

Šių metų pradžioje užbaigtas projektas „Bendruomenės namų statyba Trūdų kaime“ /Projekto Nr. ŠVEN-LEADER-6B-I-9-1-2019/. Projekto vykdytojas – Trūdų bendruomenė, projekto partneris – Švenčionių rajono savivaldybės administracija. Bendra projekto vertė 111 942,00 Eur su PVM, paramos suma – 80 945,00 Eur su PVM iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšų. Pastačius bendruomenės namus ir įrengus infrastruktūrą, yra sudarytos visapusiškos sąlygos aktyviai bendruomenės veiklai, gyventojų užimtumui, švietėjiškiems renginiams, teminiams kūrybos vakarams, šventėms, kapelos repeticijoms, bendruomenės namai taps kultūros, laisvalaikio užimtumo centru.

O tokią gražią rudens dieną čia vyravo pakili nuotaika, padėkos projekto sumanytojams ir jo vykdytojams, visiems talkininkams, gėlės ir sveikinimai aktyviai bendruomenei ir jos energingajai pirmininkei Dovilei Pavliukevičienei.

„LEADER. Pažangus kaimas. Dabartis. Vizija“

Spalio 6-7 d.d. Kaune įvyko tarptautinė konferencija, organizuota Vietos veiklos grupių tinklo.  Švenčionių rajono VVG atstovavo Birutė Borovikienė ir Algirdas Uziala.

Europos Komisija yra viešai įsipareigojusi palaikyti pažangių kaimų judėjimą. Šis judėjimas turėtų paskatinti kaimų, miestelių gyventojus rengti savo vietovei ilgalaikes strategijas, kurios būtų paremtos mokslo ir technologijų naujovėmis. Tai tiesiogiai su VVG misija persipinanti tema, todėl VVG tinklas parengė ir įgyvendina projektą „Bendra vietos veiklos grupių iniciatyvų platforma pažangiam kaimui kurti“. Projektas finansuojamas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 programos priemonės „Techninė pagalba“ veiklos sritį „Lietuvos kaimo tinklas“. Pirmoji projekto dalis – seminarai „Pažangaus kaimo link“ – visose Lietuvos apskrityse jau įgyvendinti. Per juos dalyviai buvo supažindinti su pažangių kaimų judėjimu ir paskatinti savo vietovėse apmąstyti idėjas. 

Konferenciją savo pranešimu ”LEADER/CLLD and our role in society today – How do we keep constantly reinventing ourselves?” pradėjo ELARD prezidentė Marion Eckardt.

,,SUKURTA IR PAGAMINTA LIETUVOS KAIME“

VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra (“Litfood”) surinko kaimo bendruomenių, jų narių kūrybiškas veiklas ir parengė elektroninį leidinį ,,SUKURTA IR PAGAMINTA LIETUVOS KAIME“.

Leidinyje pateikiama susisteminta informacija apie kaimo bendruomenių, jos narių (apie 280 kaimo bendruomenių, jos narių ir kitų kaimo gyventojų) sukurtus ir pagamintus produktus, teikiamas paslaugas, pramogas bei kitas vykdomas veiklas iš 39 Lietuvos rajonų savivaldybių.

Šis leidinys bus nuolat pildomas ir periodiškai atnaujinamas. Informacijos apie kaimiškoje teritorijoje gaminamus produktus ir teikiamas pramogas bei paslaugas siųsti  el. paštu: bendruomenes@litfood.lt .

Leidinį rasite čia: https://www.litfood.lt/veiklos-sritys/socialinis-bendradarbiavimas/leidinys-sukurta-ir-pagaminta-lietuvos-kaime/

„Nuspalvink gyvenimą ryškiomis spalvomis“

Projektas Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0362 „Nuspalvink gyvenimą ryškiomis spalvomis“  finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų (parama skirta iš Asociacijos „Švenčionių miesto vietos veiklos grupė“ vykdomo projekto „Švenčionių miesto vietos plėtros strategija 2016-2022 m.“).

VVG valdybos posėdis

Rugsėjo 8 d. įvyko VVG „Švenčionių partnerystė“ valdybos posėdis (susirašinėjant el. paštu). Svarstytas vienas klausimas – dėl Vietos plėtros strategijos 2016-2023 m. keitimo.

Tai jau 8-asis VPS keitimas.  Šįkart inicijuojamas  po VPS rezultatyvumo vertinimo rezultatų paskelbimo. Vertinimo metu nustatyta, jog mūsų VVG vykdomo projekto finansinis rezultatyvumas  pasiektas 80 proc., fizinis rezultatyvumas – 91 proc., sukurtų naujų darbo vietų skaičiaus proc. – 119, pazangos vertinimo rezultatas pasiektas.  Tokia išvada leidžia skirti paramą VPS įgyvendinimui pratęsti pereinamajam laikotarpiui 2021-2022 metams: išEURI lėšų – 170 017 Eur, iš Pereinamojo laikotarpio lėšų – 198 198 Eur, iš viso 368 215 Eur. Papildomai gauti lėšų VPS įgyvendinti reikalinga pakeisti Strategiją, iki rugsėjo 10 dienos pateikti Agentūrai suderinti keitimo dokumentaciją.

Valdyba patvirtino parengtą Strategijos keitimą.

 

VVG tinklo konferencija ir visuotinis susirinkimas

Raudondvario dvare, Kauno r., rugpjūčio 30 d. dalyvavome VVG tinklo organizuotoje konferencijoje „LEADER 2014-2020 m. pusiaukelės rezultatai ir lūkesčiai“.

Konferencijos metu sveikinimo žodį tarė LR Seimo narys, kaimo reikalų komiteto pirmininkas Viktoras Pranckietis, LR Žemės ūkio rūmų pirmininkas Arūnas Svitojus, Kauno rajono savivaldybės vicemeras Paulius Visockas.

Pranešimus skaitė ŽŪM 2-ojo Europos Sąjungos paramos skyriaus patarėja Ilona Javičienė, NMA l.e. LEADER priemonių skyriaus vedėjo pareigas Ieva Mizejė, Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos pirmininkė Virginija Šetkienė, Kauno, Alytaus, Panevėžio, Marijampolės, Telčių apskričių VVG atstovai pristatė savo pranešimus.

Taip pat įvyko ir VVGT visuotinis rinkiminis narių susirinkimas. Patvirtinta nauja VVG tinklo įstatų redakcija. Išrinkti VVG tinklo vadovai: pirmininkė Kauno rajono VVG pirmininkė Kristina Švedaitė (antrai kadencijai) ir valdyba (po atstovą nuo apskrities).

RAJONINIS BENDRUOMENIŲ SĄSKRYDIS „KURKIME TRADICIJAS, KURIOS VIENIJA NALŠIOS ŽEMĖJE“

Savaitgalį, rugpjūčio 14 d., Vidutinės kaime praūžė pirmasis Švenčionių rajono bendruomenių sąskrydis „Kurkime tradicijas, kurios vienija Nalšios žemėje“. Jame dalyvavo aktyviausios Švenčionių krašto bendruomenės. Čia visą dieną netrūko veiklos nei jaunam, nei vyresniam. Visus džiugino puikiai organizuotos veiklos, skanus maistas, gamta bei galimybė pabendrauti su seniai matytais bičiuliais. Geros nuotaikos nesugadino net protarpiais lietumi prakiuręs dangus.

Kviečiame registruotis į Verslumo ir lyderystės stovyklą

Kviečiame registruotis norinčius dalyvauti 3 rajonų bendradarbiavimo projekto veiklose. Mūsų rajono atstovams numatyta 10 vietų Verslumo ir lyderystės stovykloje ir 5 vietos Startuolių laboratorijoje.

Verslumo ir lyderystės stovykla  rugpjūčio 17 -19 d. „Inovatorių slėnis“ (Mokyklos g. 10, Antalieptė (Zarasų raj.)

Kvietimas į parodą „Inno panorama 2021“

Kviečiame apsilankyti žemės ūkio inovacijų parodoje „Inno panorama 2021“, kuri vyks rugpjūčio 26–28 dienomis Žemės ūkio akademijoje.

Dvi parodos dienas vyks konferencija „Sprendimai regionų plėtrai. Geroji KPP patirtis ir galimybės, kurioje pranešimus skaitys ir VVG atstovai.

Nuoroda į puslapį expoacademia.lt

Programa

KURKIME TRADICIJAS, KURIOS VIENIJA NALŠIOS ŽEMĖJE