Kviečiamas projektų atrankos komiteto posėdis

2019 m. birželio 18 d. kviečiamas vietos projektų atrankos komiteto posėdis, kuris vyks Stoties g. 4, Švenčionys. Posėdžio pradžia 13:00 val. Bus svarstomi šie klausimai:

 1. Kvietimo Nr. 8 VP paraiškų atrankos vertinimo rezultatų suvestinės svarstymas.
 2. Kvietimo Nr. 8 VP paraiškų vertinimo ataskaitų svarstymas ir VP tvirtinimas.
 3. Kvietimo Nr. 9 VP paraiškų atrankos vertinimo rezultatų suvestinės svarstymas.
 4. Kvietimo Nr. 9 VP paraiškų vertinimo ataskaitų svarstymas ir VP tvirtinimas.

Įvyko visuotinis ataskaitinis rinkiminis narių susirinkimas

Birželio 7 d. įvyko Švenčionių rajono VVG „Švenčionių partnerystė“ narių visuotinis ataskaitinis rinkiminis susirinkimas. Dalyvavo 28 nariai (iš 46 narių).

Susirinkimas patvirtino 2018 m. veiklos ataskaitą ir finansinę atskaitomybę už 2018 m. Pateikta informacija apie projekto „Švenčionių rajono vietos veiklos grupės „Švenčionių partnerystė“ teritorijos 2015-2023 m. vietos plėtros strategija“ įgyvendinimą. Įvyko valdybos narių rinkimai. Susirinkime patvirtinta šios sudėties valdyba:

vietos valdžios atstovai – Asta Galatiltienė, Rimantas Klipčius, Algirdas Uziala;

verslo atstovai – Donatas Gustas, Arnas Sedlevičius, Birutė Valatkienė;

pilietinės visuomenės atstovai – Antanas Petkūnas, Laima Malinauskienė, Algirdas Breidokas, Ramunė Jakubėnienė, Janė Guigienė.

Protokolas 2019-06-07 Nr. 1

Kviečiamas VVG narių visuotinis ataskaitinis rinkiminis susirinkimas 

     Birželio 7 dieną, penktadienį, 15 val. kviečiamas Švenčionių rajono vietos veiklos grupės „Švenčionių partnerystė“ narių visuotinis ataskaitinis rinkiminis  susirinkimas. Susirinkimo vieta Stoties g. 4, Švenčionys.
 
Darbotvarkė:
 1. Dėl Švenčionių rajono VVG „Švenčionių partnerystė“ veiklos 2018 m. ataskaitos.
 2. Dėl Švenčionių rajono VVG „Švenčionių partnerystė“ finansinės atskaitomybės už 2018 m.
 3. Informacija apie vietos plėtros strategijos „Švenčionių rajono vietos veiklos grupės „Švenčionių partnerystė“ teritorijos 2015 – 2023 m. vietos plėtros strategija“ įgyvendinimą.
 4. Dėl Švenčionių rajono VVG „Švenčionių partnerystė“ pirmininko rinkimų.
 5. Dėl Švenčionių rajono VVG „Švenčionių partnerystė“ valdybos rinkimų.
 6. Einamieji klausimai.

Informacija apie užregistruotas paraiškas

Gegužės 24 d. baigėsi Kvietimai Nr. 8 ir Nr. 9 paraiškoms teikti. Kvietimas Nr. 8 buvo paskelbtas pagal VPS priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ Nr. LEADER-19.2.-6.2 ir veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ Nr. LEADER-19.2.-6.4, iš viso gautos 4 VP paraiškos. Kvietimas Nr. 9 buvo paskelbtas pagal VPS priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse” veiklos sritį „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą (reglamentuoja KPP)“ Nr. LEADER-19.2-7.2, gauta 1 VP paraiška.

Informacija apie užregistruotas paraiškas (Kvietimas Nr. 8)

Informacija apie užregistruotas paraiškas (Kvietimas Nr. 9)

VVG organizuoja mokymus „Ekonomiškai tvarus socialinis verslas“

Švenčionių rajono vietos veiklos grupė 2019 m. gegužės 21 d. organizuoja mokymus tema: „Ekonomiškai tvarus socialinis verslas“. Mokymų laikas nuo 9 val. iki 16 val. Mokymai vyks adresu Stoties g. 4, Švenčionys. Mokymų paslaugų teikėjas VšĮ  „Domus Solis“, lektorė Irena Pranskevičiūtė Blaževičė.

Kvietimo Nr. 7 vietos projektams skirta parama

Balandžio 29 d. Nacionalinėje mokėjimo agentūroje vyko projektų atrankos komiteto posėdis, kuriame buvo priimti sprendimai skirti paramą keturiems Kvietimo Nr. 7 vietos projektams, teiktiems pagal Švenčionių rajono vietos veiklos grupės „Švenčionių partnerystė“ vietos plėtros strategijos priemonę „Ūkio ir verslo plėtra“:

 

* Laimos Bartaškienės projektui „Baidarių nuomos verslo kūrimas“

* UAB „Belersa“ projektui „Kavos paslaugų plėtra Švenčionių rajone“

* Justino Činčiko projektui „Justino Činčiko staliaus dirbtuvių veiklos įkūrimas“

* UAB „Poresta LT“ projektui „UAB „Poresta LT“ modernizavimas ir paslaugų plėtra“

 

VVGT visuotinis narių susirinkimas

2019 m. balandžio 25 dieną Švenčionių rajono vietos veiklos grupės „Švenčionių partnerystė“ administravimo vadovė Violeta Guobytė  dalyvavo vietos veiklos grupių ataskaitiniame (toliau – VVGT) visuotiniame narių susirinkime, kuris vyko Raseinių r. Palukščio davo Rokynės sodyboje. Jo metu buvo patvirtintos veiklos ir finansinės ataskaitos, aptarta LEADER Lietuva interneto svetainės atnaujinimo gairės, kiti svarbūs klausimai. VVGT veiklos koordinavimo kokybės gerinimui po intensyvių diskusijų nuspręsta padidinti nario mokestį iki 300 Eur. Diskutuota apie vietos plėtros strategijų administravimo ypatumus ir pažangos vertinimą. Po ilgų diskusijų salėje, toliau vyko komandos stiprinimo užsiėmimai lauke.

Kviečiame į informacinį renginį „Ūkio ir verslo plėtra“

Balandžio 5 d. (penktadienį) 13.00 val., Stoties g. 4, Švenčionys, visus norinčius kviečiame į Švenčionių rajono vietos veiklos grupės „Švenčionių partnerystė“ kvietimo Nr. 8 priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ pristatymą.

Renginio metu jo dalyviai bus supažindinami su Švenčionių rajono vietos veiklos grupės „Švenčionių partnerystė“ teritorijos 2015-2023 m. vietos plėtros strategijos kvietimo Nr. 8 dokumentacija pagal veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ ir „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“. Atskirai bus pristatomos remiamos veiklos, išlaidų tinkamumo reikalavimai, atrankos kriterijai ir kita pareiškėjams svarbi informacija. Renginio pabaigoje numatytos individualios konsultacijos potencialiems pareiškėjams rūpimais klausimais.

2019 m. kovo 19 d. Valdybos posėdžio protokolas Nr.3

Valdyba patvirtino Kvietimų dokumentaciją teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus  pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Švenčionių rajono vietos veiklos grupės „Švenčionių partnerystė“ teritorijos 2015–2023 m. vietos plėtros strategijos“ (toliau – VPS) priemones:

a) Kvietimo Nr.8 – pagal priemonės „Ūkio ir verslo plėtra”veiklos sritis:

 •  „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ Nr. LEADER-19.2.-6.2
 •  „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ Nr. LEADER-19.2.-6.4

b) Kvietimo Nr.9 – pagal priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse” veiklos sritį:

 • „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą (reglamentuoja KPP)“ Nr. LEADER-19.2-7.2

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2019 m. kovo 25 d. 8 val. iki 2019 m. gegužės 24 d. 15 val.

Sutrumpintas vietos projektų kontrolės laikotarpis

Šių metų vasario 7 d. žemės ūkio ministro įsakymu pakeitus Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenės inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisykles (Taisyklės), buvo sutrumpintas vietos projektų kontrolės laikotarpis.
 Nuo šiol, pagal naujas Taisyklių nuostatas, vietos projektų priežiūros laikotarpis bus nebe 5, o 3 metai. 3 metų projektų kontrolės laikotarpis taikomas ir tiems projektams, kuriems parama jau patvirtinta ir kurie yra įgyvendinami. Taigi vietos projekto metines įgyvendinimo ataskaitas reikės teikti tik už 3 kontrolės laikotarpio metus.
 Taip pat atkreipiame dėmesį, jog pasikeitus Taisyklių bei Ūkio subjektų, siekiančių pasinaudoti parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklių nuostatoms, įgyvendinus bei užbaigus kontrolės laikotarpį vietos projektams nebus tikrinama, ar pasiekta vidinės grąžos norma (VGN).